Zrozum raz na zawsze, czym zajmuje się inżynier leśny

Skończyłeś szkołę średnią i nadszedł czas na wybór studiów wyższych. Nie trzeba dodawać, że jest pełen wątpliwości, bo to nie byłoby nic nowego. Jesteś młoda i nawet nie wiesz, co lubisz, a jednak musisz podjąć decyzję, która zadecyduje o Twojej przyszłości zawodowej.

W tym decydującym momencie konieczne jest przeanalizowanie dostępnych kierunków, możliwości kariery i rynku pracy, aby dokonać bezpieczniejszego wyboru.

Na przykład: wiesz, co robi inżynier leśny? NIE? Cóż, przygotuj się, aby raz na zawsze zrozumieć, czego możesz się spodziewać po ukończeniu tego kursu. Chodźmy?

Dowiedz się, czym zajmuje się inżynier leśny

Już sama nazwa daje wyobrażenie o tym, czym zajmuje się ten profesjonalista: stosuje zasady i techniki inżynierskie w zarządzaniu obszarami leśnymi.

Oznacza to pracę na rzecz zdrowia i trwałości lasów i zlewni, przy jednoczesnym faworyzowaniu działalności gospodarczej, takiej jak na przykład pozyskiwanie drewna i rekreacja w parkach i rezerwatach leśnych.

Inżynier leśny zajmuje się również edukacją ekologiczną, ekoturystyką, ochroną różnorodności biologicznej, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz badaniami nad doskonaleniem gatunków roślinności.

Pole działania fachowca wyszkolonego w zakresie inżynierii leśnej jest szerokie. Potrafi działać w szerokim zakresie czynności związanych z gospodarowaniem obszarami leśnymi.

Poznaj profil inżyniera lasu

Zacznij od uczciwej analizy swojej osobowości. Rozwiąż test: w którym z poniższych stwierdzeń zaznaczyłbyś V jako prawdziwe?

 • jesteś typem „zwierzaka asfaltowego”, który dobrze czuje się w chaosie miejskiego środowiska, lubi centra handlowe i nie zależy mu na chodzeniu tam w weekendy;
 • dba o to, by zawsze przebywać wśród wielu ludzi i preferuje zajęcia grupowe;
 • czujesz się nieswojo, jeśli nie masz połączenia z Internetem 24 godziny na dobę;
 • koncepcje takie jak zrównoważony rozwój, ekologia i świadomość ekologiczna nie budzą ich zainteresowania;
 • nie lubisz przedmiotów takich jak fizyka, chemia i matematyka.

A co z poniższymi stwierdzeniami, które z nich oceniłbyś na V?

 • lubisz ruch na świeżym powietrzu, zapach lasu i kąpiele w wodospadach;
 • zaniepokojenie wylesianiem Amazonii;
 • docenia spokój wsi wiejskich;
 • podziwiać krajobraz parków i rezerwatów przyrody;
 • chce przyczynić się do ochrony środowiska.

Jeśli pierwszych 5 stwierdzeń dotyczy Ciebie, dobrze jest się dwa razy zastanowić, zanim zaczniesz studiować leśnictwo. Nie oznacza to rezygnacji z kursu, jeśli naprawdę tego chcesz, ale dobrze jest być świadomym tego, czego wymaga kariera.

Od inżyniera leśnego oczekuje się, aby czuł się swobodnie w przyrodzie, z dala od dużych miast i bardziej identyfikował się z ostatnimi 5 cechami wymienionymi powyżej. Z drugiej strony, na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, specjaliści ci spędzają dużo czasu w biurach w centrach miast.

Powyższy test nie ma podstaw naukowych. To tylko pomoc w podjęciu jasnej decyzji przy wyborze studiów wyższych, znając profil inżyniera leśnictwa.

Zobacz najlepsze możliwości kariery

Absolwenci inżynierii leśnej mają szerokie pole pracy, które obejmuje badania, edukację, przemysł wytwórczy, odnowę środowiska, zarządzanie rezerwatami przyrody, produkcję wiejską itp.

Niektórzy specjaliści specjalizują się w badaniu zlewni, leśnictwie, polityce dotyczącej zasobów naturalnych i innych.

Sektor ponownego zalesiania i przemysł celulozowy również wykazują rosnący popyt.

Obiecującym sektorem w Brazylii jest rekultywacja obszarów zdegradowanych. Czy pamiętacie tragedię ekologiczną spowodowaną pęknięciem tamy odpadów poflotacyjnych w Marianach, mg? Pomyśl o znaczeniu pracy inżynierów leśnych dla odbudowy Rio Doce i wszystkich dotkniętych regionów.

W skład zespołu ekspertów, który analizuje osady zapory, śmiertelność fauny i zniszczenia flory w regionie dotkniętym błotem, wchodzi kilku specjalistów, takich jak geolodzy, biolodzy, weterynarze i inżynierowie z różnych dziedzin, zwłaszcza leśnictwa.

Szukasz przykładów firm, które zatrudniają inżynierów leśnych?

 • ci, którzy pracują z produktami leśnymi, takimi jak drewno, sklejka, masa celulozowa i papier itp.;
 • firmy konsultingowe;
 • agencje rządowe powiązane ze środowiskiem;
 • instytucje dydaktyczne i badawcze;
 • dostawcy usług, tacy jak przedsiębiorstwa energetyczne;
 • górnicy, firmy naftowe i gazowe itp.

Wielu inżynierów leśnych woli inwestować w karierę niezależnych konsultantów, zamiast pracować w ramach systemu konsolidacji prawa pracy (CLT).

Odkryj wyzwania związane z karierą

A co z wyzwaniami, przed którymi stają ci, którzy wybierają ten zawód? Portal Forest Panel zadał powyższe pytanie kilku leśnikom. Możesz więc znaleźć odpowiedź z ust profesjonalistów w tej dziedzinie:

Inżynier leśnictwa Eleandro José Brun podkreślił potrzebę wspólnych działań w celu uznania znaczenia tego zawodu. Jego marzeniem jest, aby wszyscy znali i uznawali jego wkład „w jakość życia zwykłych ludzi, za jego pracę na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów, takich jak woda, gleba, rośliny, fauna, klimat i wszystkie ich wzajemne powiązania”. -relacje, które prowadzą do dobra ludzi”.

Inny profesjonalista, Marcelo Soares, również wymienia uznanie jako największe wyzwanie. Uważa, że ​​rola inżyniera leśnego pomaga ocalić ludzkość przed nią samą, gdyż chroni środowisko z pożytkiem dla wszystkich.

Reakcja Sergio Cecere jest związana z odbudową zdegradowanych obszarów. Wspomina: „największym wyzwaniem dla inżyniera leśnego jest opracowanie projektu ponownego zalesiania i zobaczenie plonów z zasadzonego przez siebie lasu z zadowalającym plonem lub przy odzyskaniu i przywróceniu źródła wody”.

Carlos Gilberto Caleiro Guimarães, absolwent Kurytyby, mówi o znaczeniu pracy badawczej. Podkreśla wyzwanie, jakim jest sadzenie gatunku sosny tropikalnej, która rośnie na wysokości około 550 metrów, i sprawienie, by rosła w klimacie cerrado, na wysokości od 900 do 1100 metrów. Gatunek ten obecnie z powodzeniem rośnie w Triângulo Mineiro od 1969 roku.

Dla inżynier Marílii Lins Pinto największym wyzwaniem była właśnie możliwość „uczęszczania na uniwersytet dla wszystkich, którzy muszą zostać inżynierami leśnymi”.

Teraz, gdy rozumiesz, czym zajmuje się inżynier leśny i znasz możliwości kariery oraz wyzwania, kontynuuj blog i przeczytaj więcej artykułów na ten temat.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *