W końcu czy wyższe wykształcenie ma jeszcze wartość dla pokolenia milenialsów?

Zmieniły się relacje czasu i przestrzeni. Dziś mamy dostęp do wielu informacji, w krótkim czasie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy na planecie. Nasi przyjaciele są rozsiani po całym świecie, a nasza perspektywa spełnienia osobistego i zawodowego uległa zmianie.

Globalizacja i nowe technologie informacyjne spowodowały przemiany oddziaływania na całym świecie. Ponadto przemiany społeczne na przestrzeni dziesięciu lat są coraz bardziej znaczące i intensywne. Wraz z tymi zmianami zmieniają się również zachowania, wartości, ideały, projekty życiowe, a nawet plany na przyszłość.

Można powiedzieć, że dzisiejsza młodzież już bardzo różni się od młodzieży sprzed dziesięciu lat. Zmiany są wyraźne, od mody i trendów po wybory zawodowe.

Myśląc o tym, można postawić kilka pytań: jak zachowuje się pokolenie, które urodziło się z urządzeniami cyfrowymi w rękach? Czego oczekujesz od przyszłego profesjonalisty? Czy łatwiej czy trudniej jest teraz wybrać karierę uniwersytecką?

Zainteresowany tematem? W tym poście postaramy się lepiej poznać pokolenie Millenialsów. Jeśli jesteś milenialsem i chcesz pomyśleć o swojej przyszłości, to jest okazja!

Pokolenie milenialsów: kim są młodzi ludzie i jakie są ich największe różnice w porównaniu z innymi pokoleniami?

Według naukowców młodzi milenialsi nie mają zbyt wiele cierpliwości, ich czas jest rozdrobniony, a ich uwaga jest podzielona między wiele mediów. Tablet, telefon komórkowy, telewizor, sieci społecznościowe, filmy, blogi i strony internetowe. Prawdopodobnie oglądając serial na Netflixie, będziesz też sprawdzać posty np. na Twitterze czy Instagramie.

Ponadto chcą wszystkiego na wczoraj, co czyni ich bardzo zwinnymi i wszechstronnymi, ale nie zawsze potrafiącymi tolerować i stawiać opór, tak niezbędnym do życia i kariery pełnej sukcesów i osiągnięć.

Ich pogląd na hierarchię jest zupełnie inny niż w poprzednich pokoleniach. Dzięki opanowaniu technologii są w pewnym stopniu samowystarczalni i nie akceptują autorytetów wertykalnych.

Wolą pracować w grupie, najlepiej przy wspólnym zarządzaniu. Nalegają na bycie wysłuchanym i potrzebują sytuacji, w których mogą wykorzystać twoją kreatywność. Kiedy nie ma zbyt wielu możliwości, milenialsi często tworzą!

Dla nich komputery nie są nowinkami technologicznymi, jak były dla poprzednich pokoleń. Podobnie rzeczywistość nie jest już tylko fizyczna, ale także wirtualna, a jej życie rozciąga się na „drugie życie”. Dla milenialsów działanie i wiedza są równie ważne, a wielozadaniowość to sposób na życie. Dlatego są tak aktywni i reżyserzy.

Ponieważ są bardziej związani ze światem i mają dostęp do informacji z różnych miejsc w krótkim czasie, mają też tendencję do rozwijania zróżnicowanego zmysłu społecznego. Pokolenie Millenialsów wie, że świat i relacje nie ograniczają się do ich „podwórka” i zaczyna interesować się sprawami i ideałami wspólnotowymi, takimi jak ekologia, zrównoważona gospodarka, trzeci sektor itp.

Z drugiej strony ci młodzi ludzie wykazali wysoki poziom niepokoju i udręki, ponieważ kiedy wszystko wydaje się ciągle zmieniać, co jest bezpieczne? Co to jest stabilny? Jakie wyzwania stoją przed millenialsami, gdy myślą o przyszłości?

Millenialsi a rynek pracy: jakie są Twoje oczekiwania i pragnienia, gdy myślisz o przyszłości?

Dla nich nie pensja jest najważniejsza, nie jest najatrakcyjniejszym czynnikiem w propozycji pracy, ale stopień swobody, elastyczności i kreatywności, jaki daje możliwość. Zastanawiają się również nad społecznym wpływem instytucji, w której pracują, oraz nad tym, jak swoimi talentami i umiejętnościami mogą zmieniać świat.

Zwykle nie robią wieloletniej kariery w jednej instytucji. Nawet najbardziej tradycyjne sposoby zatrudniania i zatrzymywania talentów nie są zbyt skuteczne dla pokolenia milenialsów.

Przebywają w firmie średnio od 2 do 4 lat, dopóki nie poczują potrzeby nowych wyzwań, nowych doświadczeń i nauki, jeśli nie zostaną wysłuchani i nie będzie miejsca na ich pomysły.

Zegar, stały plan dnia, sztywna hierarchia i monotonne życie codzienne to tylko niektóre z głównych „przerażających milenialsów”! Tylko praca zespołowa oparta na współpracy i codzienna elastyczność gwarantują dobre wyniki i rozwój milenialsów. Kiedy tworzy, komunikuje się i działa sensownie w swojej społeczności, czuje się zmotywowany.

Pokolenie milenialsów i szkolnictwo wyższe: czy to pokolenie myśli o studiach?

Na początku przygotowanie się do egzaminów wstępnych na studia i uczęszczanie na kurs szkolnictwa wyższego może wydawać się niepraktycznym zadaniem dla milenialsów, ponieważ wymaga skupienia, poświęcenia, cierpliwości i pamięci. Ale czy mimo tylu zmian nadal warto mieć wyższe wykształcenie?

Odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie! O ile można stwierdzić, pokolenie milenijne ma wszystko, aby być najlepiej wykształconym ze wszystkich. Chociaż inni wciąż mają większą liczbę absolwentów, znaczna część pokolenia milenijnego nadal uczy się w szkole średniej i wkrótce rozpocznie studia wyższe.

Co ciekawe, milenijne dziewczęta przerastają chłopców w klasie. Są lepsi w klasach, a także osiągają wyższe poziomy studiów licencjackich i magisterskich. Ponadto 57% dzisiejszych studentów to kobiety.

Wyniki w matematyce i naukach ścisłych pokolenia milenialsów są wyższe niż w innych dyscyplinach, zwiększając w ten sposób jego wyniki na obiecujących kursach, takich jak nauka o technologiach, inżynieria, nauki przyrodnicze, nauki o rachunkowości itp.

Jego umiejętności w zakresie komunikacji, projektowania i języków obcych zapewniają również doskonałe wyniki w karierach, takich jak marketing, dziennikarstwo, public relations, stosunki międzynarodowe itp.

Ogólnie milenialsi twierdzą, że „fajnie jest być mądrym” i wierzą, że „wiedza” jest tym, co sprawia, że ​​ktoś odnosi sukcesy. Niewątpliwie osiągnięcia zawodowe i wyższe wykształcenie są bardzo ważne dla pokolenia Millenialsów. I ma wszystko, by być pokoleniem z najwyższym poziomem maturalnym wszechczasów.

Szkolnictwo wyższe jest nadal niezachwianym punktem odniesienia dla nowych pokoleń. Co więcej, coraz bardziej się ceni, gdyż zapewnia pogłębienie i specjalizację ogromnej wiedzy Pokolenia Tysiąclecia. W końcu nie ma sensu wiedzieć wszystkiego po trochu, o czymś też trzeba wiedzieć dużo, a to gwarantuje tylko dobre studia wyższe.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *