W końcu, czy mam profil prawnika?

Chcesz studiować prawo, ale nadal nie jesteś pewien, czy masz profil prawnika? To częste pytanie studentów, którzy zamierzają podążać tą drogą.

Ukończenie studiów prawniczych jest jednym z najbardziej poszukiwanych w Brazylii i jest bramą do dziedziny zawodowej z licznymi konsekwencjami. Jednak, jak w każdym zawodzie, istnieją pewne specyficzne cechy, które decydują o dobrym wykonywaniu zawodu prawnika.

To jest główny cel naszego postu: pomóc Ci określić, czy Twój profil ma powinowactwo do udanej kariery prawniczej. Czytaj dalej i dowiedz się, czy masz już umiejętności, aby być dobrym prawnikiem.

Możliwości profesjonalnego wykonania

Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem prawa, powinieneś najpierw dowiedzieć się trochę więcej o możliwościach pracy prawników. I wiedz, że opcje są dość obszerne. Istnieje wiele obszarów, w których ten profesjonalista może się wyspecjalizować i skonsolidować swoją karierę.

Tutaj wymienimy tylko niektóre z najbardziej znanych dziedzin prawa, abyś mógł mieć wyobrażenie o możliwych ścieżkach tego zawodu.

Prawo cywilne

Jest to największy obszar prawa tutaj w Brazylii. W tej dziedzinie prawnik działa na rzecz indywidualnych interesów swoich klientów. W grę wchodzą kwestie rodzinne, takie jak dziedziczenie, rozwód i opieka nad dzieckiem, a także pozwy o majątek i majątek.

Prawo pracy

W obszarze pracy, również jednym z najbardziej poszukiwanych w kraju, profesjonalista towarzyszy pracownikom i pracodawcom — osobom fizycznym i firmom — w działaniach związanych z warunkami pracy, zasadami związkowymi i zabezpieczeniami społecznymi.

prawo karne

Prawo karne to idealne pole działania dla wszystkich zainteresowanych monitorowaniem procesów związanych z przestępstwami i wykroczeniami. Tutaj adwokat występuje zarówno w obronie, jak i ściganiu podejrzanych w różnych sprawach, takich jak między innymi rabunki, zabójstwa, porwania.

Prawo biznesowe

W tym sektorze, znanym również jako prawo handlowe, specjalista jest odpowiedzialny za reprezentowanie osób prawnych w sprawach, które obejmują: otwieranie i zamykanie spółek i placówek handlowych; postępowanie upadłościowe; znaki towarowe i patenty itp.

Prawo konsumenckie

Kolejny obszar, który również ma duże zapotrzebowanie. Adwokat występuje w imieniu obywatela lub dostawców w czynnościach związanych ze zlecaniem usług i nabywaniem towarów. Praktyki tego profesjonalisty kierują się przepisami Kodeksu Ochrony Konsumentów.

kariery publiczne

Profesjonalista, który zamierza pracować w sektorze publicznym, znajduje możliwości w konkursach miejskich, stanowych i federalnych. Istnieją szanse na dobre staże na stanowiskach takich jak komendant policji, prokurator, obrońca publiczny, sędzia i prokurator.

kariery akademickie

Inną dobrą możliwością działania jest obszar akademicki. Prawnicy, którzy inwestują w studia podyplomowe sensu stricto — studia magisterskie i doktoranckie — mogą kontynuować karierę naukową lub profesorską na uniwersytecie w instytucjach publicznych lub prywatnych.

Umiejętności składające się na profil prawnika

Każda kariera, którą zamierzasz podążać, będzie wymagała pewnych specyficznych cech, aby z powodzeniem wykonywać swoje czynności zawodowe. Dobrą rzeczą jest to, że umiejętności behawioralne można rozwijać i ulepszać — wszystko sprowadza się do treningu umiejętności. Zobacz, co powinien posiadać dobry prawnik:

Umiejętności argumentacyjne i oratorskie

Jedną z najbardziej oczywistych i niezbędnych cech praktyki zawodowej prawnika jest umiejętność jasnego wyrażania się. Twoja mowa nie może być myląca i pozostawiać miejsca na wątpliwe interpretacje.

Jeśli chcesz być orędownikiem, ale nadal czujesz się niepewnie, aby się komunikować, zacznij trenować tę umiejętność. Istnieją nawet kursy krasomówcze, które z łatwością przygotowują profesjonalistów do publicznego przemawiania.

[rock-convert-cta id=”1313″]

Perswazja

Oczywiście słyszałeś wyrażenie „dar perswazji”. Różni się to od manipulacji i przymusu i nie jest cechą negatywną. Przekonać to znaczy przekonać, wygrać argumentami, sprawić, by rozmówca spojrzał z twojego punktu widzenia. Niewątpliwie jest to niezbędna umiejętność dla sukcesu prawnika.

Dobry nawyk pisania i czytania

Oprócz dobrej płynności komunikacji werbalnej, prawnik musi również prezentować nienaganne umiejętności pisania i czytania. Szeroka gama dokumentów to część rutyny tego profesjonalisty, więc muszą być pisane bez błędów gramatycznych. To z pewnością świadczy o większej wiarygodności.

Nawyk czytania jest konieczny zarówno do doskonalenia pisania, jak i do aktualizacji teoretycznej. Pamiętając również o tym, że każda sprawa z prawnikiem musi być dogłębnie przestudiowana, co wymaga oczywiście sporej lektury.

Solidne szkolenie i wiedza techniczna

Wysokiej jakości szkolnictwo wyższe zapewnia studentom wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu mogą doskonalić się w swojej działalności zawodowej. Podstawowe umiejętności prawnika, takie jak krytyczne myślenie, zdolności analityczne i argumentacja, są rozwijane przez cały okres studiów prawniczych.

Dzięki zaakcentowanej wiedzy technicznej prawnik jest w stanie bez trudności przeprowadzić wszystkie procedury związane z procesami prawnymi. Warto również pamiętać, że aktualizowanie wiedzy poprzez studia podyplomowe dodatkowo podnosi kwalifikacje profesjonalisty.

Dobre relacje interpersonalne i praca zespołowa

Prawnik ma kontakt z niezliczonymi osobami, z różnych szczebli, od współpracowników, partnerów, pracowników, stażystów, po sędziów i najskromniejszych klientów. Dlatego ważne jest, aby móc sprawić, by te relacje międzyludzkie były produktywne.

Umiejętność delegowania zadań, cierpliwość, umiejętność słuchania oraz zajmowanie jasnego i pełnego szacunku stanowiska wobec wszystkich to tylko niektóre z postaw tych, którym udaje się rozwinąć dobrą pracę zespołową.

Proaktywność i myślenie strategiczne

Bycie proaktywnym oznacza zdolność do wybiegania naprzód i znajdowania rozwiązań dla ewentualnych niepowodzeń. W tym celu w grę wchodzi również myślenie strategiczne, które prowadzi jednostkę do oceny wszystkich działań, które można podjąć, biorąc pod uwagę wynik każdego z nich.

Te dwie cechy czynią różnicę w działaniu prawnika. Dodatkowo możemy wymienić: inicjatywę, kreatywność oraz umiejętność badania i analizowania informacji.

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna jest właściwie niezbędna każdemu, zarówno w sensie osobistym, jak i zawodowym. Jest to umiejętność identyfikowania i zarządzania własnymi emocjami, a także rozpoznawania i rozumienia stanu emocjonalnego innych osób.

Posiadanie tej domeny jest ważne dla łatwego nawiązywania relacji i rozwiązywania konfliktów wewnątrz- i interpersonalnych, zwłaszcza w zawodzie prawniczym, który na co dzień zajmuje się różnymi sytuacjami stresowymi.

Poza wymienionymi cechami ważne jest również, aby prawnikowi nie brakowało etyki, empatii, odpowiedzialności i charakteru. Przecież podstawą tej kariery musi być szacunek do człowieka.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *