Zrozum znaczenie rozpowszechniania naukowego dla twojego szkolenia

Wiedza powinna być dostępna dla każdego, prawda? Wraz z rozwojem Internetu zdobywanie informacji na różne tematy stało się znacznie bardziej praktyczne i szybsze. Jednak rozpowszechnianie naukowe jest czymś, co jest dalekie od wielu ludzi, ponieważ duża część populacji nie jest zaznajomiona z językiem nauki.

Bez wątpienia ogromnym wyzwaniem jest sprawienie, by wiedza naukowa była zrozumiała dla społeczeństwa. Wiele badań byłoby bardziej użytecznych dla ludzi, gdyby były bardziej nagłośnione i zawierały łatwą do zrozumienia treść.

W tym poście zajmiemy się definicją pracy upowszechniania nauki i potrzebą prezentowania społeczeństwu wyników osiąganych przez naukowców. Ponadto podkreślimy najczęściej stosowane badania i przyjęte działania studia są prowadzone prawidłowo. Wymeldować się!

Zrozum, czym jest komunikacja naukowa

Inicjatywa ta obejmuje działania podejmowane w celu upowszechniania osiągnięć nauki w różnych dziedzinach. Innymi słowy, pokazuje obywatelom, co zostało zrobione w celu poprawy procedur w różnych sektorach, takich jak medycyna, farmacja, Inżynieria itp.

Postęp technologiczny umożliwił rozszerzenie komunikacji wyników osiąganych przez naukowców za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci komputerowej. Jednak wiele badań jest dostępnych tylko w języku angielskim, co utrudnia wielu osobom zrozumienie informacji.

Sprawienie, by działania naukowe były bardziej widoczne i łatwiejsze do przyswojenia, to misja, która wymaga od badaczy zdrowego rozsądku, cierpliwości i dobrej strategii komunikacji.

Dowiedz się, dlaczego konieczne jest ujawnianie osiągnięć nauki

Rozpowszechnianie wiedzy naukowej ma zasadnicze znaczenie dla wiedzy i poprawy jakości życia ludzi. Należy to również zrobić z kilku powodów, które przedstawimy. Podążać!

Przekazuj nowe pomysły

Innowacja nabiera rozpędu dopiero po prawidłowym ujawnieniu, prawda? Nie ma sensu opracowywać nowego sprzętu, który pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pracowników na budowie bez ujawniania uzyskanych wyników.

Jeśli zostanie udowodnione, że urządzenie jest skuteczne, ważne jest, aby dotarło to do jak największej liczby osób. W ten sposób zasób ten może być bardziej wykorzystywany przez pracowników inżynierii lądowej.

propagować naukę

Odkrycie nowej metody analizy ruchu pojazdów w miastach jest z pewnością faktem ważnym dla społeczeństwa. Staje się to jeszcze bardziej znaczące, jeśli pomaga znaleźć alternatywy, które przyspieszą mobilność ludzi i zmniejszą liczbę wypadków.

Upowszechnianie tej metodologii jest sposobem na szerzenie wiedzy o tej metodzie, o ile istnieje odpowiednie wyjaśnienie, jak z niej korzystać. Wymiana informacji powinna być jednym z priorytetów pracy naukowej.

Otwórz swój umysł na nowe koncepcje

A ciągłe doskonalenie jest to jeden z najbardziej obecnych czynników w świecie korporacyjnym i akademickim. Upowszechnianie naukowe ma więc za zadanie pokazanie istnienia nowych koncepcji związanych z różnymi obszarami wiedzy.

Możliwość przyjęcia nowych sposobów myślenia i możliwość przeglądu wcześniej wykonanych procedur to uderzające aspekty, które kierują pracą nauki na całej planecie.

produkować materiał

Niezależnie od tego, jak ważny jest pomysł, zostanie on uznany tylko wtedy, gdy zostanie należycie udowodniony i opublikowany w łatwo dostępnym medium. Upowszechnianie nauki sprawia, że ​​prace badaczy pojawiają się w różnych materiałach (książkach, artykułach naukowych, tekstach publikowanych w sieci itp.).

Ilość informacji wytwarzanych przez społeczeństwo wymaga dzielenia się wiedzą na kilka możliwych sposobów. Środek ten jest sposobem na demokratyzację dostępu do prac naukowców.

Stymuluj krytyczne myślenie

Komunikacja naukowa sprzyja także szerszej debacie na temat nowych trendów. Sprzyja to prezentacji różnych punktów widzenia na teorię. W miarę jak ludzie mają dostęp do kwalifikowanych informacji, tym większe są możliwości rozwijania krytycznego myślenia.

Dla formacji świadomych praw i obowiązków obywatela niezbędne jest pobudzenie do rozumowania opartego na różnych poglądach.

Zwróć uwagę na metody wyszukiwania

Badania naukowe należą do inicjatyw, które wymagają dobrej pracy w zakresie rozpowszechniania naukowego w celu zaprezentowania wyników opinii publicznej. Ważne jest, aby zrozumieć, jak działają, aby właściwie je zastosować. Mając to na uwadze, pokażmy najczęściej używane metody zbierania danych. Patrzeć!

Badania ilościowe

Praca opiera się na wykorzystaniu technik i zasobów statystycznych do analizy informacji uzyskanych w wyniku badania. Dane muszą być wymierne i mogą być analizowane za pomocą oprogramowania.

Ci, którzy przyjmą ten kierunek badań, powinni prezentować wyniki w uporządkowany sposób, korzystając z wykresów i tabel. Zwykle jest to powszechne na studiach magisterskich i doktoranckich w segmencie Nauk Ścisłych.

Badania jakościowe

Zadanie analizy uzyskanych informacji należy do badacza, który interpretuje je subiektywnie. Nie ma obiektywnej metody pozyskiwania danych, ale można wykorzystać kwestionariusze, w których uczestnicy muszą mieć przestrzeń do wyrażenia swojej opinii na temat badania.

Ta metoda pozyskiwania i analizy danych jest bardzo powszechna w obszarze nauk humanistycznych, jest szeroko stosowana przez studentów ukończenie szkoły.

Badania eksploracyjne

Nacisk kładziony jest na poszukiwanie możliwego tematu lub problemu, który może być przedmiotem badań w przyszłości. Ponadto priorytetem jest przybliżenie społeczności naukowej czegoś nieznanego, co należy lepiej zbadać.

Badania eksploracyjne są często stosowane, gdy nie ma zbyt wielu danych na badany temat, co powoduje, że badacz miesza odniesienia bibliograficzne z innymi metodologiami (wywiad, analiza dokumentów itp.).

Badania wyjaśniające

A bramka jest wyjaśnienie analizowanego tematu. Jest to badanie bardziej złożone i zwykle poprzedzone jest badaniami opisowymi lub eksploracyjnymi. To sprawia, że ​​jest on częściej przyjmowany w pracach magisterskich lub doktorskich.

Badania bibliograficzne

Charakteryzuje się pozyskiwaniem danych poprzez artykuły, książki, teksty i inne materiały do ​​rozpowszechniania naukowego. Znajduje szerokie zastosowanie praktycznie we wszystkich pracach o charakterze naukowym. Dane prezentowane są w formie cytatów i służą rozwinięciu treści analizowanej tematyki.

badania dokumentalne

Działa to bardzo podobnie do badań bibliograficznych, ale nie ogranicza się do pozyskiwania informacji naukowych. W tej metodzie badawczej do wzbogacenia treści badania można wykorzystać protokoły, katalogi, zdjęcia, gazety i czasopisma.

Zobacz, jak przeprowadzić dobre wyszukiwanie

Niezbędne jest przyjęcie pewnych procedur, aby przeprowadzić ankietę dobrej jakości. Ogólnie rzecz biorąc, badacze stosują kilka działań, aby uzyskać dobre wyniki, takie jak:

  • sproblematyzować pytanie (ocenić, w jaki sposób przedmiot badań może być przedmiotem refleksji i pytań, które należy przedyskutować i na które należy odpowiedzieć);

  • zbierać dane (prace mające na celu pozyskanie informacji, które pomogą odpowiedzieć na postawione w badaniu pytania);

  • analizować informacje (ocenić, w jaki sposób uzyskane dane można przedstawić i wyjaśnić docelowym odbiorcom);

  • korzystaj z odniesień (dla wzmocnienia eksponowanej tezy ważne jest posiadanie odniesień i cytatów, które wzmacniają prezentowany punkt widzenia).

  • Warto pamiętać, że odniesienia i cytaty muszą być zgodne z zasadami Brazylijskiego Stowarzyszenia Norm Technicznych (ABNT).

Zanim wybierzesz instytucję szkolnictwa wyższego do studiowania, oceń, w jaki sposób zachęca ona do rozpowszechniania naukowego. W przypadku College of Rondônia (FARO), studenci muszą dostarczyć pracę ukończenia kursu do ukończenia studiów. Środek jest sposobem na zachęcenie do krytycznego myślenia i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

Jeśli masz wątpliwości co do ukończenia studiów, które zamierzasz ukończyć w przyszłości, wskazówką jest przeczytanie już teraz, tego ebooka które pomogą Ci w podjęciu decyzji. Mając wiedzę i zdrowy rozsądek, masz większe szanse na dokonanie właściwego wyboru!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *