znać główne wyzwania związane z tą karierą

Obszar księgowości odpowiada za finansową część firmy. Profesjonalista wyszkolony w naukach rachunkowych jest w stanie podać dokładny obraz kapitału własnego danej inwestycji. Jest to rodzaj pracy, na który nigdy nie brakuje popytu, nawet w czasach kryzysu.

Wśród innych funkcji związanych z księgowością możemy wyróżnić monitorowanie zmian w polityce podatkowej, rejestrację czynności administracyjnych oraz zapłatę podatków.

Księgowy może nadal wnosić wkład w postaci planów inwestycyjnych, zasobów ludzkich i wiedzy z zakresu rachunkowości. Wśród możliwych miejsc pracy możemy wyróżnić biura rachunkowe, małe i średnie firmy lub z własną działalnością gospodarczą.

Podobnie jak wiele zawodów, księgowość ma wyłączne obszary specjalizacji, takie jak audyt i wiedza z zakresu rachunkowości. Co warto wiedzieć więcej o zawodzie księgowego? Następnie kontynuuj czytanie tego posta!

Znaczenie dobrego kursu

Dane Federalnej Rady Rachunkowości (CFC) wskazują, że w Brazylii w 61 tysiącach firm księgowych pracuje 348 tys. profesjonalistów z tego obszaru.

Szacunki wskazują, że w kraju odbywa się około tysiąca studiów licencjackich z zakresu rachunkowości. Ci, którzy ukończyli studia, mogą ubiegać się o rejestrację w Regionalnej Radzie Rachunkowości – coś, co nie jest możliwe dla tych, którzy pochodzą z modalności technicznej.

Niezależnie od rodzaju szkolenia, do pracy na rynku wymagane jest zdanie Egzaminu Proficiency, promowanego w kraju co dwa lata.

Wykonanie testu nie jest gwarancją zatwierdzenia. Na przykład w 2017 roku w teście wzięło udział 47 tysięcy kandydatów, a 25% zostało zatwierdzonych. Osoby ubiegające się o udział w teście muszą odpowiedzieć na 50 obiektywnych pytań i muszą poprawnie odpowiedzieć na połowę z nich. Obowiązuje opłata rejestracyjna, która w 2017 roku wynosiła 110 R $.

Test, który jest niezbędny do podjęcia zawodu, jest jeszcze jednym powodem, aby wziąć udział w kursie wysokiej jakości. Inny powód: trudność w znalezieniu wykwalifikowanych osób.

Wskazuje na to ankieta przeprowadzona przez firmę konsultingową wśród 100 brazylijskich dyrektorów finansowych. Według badania 55% firm ma tę trudność. Do zapotrzebowania na umiejętności techniczne dochodzą czynniki behawioralne — takie jak odporność i elastyczność.

Zawód księgowego a kryzys finansowy

Specjalista ds. księgowości jest bardzo poszukiwany nawet w czasach kryzysu finansowego. W końcu to on będzie musiał umieścić wszystkie numery firmy na czubku ołówka, aby uzyskać jak największe oszczędności.

To właśnie stało się w Brazylii w ciągu ostatnich pięciu lat. Ale są specjaliści, jak choćby menadżer Roberta Halfa, Danylo Hayakawa, już broniący tego, że stopniowe ożywienie gospodarki powinno zmienić tę potrzebę.

Według niego już w rozmowie z Exameit można zauważyć większe zapotrzebowanie na profil związany z takimi obszarami jak relacje inwestorskie czy fuzje i przejęcia.

Kryzys finansowy uwidocznił inne obszary. Tak jest w przypadku specjalistów od controllingu, księgowości i podatków. A nawet zgodności, która rośnie wraz z dbałością firm o afery korupcyjne.

Według kierownika ds. rekrutacji Roberta Halfa, Saulo Ferreiry, funkcja ds. zgodności jest pożądana, ponieważ firmy przykładają większą wagę do przepisów.

Wiek księgowości w cyfrowym świecie

Poza kryzysem finansowym, kolejnym czynnikiem, z którym borykają się profesjonaliści na rynku, są nowe technologie, które, podobnie jak w wielu innych zawodach, wymusiły zmiany w rutynie i zadaniach firmy.

Zdaniem Bruno Salottiego, odpowiedzialnego za ukończenie studiów z zakresu rachunkowości na FEA-USP (Wydział Ekonomii, Administracji i Rachunkowości Uniwersytetu w São Paulo), księgowy nie jest już tylko pracownikiem odpowiedzialnym za ręczne zapisywanie danych księgowych.

Dla niego praca dotyczy teraz analizy danych w celu przewidywania wpływu księgowego każdej decyzji biznesowej, powiedział Salotti, również w wywiadzie dla Exame.

Jednak według profesora USP sprawiło to, że księgowy działa również bardziej w zarządzaniu. Dla niego jest to rola profesjonalisty, który uwielbia projektować operacje generujące oszczędności podatkowe.

Weź pod uwagę identyfikację najlepszych obszarów geograficznych do rozszerzenia działalności i nakreślenie strategii dla firmy.

W tym kontekście coraz częściej stosuje się duże zbiory danych. Narzędzie znajduje zastosowanie w funkcjach strategicznych, ponieważ służy do zarządzania dużym wolumenem danych — szczególnie przy bardzo mocnej technologii w wielu oddziałach tej samej firmy.

Z tego powodu, zdaniem księgowego i prezesa Fortes Tecnologia, José Carlosa Fortesa, obecnie na rynku pracy wyróżnia się jeszcze jedna umiejętność: opanowanie narzędzi analitycznych big data i business intelligence.

Dane, język angielski i umiejętności behawioralne

Według Fortesa najbardziej poszukiwanym typem profesjonalisty jest „naukowiec zajmujący się danymi księgowymi”. Profesjonalista, który niekoniecznie rozumie programowanie, ale wie więcej niż tylko Excel, gdy ma do czynienia z danymi.

Kolejna cecha, o którą bardzo prosino w ostatnich dziesięcioleciach, czyli znajomość języka angielskiego, zdaniem specjalistów, takich jak menedżer biznesowy firmy konsultingowej, Leonardo Berto, wciąż nie jest tak powszechna w księgowości. Dla niego wciąż rzadkością są kandydaci, którzy dobrze znają język, ponieważ historycznie wolne stanowiska w księgowości nie wymagały tej kompetencji.

Wreszcie, wspomniany artykuł z Exame wymienia konkretne umiejętności behawioralne, które pozwolą odnieść sukces na rynku księgowym. Wśród nich chęć inwestowania w ciągłą aktualizację.

Z artykułu wynika, że ​​fajnie, że księgowy ma zainteresowania studiami podyplomowymi, magisterskimi lub MBA. W tych metodach nauczania istnieje więcej stosowanych obszarów studiów, takich jak na przykład zgodność, analiza biznesowa i zarządzanie.

Ponadto, głównie z powodu chęci bycia zawsze na bieżąco, docenia się również samomotywację i umiejętności w relacjach międzyludzkich. Rosnące zapotrzebowanie jest wymieniane jako zdolność do komunikowania się i łączenia różnych działów.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *