W końcu czym jest prawo cyfrowe?

Wraz z rozwojem technologii i rozwojem internetu pojawiła się potrzeba określenia standardów zachowania w sieciach społecznościowych, serwisach internetowych, e-commerce, aplikacjach itp., czyli Prawa Cyfrowego. W końcu, jak wygląda biznes, prywatność, wolność wypowiedzi i inne elementy interakcji międzyludzkich w tym nowym świecie?

Tak się składa, że ​​choć jest to już jeden z głównych obszarów prawa i ma trend wzrostowy na najbliższe lata, to wciąż mało osób zna zasady związane z innowacjami tego stulecia. Nic dziwnego, że wielu studentów ma pytania dotyczące tego, jak wpłyną na możliwości zatrudnienia w latach po ukończeniu studiów.

Dlatego poniżej zajmiemy się tym, czym jest Digital Law i jak działa. W ten sposób nie tylko będziesz lepiej poinformowany na ten temat, ale także uzyskasz ogólny obraz kariery w tym rozwijającym się segmencie. Sprawdź koniecznie!

Co to jest prawo cyfrowe?

Ta nowa gałąź prawa odpowiada zbiorowi norm, które mają na celu ochronę relacji międzyludzkich i naruszeń zachowań w środowiskach cyfrowych. Oznacza to, że jeśli za pomocą technologii ludzie wysyłają i odbierają informacje, prowadzą interesy, wydają opinie itp., muszą istnieć reguły i zasady, które kierują postępowaniem w tym środowisku.

Takie wytyczne w dużej mierze są adaptacjami starych przepisów do rzeczywistości, o której ich twórcy nie pomyśleli. Na przykład Kodeks karny z 1940 r. przewiduje przestępstwo defraudacji, którego obecnie dzięki internetowi może dopuścić się osoba, której nawet nie ma na terytorium kraju.

Krótko mówiąc, w miarę jak relacje karne, cywilne, handlowe, podatkowe, rodzinne i pokrewne przeniosły się do środowiska cyfrowego, prawo musiało nadążać za zmianami i dostosowywać się, aby zachować praktyczność w nowym scenariuszu.

Co mówi ustawa?

Regulacja stosunków prawnych w środowisku cyfrowym jest wciąż dość nieśmiała, zwłaszcza w porównaniu z wielkością wstawiania ludzi w tę nową rzeczywistość. Jednak kraje krok po kroku szukają sposobów na uregulowanie tej kwestii, choć cierpią z powodu trudności z nadążaniem za tempem zmian w otoczeniu.

W Brazylii, oprócz dostosowania praw świata analogowego, głównymi normami stworzonymi przez Kongres Narodowy są:

  • prawo dotyczące przestępstw komputerowych: stanowi, że określone zachowania wynikające z technologii będą uznawane za przestępstwa, takie jak wtargnięcie do czyjegoś urządzenia komputerowego (komputera stacjonarnego, notebooka, telefonu komórkowego itp.) oraz oszukańcze przerwanie usługi telefonicznej, telegraficznej lub internetowej;

  • Marco civil da internet: określa podstawowe wytyczne dotyczące korzystania z Internetu w Brazylii, a także określa, że ​​środowisko to jest regulowane m.in. przepisami prawa cywilnego, konsumenckiego i handlowego.

  • Kodeks postępowania cywilnego z 2015 r.: w mniejszym stopniu tworzy zasady rozwoju elektronicznego procesu sądowego;

  • Ustawa o dostępie do informacji: określa zasady rozliczalności podmiotów publicznych korzystających z technologii informacyjnej.

W związku z tym w ustawodawstwie krajowym wciąż brakuje głębszej analizy Prawa Cyfrowego, ponieważ w wielu przypadkach stare przepisy nie są w stanie chronić obywatela.

Przypomnijmy sobie na przykład defraudację, jakiej dopuszczono się na innym terenie. W tym przypadku kara sprawcy zależeć będzie również od norm współpracy z innymi krajami, które są jeszcze w powijakach.

Jakie są wyzwania prawa cyfrowego?

Poszukiwanie odpowiednich regulacji relacji międzyludzkich w środowisku cyfrowym napotyka na kilka wyzwań. Wśród innych funkcji są:

Niepewność prawna

Obecny scenariusz otaczają wątpliwości, jak myśleć o prawie w technologicznym i coraz szerszym społeczeństwie. Nie wspominając już o tym, że przepisy regulujące relacje cyfrowe są wciąż rzadkie i brakuje im większej jasności.

Szybkość zmian technologicznych

Szybkość, z jaką technologie są włączane do codziennego życia ludzi, stwarza ogromne trudności, zwłaszcza przy dążeniu do jednoczesnego monitorowania zmian. Dlatego nawet przy wysiłkach ustawodawców i podmiotów prawa zawsze istnieje obszar niepewności co do zasad panujących w środowisku cyfrowym.

Zakres regulacji

Większość stosunków prawnych znajduje swój odpowiednik w środowisku cyfrowym, takich jak praca, prowadzenie działalności gospodarczej, płacenie podatków, popełnianie przestępstw itp. Dlatego branża domaga się bardzo kompleksowej regulacji, wymagającej stworzenia lub dostosowania dużej liczby norm dla adekwatnego ochrona ludzkiego postępowania.

Tradycjonalistyczne spojrzenie na prawo

Właściwe uregulowanie Prawa Cyfrowego wymaga przekształcenia wielu klasycznych i utrwalonych przez wieki koncepcji prawnych, tak aby dostosować je do specyfiki współczesności.

Nieprzypadkowo pokonanie oporu filozoficznego w obszarze tak tradycyjnym jak prawo jest wyzwaniem do pokonania, a profesjonaliści muszą być tego świadomi.

W rzeczywistości bariera ta staje się nawet szansą dla tych, którzy zakwalifikują się w nadchodzących latach. W końcu mogą wyprzedzić resztę i osiągnąć szeroką domenę techniczną w stosunku do rynku.

Jaki jest profil prawnika w okolicy?

Ci, którzy zamierzają poświęcić się prawu cyfrowemu, muszą zdobyć umiejętność szerszego myślenia o prawie. Dzieje się tak dlatego, że wraz z postępem techniki stosunki międzyludzkie uległy znacznej przemianie i nie ma perspektyw, aby zmiany się skończyły!

Postępowanie w tym sensie polega na szukaniu pomocy w innych obszarach, które pomagają zrozumieć wzorce zachowań w świecie cyfrowym, takich jak na przykład socjologia i psychologia.

Z drugiej strony ważne jest, aby osoba opanowała technologie, które są częścią codziennego życia, przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym. Co dla wielu młodych ludzi nie będzie stanowiło problemu, ponieważ urządzenia elektroniczne są już częścią ich życia i pozostaje to nawet po studiach prawniczych.

Dlaczego prawo cyfrowe jest trendem?

Ponieważ ludzkie zachowanie coraz częściej ma miejsce w tak zwanym środowisku cyfrowym, segment powinien wykazywać wzrost w nadchodzących latach z możliwościami dla tych, którzy się zakwalifikują.

Tendencję tę wzmacnia zakres obszaru, który obejmuje relacje z najróżniejszych gałęzi prawa. Dzięki temu profesjonaliści mogą korzystać z gorącego rynku z doskonałą perspektywą na przyszłość.

Dlatego prawo cyfrowe może być interesującą opcją kariery dla tych, którzy zamierzają rozpocząć studia. W końcu popyt ma tendencję wzrostową dopiero w najbliższych latach, a konkurencja jest niewielka w stosunku do innych segmentów.

Podobało ci się? Udostępnij więc tekst w swoich sieciach społecznościowych i przekaż tę odpowiednią treść swoim znajomym i obserwującym!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *