Prawa, o których warto pamiętać

W dzisiejszym złożonym krajobrazie gospodarczym i prawnym zarządzanie pieniędzmi i śledzenie ich jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli robisz to dla kogoś innego.

Problemy mogą pojawić się, jeśli Twoje decyzje zostaną zakwestionowane przez innych, a spory mogą skutkować narażeniem Cię na odpowiedzialność, oskarżeniem o przestępstwo lub kontrolą Twoich działań. Co więcej, jest to dodatek do mnóstwa dodatkowych przepisów, które mają zastosowanie w biznesie – zarządzanie pracownikami, zasady projektowania miejsca pracy, oszustwa magazynowe i wiele innych.

Jednak zarządzanie pieniędzmi nie zawsze musi być obarczone niebezpieczeństwem. Jeśli znasz swoje obowiązki prawne i zawsze masz dokumentację swoich działań, prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w tarapatach, jest mniejsze.

Oto kilka przepisów dotyczących zarządzania pieniędzmi, o których powinieneś wiedzieć. Omówimy również kilka wskazówek, które pomogą Ci w zadaniu.

Sprzeniewierzenie funduszy

Sprzeniewierzenie funduszy odnosi się do celowego sprzeniewierzenia cudzych pieniędzy. Chociaż sprawca mógł uzyskać dostęp do pieniędzy zgodnie z prawem, to wykorzystanie tych pieniędzy do celów osobistych lub innych form niezatwierdzonego wykorzystania czyni je przestępstwem.

W istocie sprzeniewierzenie funduszy jest podobne do defraudacji — innego przestępstwa, w którym osoba mająca zgodną z prawem kontrolę nad własnością lub pieniędzmi innej osoby kradnie je do własnych celów.

W niektórych przypadkach oskarżony może zostać oskarżony zarówno o defraudację, jak i sprzeniewierzenie funduszy.

Na przykład, jeśli wysoki rangą urzędnik firmy, któremu powierzono pieniądze na opłacenie wydatków służbowych, wykorzystuje te środki na opłacenie własnych rachunków, może zostać oskarżony zarówno o defraudację, jak i sprzeniewierzenie funduszy.

Jeśli jednak skradzione pieniądze zostały użyte do nieuprawnionych celów innych niż użytek osobisty, urzędnikowi można postawić zarzut jedynie sprzeniewierzenia.

Kradzież

Mówiąc o kradzieży, przestępstwo takie jak kradzież może być jedną z pierwszych rzeczy, które przychodzą ci do głowy.

Mówiąc prościej, kradzież ma miejsce, gdy osoba kradnie mienie lub pieniądze, które do niej nie należą lub których nie posiadała zgodnie z prawem.

Na przykład kradzież z kasy lub kradzież w supermarkecie liczy się jako kradzież.

Rozbój

Wiele osób popełnia błąd, myśląc, że rabunek i kradzież to to samo. Ale jest jedna kluczowa różnica między tymi dwoma przestępstwami.

Osoba popełnia rabunek, jeśli zabiera pieniądze lub mienie innej osoby, używając siły lub strachu. Z drugiej strony kradzież nie wiąże się z użyciem siły.

Na przykład ktoś, kto trzyma inną osobę na muszce, aby ukraść jej biżuterię, byłby winny rabunku, a nie kradzieży.

Sprzeniewierzenie

Jak wspomniano wcześniej, defraudacja jest podobna do sprzeniewierzenia, a oskarżony może zostać oskarżony o oba przestępstwa. W branży finansowej było wiele głośnych przypadków defraudacji.

Mówiąc prościej, defraudacja odnosi się do bezprawnego wykorzystania cudzych pieniędzy lub mienia dla własnej korzyści.

Często wiąże się to z funduszami, ale może dotyczyć również nieruchomości. Prezes, który przelewa pieniądze ze firmowego konta bankowego na własne konto, może zostać oskarżony o defraudację.

Kary za sprzeniewierzenie środków

Ponieważ zawsze istnieje ryzyko oskarżenia o sprzeniewierzenie podczas zarządzania pieniędzmi, ważne jest, abyśmy przedyskutowali potencjalne kary, które mogą zostać nałożone w przypadku udowodnienia winy.

Sprzeniewierzenie funduszy jest powszechnie naliczane na szczeblu stanowym. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których sąd federalny może wszcząć sprawę sprzeniewierzenia.

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd federalny, jeśli:

 • Pieniądze federalne zostały sprzeniewierzone
 • Popełnienie przestępstwa wiązało się z przekroczeniem granic stanu
 • Do popełnienia przestępstwa kradzieży wykorzystano Internet

Niezależnie od tego, czy przestępstwo jest rozpatrywane przez sąd federalny czy stanowy, w celu skazania należy udowodnić następujące okoliczności:

 1. Właściciel funduszy lub mienia powierzył je sprawcy i dał mu pewien stopień kontroli i posiadania, ale nie pełna własność.
 2. Sprawca umyślnie sprzeniewierzył mienie lub fundusze.
 3. Sprawca musiał wykorzystać środki dla własnej korzyści. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że oskarżony nie zawsze musi wydać pieniądze, aby być winnym. Nawet przekazanie środków na ich konta osobiste lub odmowa zwrotu środków lub mienia na żądanie prawowitemu właścicielowi może wystarczyć do postawienia zarzutów.

Na szczeblu państwowym sprzeniewierzenie może być uznane za przestępstwo lub wykroczenie.

Surowość kar może się znacznie różnić w zależności od okoliczności sprawy, stanu, w którym doszło do przestępstwa, ogólnej wartości mienia lub środków finansowych oraz rodzaju sprzeniewierzenia.

Na przykład urzędnik państwowy, któremu udowodniono sprzeniewierzenie dużych sum publicznych pieniędzy, może otrzymać znacznie surowszą karę niż zwykły obywatel.

Potencjalne kary za sprzeniewierzenie środków obejmują:

 • Wyroki pozbawienia wolności do roku za wykroczenie i do 10 lat lub więcej za przestępstwa
 • Okres próbny do pięciu lat
 • Grzywny do 1000 USD za wykroczenia i do 10 000 USD lub więcej za przestępstwa
 • Zwrot kosztów ofiary

Wskazówki dotyczące zarządzania cudzymi pieniędzmi

Jeśli masz pełnomocnictwo do zarządzania cudzymi sprawami finansowymi, ważne jest, aby wszystko było uporządkowane.

Oto kilka prostych wskazówek, jak uporządkować swoje finanse i lepiej zarządzać pieniędzmi. Należy jednak pamiętać, że nie każdy bank ma ten sam zestaw procedur lub zasad. Dlatego zanim skorzystasz z tych wskazówek, skonsultuj się ze swoim bankiem:

 • Załóż osobne konto bankowe. Utworzenie osobnego konta bankowego do obsługi wszystkich finansów dotyczących beneficjenta to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na ich uporządkowanie. Bardzo ważne jest, aby oddzielić swoje regularne finanse od funduszy pełnomocnictwa na wypadek, gdybyś kiedykolwiek został prawnie zakwestionowany w związku z „zarządzaniem” finansami w przyszłości.
 • Załóż konto na nazwisko osoby, do której masz pełnomocnictwo. Posiadanie konta na nazwisko beneficjenta znacznie ułatwia sprawę. A ponieważ masz pełnomocnictwo, nadal będziesz mieć pełną kontrolę nad kontem.
 • Podpisz czeki pod nazwiskiem beneficjenta i dołącz „POA”. Banki różnią się pod tym względem, ale generalnie możesz podpisywać czeki pod nazwiskiem beneficjenta, dołączyć „pełnomocnictwo” (POA), a następnie podać swoje imię i nazwisko.

Posiadanie osobnego konta na środki z pełnomocnictw znacznie ułatwia otrzymywanie płatności i rozliczanie rachunków.

Sprawi to również, że sprawy będą mniej skomplikowane w czasie podatkowym i uchroni Cię przed niepotrzebnymi kłopotami na drodze (jeśli na przykład urząd skarbowy (IRS) zakwestionuje Twoje stanowisko w sprawie pełnomocnictwa).

Jeśli Twoja praca wiąże się z handlem światowym, oto 10 najlepszych banków.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *