Znaczenie analizy czynnikowej w finansach i inwestowaniu

Dzisiejsze inwestowanie jest sprawą analityczną jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Opracowano wiele metodologii i naukowych podejść do inwestycji w celu zwiększenia oczekiwanych zwrotów i ograniczenia ryzyka. Jedno z tych podejść jest znane jako analiza czynnikowa.

Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem jakościowym lub ilościowym, ekspertem finansowym, czy też nowicjuszem w analizie inwestycyjnej, warto poznać lub ponownie przeanalizować kluczowe aspekty inwestowania w czynniki. Dlatego przejdźmy od razu do tego.

Patrząc na kluczowe czynniki

Podczas inwestowania w czynniki lub analizy czynnikowej analitycy finansowi przyglądają się kluczowym czynnikom, które wiążą się z wyższymi zwrotami i niższym ryzykiem. Zatem inwestowanie w czynniki jest strategią, która śledzi trendy tych czynników i stanowi podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Naturalnie, całkiem sporo cech ekonomicznych, rynkowych i giełdowych można uznać za takie czynniki, na które warto zwrócić uwagę. Aby wszystko było łatwiejsze i bardziej wydajne, analitycy inwestycyjni grupują niektóre z tych cech i wyróżniają te, które wydają się być najbardziej orientacyjne. Tutaj podążają za długą tradycją analizy czynnikowej, która jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, od nauk społecznych po uczenie maszynowe.

Czynniki analiz czynnikowych, na których najbardziej zależy firmom finansowym, można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszym z nich są czynniki makroekonomiczne, a drugim czynniki związane ze stylem. Przyjrzyjmy się kluczowym czynnikom w ramach tych dwóch głównych kategorii, które inwestorzy analizują i dlaczego mają znaczenie.

Czynniki makroekonomiczne są związane z ogólnymi warunkami ekonomicznymi, w jakich musi funkcjonować interesująca nas firma. Do najważniejszych czynników makroekonomicznych należą:

  • Trendy wzrostowe. Jeśli gospodarka się rozwija, zwykle podążają za tym wydatki konsumpcyjne, co zwiększa zyski wielu firm, a tym samym wartość ich akcji. Jednak w okresach spadku konsumenci raczej nie wydają pieniędzy na nic poza artykułami pierwszej potrzeby, co obniża wartość firm wytwarzających produkty, które ludzie chętnie kupiliby, ale bez których mogą się obejść.
  • Stopy bezrobocia. Podobnie, przy mniejszej liczbie miejsc pracy, jest mniej dodatkowych pieniędzy do wydania, co bezpośrednio wpływa na akcje wielu firm. W związku z tym stopy bezrobocia mają tendencję do podążania za trendami wzrostowymi, chociaż mogą występować rozbieżności, gdy patrzy się na te stopy dla poszczególnych branż.
  • Inflacja. Nawet przy niskich stopach bezrobocia, gdy ceny rosną, siła nabywcza ludzi spada. Co ponownie może negatywnie wpłynąć na wiele firm, jednocześnie zwiększając wartość tych, które zajmują się bardziej niezbędnymi przedmiotami po rozsądnych cenach. Inflacja wpływa również na czynniki stylu, które należy wziąć pod uwagę.
  • Polityka rządu fiskalnego. Dokonując analizy czynnikowej, eksperci finansowi patrzą również na polityczną stronę sytuacji. Decyzje rządu dotyczące podatków i przepisów biznesowych wpływają na rozwój branż i rynków, a tym samym na względne ryzyko związane z poszczególnymi akcjami.

Czynniki stylu określają ryzyko i zwroty związane z różnymi klasami aktywów. Niektóre z najważniejszych czynników stylu są następujące.

  • Wartość. Odnosi się to do wewnętrznej wartości akcji po zaniżonej cenie. Analitycy dążą do zidentyfikowania akcji, które są warte więcej niż obecna cena, patrząc między innymi na takie zmienne, jak stosunek ceny do zysku i dywidendy.
  • Pęd. Akcje, które mają wysoki impet, to znaczy przekroczyły swoje ostatnie oczekiwania, mają tendencję do dalszego wzrostu. Identyfikując momentum inwestorzy patrzą na wyniki w ostatnim okresie do roku.
  • Zmienność. Ta metryka odnosi się do dyspersji cen konkretnego składnika aktywów, to znaczy do tego, jak bardzo cena ma tendencję do ruchu i odchylenia od średniej statystycznej. Bardziej niestabilne aktywa są uważane za bardziej ryzykowne, ponieważ ich zmiany cen są trudniejsze do przewidzenia.
  • Jakość. Jakość aktywów określa się, patrząc na stabilność wzrostu i zysków, jakość zarządzania aktywami, niskie zadłużenie i tym podobne cechy.

Oto niektóre z głównych czynników branych pod uwagę przez inwestorów i firmy finansowe. Oczywiście, przeprowadzając dogłębną analizę czynnikową, eksperci finansowi biorą pod uwagę znacznie więcej czynników i wskaźników, aby podjąć najlepsze decyzje inwestycyjne.

Dlaczego to ma znaczenie?

Inwestowanie w czynniki to strategia, która zazwyczaj przedkłada bezpieczeństwo nad oczekiwanie szybkich i wysokich zwrotów. Dlatego znajomość kluczowych czynników wpływających na ryzyko inwestycji jest kluczowa dla rozważnego inwestora.

Jednak nawet inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele i nie mają nic przeciwko łączeniu różnych stylów i strategii, mogą skorzystać z analizy czynnikowej. Po dokładnej analizie czynnikowej firmy finansowe są w stanie bezpiecznie wybierać różne akcje i obligacje w celu zwiększenia ich długoterminowych zwrotów.

To z kolei pomaga uniknąć wysokich strat z powodu dużych inwestycji w jeden rodzaj aktywów. Gdy kryzysy lub niezauważalne wydarzenia rynkowe powodują upadek niektórych branż, inwestorzy posiadający szerokie portfele są lepiej przygotowani na kontrolę szkód.

Ponadto analiza czynnikowa rozwija wszelkiego rodzaju strategie ilościowe, ponieważ dostarcza dodatkowych danych i spostrzeżeń. Tak więc, nawet jeśli inwestowanie w czynniki nie jest ostatecznym celem, wiedza o tym, jak mierzy się akcje w stosunku do kluczowych czynników ryzyka, jest cenną informacją dla inwestorów.

Dodanie tego do szerszych badań lub modelu komputerowego może zwiększyć ich dokładność i doprowadzić do nieoczekiwanych spostrzeżeń, które można wykorzystać do podejmowania przyszłych decyzji.

Dlatego analiza czynnikowa może pomóc każdemu uważnemu inwestorowi i firmie finansowej kierującej się danymi w osiągnięciu celów inwestycyjnych i zmniejszeniu ryzyka. Zwrócenie uwagi na czynniki, które sprawiają, że niektóre akcje są bardziej ryzykowne, a inne obiecujące, pozwala inwestorom pozostać na szczycie.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *