Przegląd kanadyjskich planów emerytalnych i świadczeń

Seniorzy często martwią się, czy mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby sfinansować swój styl życia lub wydać, gdy pojawią się sytuacje kryzysowe po przejściu na emeryturę.

Jednakże, jeśli jesteś mieszkańcem Kanady, może być mniej problemów do przemyślenia, ponieważ Kanadyjski Plan Emerytalny (CPP) jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Jednak zrozumienie tego może być trudne, podobnie jak w przypadku innych planów emerytalnych.

Jeśli zastanawiasz się, jak działa CPP i jakie świadczenia przysługują Ci po przejściu na emeryturę, zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest kanadyjski plan emerytalny?

Podobnie jak w większości krajów, system emerytalny Kanady lub CPP to emerytura. Osoby uprawnione, które ukończyły co najmniej 60 lat, są uprawnione do otrzymywania określonych kwot w miesięcznych okresach emerytalnych. Ma na celu zastąpienie dochodu po przejściu na emeryturę.

Oprócz dochodu emerytalnego, osoba fizyczna może również otrzymywać rentę inwalidzką. Beneficjent CPP ma prawo do emerytury tak długo, jak długo żyje. W przypadku śmierci świadczenia otrzymają pozostali przy życiu renciści.

Jak działa PPK?

Jeśli pracujesz w kraju od jakiegoś czasu, możesz już kwalifikować się do otrzymywania emerytury. To dlatego, że pracownicy finansują swoją emeryturę w czasie pracy. Wkład w wysokości 5,25% zarobków jest obowiązkowy dla tych, którzy zarabiają ponad 3500 CA $ rocznie, aby kwalifikować się do pomocy. Pracodawcy muszą dopasować ten wkład. Plan emerytalny Quebecu, który działa prawie podobnie do CPP, wymaga wyższych składek ustalonych na poziomie 6,15%.

Przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione będą musiały zrezygnować z pełnego wymogu składki w wysokości 11,4% dla CPP i 12,3% dla QPP. Oczekuje się, że składki będą stopniowo rosły, ponieważ świadczenia mają również wzrosnąć w nadchodzących latach, zgodnie z planem wzmocnienia CPP.

Pobieranie emerytury nie jest jednak przeszkodą w pracy. Nadal możesz pracować i wpłacać składki na CPP do 70 roku życia. W ten sposób zwiększysz swoje oszczędności po przejściu na emeryturę. Po osiągnięciu 70 lat nie musisz już wpłacać składek, niezależnie od tego, czy jesteś samozatrudniony, czy aktywnie pracujesz. Ponadto obywatele Kanady i długoletni rezydenci w wieku 65 lat lub starsi mogą również otrzymywać emeryturę, niezależnie od tego, czy nie pracowali lub nadal pracują.

Kto kwalifikuje się do PPK?

Zatrudnieni i samozatrudnieni Kanadyjczycy w wieku co najmniej 60 lat, którzy opłacali składki na CPP, są uprawnieni do otrzymywania funduszy emerytalnych. Wkłady te pochodziły albo z twojej pracy, albo z kredytów otrzymanych od byłego partnera lub współmałżonka.

Jakie są korzyści?

Podobnie jak inne programy emerytalne, CPP ma dołączone świadczenia, z których mogą korzystać wpłacający składki i ich rodziny, nawet po ich śmierci. Oprócz świadczeń poemerytalnych beneficjenci będą musieli ubiegać się o inne rodzaje pomocy wymienione poniżej.

  • Świadczenia poemerytalne: Kanadyjczycy, którzy chcą zwiększyć swoje dochody, mogą pracować po 60 roku życia i kontynuować opłacanie składek. Oszczędności te trafią do funduszu świadczeń poemerytalnych pracownika.
  • Renta: Osoby opłacające składki w wieku poniżej 65 lat, których problemy psychiczne lub fizyczne uniemożliwiają im znalezienie pracy zarobkowej lub mają potencjalnie trwałą lub zagrażającą życiu niepełnosprawność, kwalifikują się do otrzymania tego świadczenia.
  • Korzyści dla dzieci: O objęcie pomocą pomocy mogą również ubiegać się osoby pobierające rentę inwalidzką. Świadczenie to obejmuje dzieci poniżej 18 roku życia lub studentów studiów stacjonarnych w wieku od 18 do 25 lat.
  • Postrenty inwalidzkie: Prawo do tej pomocy przysługuje osobom, które stały się niepełnosprawne po pobieraniu emerytury przez okres nieprzekraczający 15 miesięcy. Uczestnik musi złożyć raport medyczny wraz z formularzem wniosku, aby złożyć wniosek. Po ukończeniu 65 lat emerytura tych beneficjentów automatycznie staje się emeryturą.
  • Renta rodzinna: Dochód emerytalny może otrzymać konkubent lub małżonek prawny zmarłego wpłacającego składki. Nawet w przypadku separacji małżonek zmarłego również może się kwalifikować, o ile osoba płacąca składki nie ma konkubenta. Konkubina to osoba fizyczna, która żyła i utrzymywała związek małżeński z inną osobą, w tym przypadku ze zmarłym płatnikiem składek, przez co najmniej jeden rok.

Pozostały przy życiu współmałżonek lub partner otrzyma kwotę emerytury obliczoną na podstawie wieku partnera i sumy składek zmarłego beneficjenta po ukończeniu 65 lat.

  • Świadczenia z tytułu śmierci: Ta jednorazowa płatność w wysokości 25000 CAD jest przekazywana pozostałemu przy życiu członkowi rodziny lub spadkodawcy zmarłego. Aby się zakwalifikować, beneficjent musi odłożyć składki w wysokości jednej trzeciej swojego okresu składkowego na podstawowy CPP. Długość pomocy musi wynosić od 3 do 10 lat.

W przypadku kanadyjskich pracowników, którzy mieszkali poza granicami kraju, podstawa udzielonej pomocy będzie zależała od umów o zabezpieczeniu społecznym między krajami.

Ile dostajesz od CPP?

Miesięczny dochód emerytalny CPP będzie zależał od średniego dochodu osoby opłacającej składki w całym okresie pracy, całkowitej kwoty składek oraz Twojego wieku w momencie otrzymania pierwszej emerytury.

Podczas gdy średni wiek uzyskania emerytury to 65 lat, osoby uprawnione mogą ją otrzymać w wieku 60 lat lub poczekać do ukończenia 70. roku życia. Pierwsi odbiorcy dostaną mniejsze kwoty, natomiast ci, którzy chcą zacząć później, dostaną wyższe kwoty. Na przykład ci, którzy czekają do 70 roku życia, są uprawnieni do otrzymania maksymalnej kwoty emerytury.

Od 2022 r. Najwyższy dochód emerytalny Kanadyjczyków wynosi 1253,59 CA $. Średnia miesięczna wypłata dla nowych emerytów w wieku 65 lat wynosi 779,32 CAD.

Jak aplikujesz?

Świadczenia CPP nie są przyznawane automatycznie i musisz złożyć wniosek, aby zacząć otrzymywać dochód emerytalny. Mieszkańcy Quebecu mają swój program emerytalny, trafnie nazwany Planem Emerytalnym Quebecu. CPP i QPP działają prawie tak samo, chociaż istnieją drobne różnice, w szczególności koszty składek.

Współtwórcy mogą składać wnioski online lub wysyłając e-mail. Przed rozpoczęciem procesu przygotuj swój numer ubezpieczenia społecznego (SIN) i dane bankowe, w tym numery SIN partnera i dzieci, a także inne dokumenty, takie jak dowód urodzenia, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi informacji we wniosku. Wnioski można składać już na rok przed ukończeniem przez uczestnika 60. roku życia lub w dowolnym momencie przed ukończeniem 70. roku życia.

Jak długo będziesz musiał czekać?

Czasy przetwarzania wniosków o świadczenia CPP są różne. Ogólnie rzecz biorąc, wnioski o świadczenia emerytalne są rozpatrywane tak szybko, jak to możliwe, ale w przypadku składania wniosków przez Internet może minąć do 14 dni. Jeżeli wniosek został przesłany pocztą, okres rozpatrywania mógł trwać maksymalnie cztery miesiące.

Wnioski o niepełnosprawność mogą trwać do czterech miesięcy, ale zostaną przyspieszone w zależności od przypadku. Czas rozpatrywania przypadków poważnej niepełnosprawności może trwać tylko 30 dni, podczas gdy niepełnosprawność powodująca śmiertelną chorobę zostanie zatwierdzona w ciągu 5 dni.

Zakończyć

Zrozumienie, jak działa kanadyjski plan emerytalny, ma kluczowe znaczenie, niezależnie od tego, czy jesteś bliski przejścia na emeryturę, czy jesteś młodym płatnikiem składek. Planowanie emerytury musi być wykonane wcześnie, aby mieć wystarczający dochód do dyspozycji, nawet jeśli już nie pracujesz.

Oprócz finansowania Twojego stylu życia i poważnych sytuacji kryzysowych, właściwe planowanie gwarantuje, że możesz mądrze inwestować, wydawać i oszczędzać pieniądze, gdy osiągniesz dojrzały wiek. Jeśli chcesz uzyskać wiarygodne informacje na temat zarządzania swoimi finansami, skontaktuj się z doradcą finansowym

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *