Zrozumienie głównych różnic między Prouni i FIES

Od kilku lat Ministerstwo Edukacji (MEC) tworzy inicjatywy ułatwiające młodym ludziom dostęp do szkolnictwa wyższego. Wśród nich dwa wyróżniają się i już przyczyniły się do realizacji marzenia tysięcy Brazylijczyków: mówimy o Prouni i FIES.

Jeśli masz zamiar wypróbować przedsionkowy, musiałeś o nich słyszeć. Ale czy wiesz, jak działają i jakie są różnice między jednym a drugim? Właśnie to pokażemy w dzisiejszym poście.

Śledź poniżej i dowiedz się wszystkiego o Prouni i FIES:

Prouni: dostęp do edukacji dla tych, którzy nie mogą zapłacić

Co to jest Prouni?

Program O University for All (Prouni) to inicjatywa rządu federalnego, która od 2004 r. przyznaje stypendia na pełne lub częściowe czesne w prywatnych instytucjach edukacyjnych dla studentów o niskich dochodach.

Kto może się zgłosić?

Program skierowany jest wyłącznie do uczniów o niskich dochodach, którzy ukończyli całe wykształcenie średnie w szkole publicznej lub prywatnej instytucji z pełnym stypendium.

Aby ubiegać się o pełne stypendium, student musi udowodnić miesięczny dochód brutto w wysokości jednej płacy minimalnej na osobę w rodzinie. W przypadku stypendiów częściowych miesięczny dochód brutto na osobę nie może przekroczyć trzech minimalnych wynagrodzeń.

Ponadto dostęp do programu mają również osoby niepełnosprawne oraz nauczyciele edukacji podstawowej ze szkół publicznych, którzy chcą zapisać się na kursy dyplomowe.

Jakie są kryteria wyboru?

Aby ubiegać się o stypendium Prouni, student musi zdać test ENEM w poprzednim roku, osiągając minimalny wynik 450 punktów w testach ogólnych, a także nie ukończyć eseju.

Oprócz kryteriów wymienionych w poprzednim temacie, istnieją również stypendia zarezerwowane dla studentów niepełnosprawnych lub deklarujących, że są tubylcami, czarnymi lub brązowymi, zgodnie z polityką programu akcji afirmatywnej.

Warto pamiętać, że studenci ubiegający się o kwoty muszą spełniać również inne wymagania programu.

Jak wygląda przyznanie świadczenia?

Stypendia przyznawane przez Program Universidade Para Todos są całkowite (100% opłaty za kurs) lub częściowe (50% opłaty za kurs). W drugim przypadku student będzie musiał ponieść koszty drugiej części miesięcznej opłaty — którą w niektórych przypadkach można sfinansować.

Jak zarejestrować?

Rejestracja na Prouni jest bezpłatna i odbywa się dwa razy w roku, w pierwszym i drugim semestrze. Odbywa się to w jednym kroku poprzez wypełnienie formularza na stronie programu.

Aby się zapisać, studenci muszą podać swój numer rejestracyjny ENEM i wybrać dwie opcje uczelni, kierunek i zmianę, w której zamierzają studiować.

System witryny codziennie sprawdza punkty odcięcia dla dostępnych kursów, aby uczniowie mogli zorientować się, czy ich wynik na egzaminie National High School Examination wystarczy, aby dostać miejsce.

Warto również pamiętać, że opcje kursu można zmieniać codziennie, aż do daty zamknięcia okresu zapisów.

FIES: zakład o Twoją przyszłość zawodową

Co to jest FIES?

O Fundusz Finansowania Studentów (FIES) to program kredytowy rządu federalnego, który ma na celu ułatwienie studentom o niskich dochodach dostępu do prywatnych uniwersytetów poprzez finanse studenckie z łatwymi płatnościami i stopami procentowymi niższymi niż te oferowane przez finansowanie oferowane przez prywatne instytucje finansowe.

Kto może się zgłosić?

Podobnie jak w przypadku Prouni, FIES jest przeznaczony wyłącznie dla studentów o niskich dochodach. Aby się zapisać, student musi udowodnić, że dochód rodziny na osobę wynosi mniej niż 3 płace minimalne.

Dużą różnicą w programie jest to, że student może ubiegać się o dofinansowanie zarówno na początku, jak iw trakcie trwania kursu, w przypadku, gdy nie jest już w stanie opłacić miesięcznych opłat.

Jakie są kryteria wyboru programu?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, student będzie musiał zdawać ENEM w ciągu ostatnich ośmiu lat (od 2010 r.) i uzyskać minimalny wynik 450 punktów, a także nie ukończyć eseju.

Student nie może uzyskać pełnego stypendium na żadnym kursie za pośrednictwem Prouni i nie może być brany pod uwagę przez FIES na innych studiach.

Jak zarejestrować?

Wpisy są bezpłatne i dokonywane za pośrednictwem strony internetowej programu. Podobnie jak w przypadku Prouni, otwierane są dwa razy w roku, w pierwszym i drugim semestrze.

Pierwszy etap polega na zarejestrowaniu się do preselekcji za pośrednictwem samego systemu selekcji Fies (SisFies). Po wstępnej selekcji kandydat musi wrócić na stronę internetową SisFies, aby podać dane dotyczące finansowania.

Jeśli zostanie zatwierdzony, musi zweryfikować swoje dane w placówce edukacyjnej i udać się do oddziału Banco do Brasil lub Caixa Econômica Federal z poręczycielem w celu sfinalizowania procesu.

Prouni i FIES: który wybrać?

Jak widać, pomimo ciągłego zamieszania, te dwa programy są zupełnie różne: podczas gdy jeden płaci za całość lub część kosztów ukończenia studiów, drugi jest jak pożyczka, którą trzeba spłacić w przyszłości.

Wybór najlepszej opcji będzie zależał od Twojego momentu w życiu i aktualnej sytuacji finansowej, a warto pamiętać, że możliwe jest jednoczesne zapisanie się do obu programów. Tak więc, jeśli na przykład nie otrzymasz pełnego stypendium za pośrednictwem Prouni, nadal możesz spróbować sfinansować czesne przez FIES.

Mimo znacznych różnic, oba programy mają wspólny cel: ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego tym, którzy nie dostali się na uczelnie publiczne i których nie stać na studia w prywatnej placówce edukacyjnej, gwarantując lepszą przyszłość młodym Brazylijczykom.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *