W końcu, jak działa Prouni?

Głównym celem programu Prouni (Uniwersytet dla Wszystkich) jest zwiększenie dostępu ludzi do uniwersytetów. Jeśli masz niskie dochody w rodzinie — do 3 płacy minimalnej — masz prawo ubiegać się o jedno z wolnych miejsc pracy oferowanych przez Prouni na prywatnych uczelniach.

Oprócz dochodów, przy ubieganiu się o torebkę z programu mogą być brane pod uwagę inne wymagania. A to nie wszystko: trzeba jeszcze wziąć Enem, oddzielić dokumenty i postępować zgodnie z odcięciami podczas procesu rejestracji.

To nie jest mała rzecz, ale nie jest to też wielka sprawa! Z myślą o tym, aby pomóc Ci zrozumieć, jak działa Prouni, przygotowaliśmy ten mini przewodnik. Sprawdź i przekonaj się raz na zawsze, jaki program może być Twoją szansą na dostanie się na prywatną uczelnię!

Co to jest Prouni?

Prouni to program rządu federalnego we współpracy z MEC (Ministerstwo Edukacji) utworzony w 2004 roku. Oferuje stypendia, które mogą stanowić 100% (pełne) lub 50% (częściowe) czesnego na prywatnych uniwersytetach w Brazylii.

Studenci mają dwie możliwości w ciągu roku, aby zapisać się do Prouni (w pierwszym i drugim semestrze). Aby to zrobić, konieczne jest osiągnięcie minimalnego wyniku 450 punktów w I albo przed rokiem rejestracji. Oh! I nie mogłeś wyzerować eseju. Stamtąd potrzebne są inne wymagania — porozmawiamy o nich więcej w tym poście.

Wnioski składa się w terminie określonym przez MEC na stronie internetowej Prouni. Tam również śledzisz cały proces, będąc w stanie zmienić swój wybór zgodnie z nutą odcięcia. Od drugiego dnia notatki są aktualizowane i możesz zmienić lokalizację lub kurs zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami.

Oznacza to, że jeśli chcesz ubiegać się na przykład o wakat na wydziale prawa, a ocena końcowa wynosi 700, w momencie zamknięcia rejestracji musisz mieć ocenę wyższą lub równą, aby uzyskać wakat .

Kto może wziąć udział?

Osoby o niskich dochodach, osoby niepełnosprawne, nauczyciele szkół publicznych, uczniowie szkół publicznych oraz stypendyści w instytucjach prywatnych. Każdy z nich w określonych ramach szczegółowych, zobaczmy:

  • dochód rodziny w wysokości do 1 minimalnego wynagrodzenia, aby uzyskać pełne stypendium i do 3 minimalnego wynagrodzenia, aby uzyskać częściowe stypendia. Aby znaleźć dochód, musisz dodać pensję wszystkich, którzy z tobą mieszkają i podzielić przez liczbę osób;
  • osoby niepełnosprawne fizycznie muszą udowodnić swoją niepełnosprawność zaświadczeniem lekarskim zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu publicznym Prouni;
  • o wolne miejsca mogą ubiegać się również uczniowie, którzy ukończyli szkołę średnią w szkole publicznej i których dochody w rodzinie spełniają powyższe wymagania. Jak i tych, którzy uczyli się ze stypendium w szkołach prywatnych lub częściowo uczęszczali do liceum w sieci niepublicznej, o ile mieli pełne stypendium, oraz w szkołach publicznych;
  • Nauczyciele edukacji podstawowej w sieci publicznej również mogą ubiegać się o miejsce w Prouni, również muszą mieć minimalną ocenę w Enem i ubiegać się o kursy pedagogiczne, pedagogiczne lub wyższe. Wymóg dochodu rodziny nie jest w tym przypadku brany pod uwagę.

Jak wziąć udział w Prouni?

Po pierwsze, musisz mieć dochód rodziny mieszczący się w powyższych wymaganiach i ocenę wyższą niż 450 punktów średniej Enem. Następnie należy zarejestrować się w terminie określonym w ogłoszeniu publicznym.

W tym celu zostaniesz poproszony o numer CPF, dokument tożsamości, adres, dochód rodziny i inne dane, które będą musiały zostać udowodnione później, jeśli zostaniesz zatwierdzony.

Rejestracja jest bezpłatna i musisz również podać swój numer rejestracyjny Enem i możesz użyć tego samego hasła Sisu. Istnieją 3 kroki:

1. Rejestracja i wstępna selekcja

Jak już informowaliśmy, rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Prouni. Na tym etapie możesz wybrać dwie opcje studiów w różnych placówkach edukacyjnych, czyli dwa różne kierunki i/lub dwa różne wydziały.

Wstępna selekcja odbywa się na podstawie Twoich średnich ocen z Enem: ocen uzyskanych w 5 testach (w tym esej) i podzielonych przez 5, co wymaga minimalnej sumy 450 punktów. Kolejnymi podstawowymi kryteriami tego etapu są dochód rodziny oraz uczęszczanie do szkoły średniej w publicznej lub prywatnej sieci edukacyjnej z pełnym stypendium.

2. Dowód dokumentacji

Po zakwalifikowaniu do grona innych kandydatów będziesz musiał skompletować niezbędną dokumentację potwierdzającą dane podane w Twojej aplikacji. Terminy ustalane są w publicznym ogłoszeniu, a brak dokumentu może skutkować dyskwalifikacją. Czekać na dalsze informacje!

Pamiętając, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne. Poświadczone kopie nie są akceptowane. Zobacz, co musisz ze sobą zabrać:

  • tożsamość (RG, CNH, paszport, dowód wojskowy, RNE lub CTPS) kandydata wszystkich członków rodziny;
  • dowód zamieszkania na nazwisko kandydata lub członka rodziny;
  • zaświadczenie o dochodach zgodnie z płatną działalnością kandydata i wszystkich członków rodziny, którzy mają dochody;
  • dowód rozwodu, separacji lub śmierci, jeśli jedno z rodziców nie wchodzi w skład rodziny;
  • dokumenty związane ze świadectwem dojrzałości i ukończenia szkoły średniej;
  • inne dowody, zgodnie z wymaganiami rodzaju rekrutacji i samego wydziału.

3. Selekcja i lista oczekujących

Niektóre instytucje mogą zdecydować się na zastosowanie egzaminu wstępnego, podczas gdy inne stosują proces Prouni jako jedyne kryterium wyboru. Jeśli nie zdasz pierwszej opcji, nadal masz szansę na drugą opcję kursu.

Jeśli zostanie zatwierdzony, nie będzie powrotu do pierwszej opcji. Jeśli nie zdasz żadnego z nich, możesz zgłosić chęć wpisania się na listę oczekujących na stronie internetowej Prouni w wyznaczonym na to terminie.

Jakie są zasady pozyskiwania Prouni i Fies?

Jeśli masz dochód rodziny większy niż 1 płaca minimalna i niższy niż 3 płacy minimalnej, będziesz uprawniony do stypendium w wysokości 50% czesnego. Aby opłacić pozostałe 50%, można skorzystać z innego programu rządowego, np. Wierni (Fundusz Finansowania Studenckiego).

Jeśli więc wybrana przez Ciebie uczelnia ma wolne miejsca na Fies, możesz sfinansować drugą połowę miesięcznej opłaty i zacząć płacić dopiero po ukończeniu studiów.

Teraz, gdy już wiesz, jak działa Prouni, ważne jest, aby podkreślić, że aby utrzymać stypendium, student musi zaliczyć 75% przedmiotów studiowanych w semestrze.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *