Wyjaśnienie 9 mitów i prawd na temat bycia stażystą

Zapisanie się na wyższy kurs przynosi istotne zmiany w codziennym życiu ucznia, który ma teraz większą liczbę zajęć i obowiązków. Poza uczęszczaniem na zajęcia, studiowaniem przedmiotów, odrabianiem prac domowych i rozwiązywaniem testów, jest bardzo prawdopodobne, że na pewnym etapie szkolenia studenci rozpoczynają życie stażysty.

Ponieważ jest to fundamentalny krok w procesie szkolenia, praktyka jest zwykle otoczona sprzecznymi informacjami, często nawet nieprawdziwymi, co może prowadzić do zamętu w umysłach studentów.

W tym tekście wyjaśnimy pewne mity i potwierdzimy kilka prawd dotyczących życia stażysty. Przekonasz się, że staż to nie siedmiogłowe zwierzę, może być bramą do wielu ofert pracy.

1. Praktyka jest obowiązkowa

Mit

Obowiązek ten zależy w rzeczywistości od Kursu Projektu Pedagogicznego (PPC), z którym student jest powiązany. Dlatego to instytucja edukacyjna, w której studiuje student, ustala – lub nie – obowiązek odbycia praktyki, określając jej cechy, takie jak minimalny nakład pracy.

Jednak chociaż niektóre PPC tylko zalecają staż, większość z nich czyni go obowiązkowym elementem programu nauczania. Dzieje się tak dlatego, że uczelnie zdają sobie sprawę ze znaczenia tego typu doświadczeń dla przyszłości zawodowej.

2. Praktyki podlegają przepisom szczególnym

PRAWDA

Stażu nie należy rozumieć jako zwykłego reżimu pracy, takiego jaki jest praktykowany na wsi. W 2008 r. uchwalono ustawę nr 11 788, która zawiera wytyczne dotyczące praktyk zawodowych w Brazylii i służy jako punkt odniesienia dla szkół wyższych w celu określenia ich szczegółowych zasad.

Ustawa ta jest ważna, ponieważ oprócz regulacji stażu, daje gwarancje i świadczenia, dzięki którym studenci mogą mieć możliwość doświadczenia doświadczeń specyficznych dla ich obszaru specjalizacji na rynku pracy. Czyli wsparcie prawne, które stażysta ma przez cały czas pracy w firmie.

3. Istnieje możliwość odbycia stażu podyplomowego

PRAWDA

Nawet jeśli nie jest to tak powszechne jak na studiach wyższych, studenci mogą rozwijać praktyki w trakcie studiów podyplomowych, zarówno w sensie letnim — specjalizacje i Master Business Administration (MBA) — jak i sensu stricto — magisterskich i stopni. doktoraty.

Ogólnie rzecz biorąc, większość staży rozwijanych na studiach podyplomowych odbywa się na studiach magisterskich i doktoranckich. Dzieje się tak dlatego, że uniwersytety zazwyczaj mają specjalne programy stażowe dla tych metod nauczania, które zazwyczaj zapewniają stypendia dla stażystów, a także dlatego, że kursy sensu letniego są krótsze.

4. Stażysta ma urlop

PRAWDA

Nawet jeśli staż nie tworzy typowego stosunku pracy, studentowi przysługują niektóre prawa przysługujące pracownikom, których praca podlega brazylijskiemu prawu pracy.

Tym samym po odbyciu 12-miesięcznego stażu studentowi przysługuje 30 dni urlopu. Student powinien korzystać z tego prawa, najlepiej w okresie wakacji uniwersyteckich. Jeżeli staż pracy studenta nie wynosi dokładnie 12 miesięcy, urlop należy wykorzystać proporcjonalnie.

5. Praktyki są banalne

Mit

To chyba największy mit ze wszystkich, który nawet zniechęca wielu studentów, jeśli chodzi o praktyki. Ogólnie rzecz biorąc, firmy mają dobre i poważne programy stażowe, które umożliwiają studentom rozwijanie praktycznych działań, aby na własnej skórze poczuć, jak działają treści przedmiotów, których nauczyli się w książkach i na zajęciach, a nawet przeprowadzili w laboratoriach.

6. Praktyka może być odpłatna

PRAWDA

W przypadku praktyk nieobowiązkowych firmy oferują studentowi wynagrodzenie za świadczoną usługę. Na ogół nagroda ta jest przyznawana poprzez ofertę stypendiów, których wartość jest różna w zależności od nakładu pracy do wykonania i rodzaju prowadzonej działalności.

7. Istnieje limit godzin i dni odbywania stażu

PRAWDA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, staż może trwać maksymalnie 24 miesiące. Okres ten jest przedłużany tylko w przypadku osób niepełnosprawnych.

Studenci Uczelni mogą pracować w wymiarze 6 godzin dziennie, w miejscu odbywania praktyk, tak aby łączny czas trwania zajęć nie mógł przekroczyć 30 godzin tygodniowo. Ponadto praktyka musi być realizowana od poniedziałku do soboty, w godzinach nie kolidujących z zajęciami dydaktycznymi i innymi zadaniami naukowymi, których rozkłady zajęć są określone przez placówkę edukacyjną.

8. Stażysta zawsze bierze na siebie winę za problemy

Mit

Nie można zaprzeczyć, że stażysta wciąż jest w trakcie szkolenia zawodowego, uczenia się procedur pracy i wdrażania w życie tego, czego uczy się na studiach. Biorąc pod uwagę tę sytuację, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby studenci popełniali pewne błędy.

Jednak popełnianie błędów jest częstym działaniem nawet najbardziej doświadczonych pracowników firmy, co jest zrozumiałe w większości korporacji. Ponadto rozumie się, że praca jest zawsze wykonywana jako zespół, a ewentualna wina jest dzielona między członków.

9. Staż zawsze kończy się stażem

Mit

To, co gwarantuje osiągnięcie stażu na rynku pracy, to brak odbycia stażu w konkretnej firmie, choć może to pomóc, jeśli przyszły profesjonalista wykaże się zadowalającymi wynikami. Ponadto staż nie stanowi stosunku pracy pomiędzy firmą a studentem.

Oprócz tego, że jest to okres rozwijania nauki praktycznych umiejętności, staż jest dla studenta doskonałą okazją do wykazania się przysługą przełożonemu i pozostałym członkom zespołu. Dlatego istotne jest, aby działania były prowadzone sprawnie i zawsze proaktywnie.

Jak staramy się wyjaśnić, istnieją mity, które nie mają nic wspólnego z życiem stażysty, są też prawdy nie zawsze znane studentom, które mogą być bardzo przydatne podczas ich szkolenia.

Najważniejsze jest to, aby student posiadał prawdziwe informacje na temat praktyk, aby mógł jak najlepiej cieszyć się zajęciami.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *