Poznaj główne dziedziny prawa i naucz się wybierać

Jeśli wyobrażasz sobie, że prawo to dziedzina pełna możliwości, która oferuje niezliczone pola działania, dobre dochody i udaną karierę… masz absolutną rację!

Oprócz rozpoznawalności rynkowej, zawód dzieli się na wiele kategorii, które znacznie wykraczają poza proste rozróżnienie na prawo publiczne (które obejmuje państwo i podmioty publiczne) oraz prawo prywatne (które reguluje stosunki międzyludzkie).

Dlatego jeśli zamierzasz zostać prawnikiem i chcesz dowiedzieć się więcej o różnych dziedzinach prawa, w których możesz się specjalizować, śledź dalej:

Jakie są najbardziej obiecujące dziedziny prawa?

Niektóre obszary działalności związane z tokiem prawa są w ostatnich latach bardziej widoczne, czy to ze względu na ich społeczne, gospodarcze lub zawodowe znaczenie, czy też rosnące zapotrzebowanie na pracę. Niektórzy z nich są:

Prawo komercyjne

Działania związane z patentami, znakami towarowymi, konkurencją, upadłością czy naprawą spółek to rutyna prawnika, który wybiera tę gałąź prawa. Jego celem jest obrona interesów handlowych przedsiębiorców i ich organizacji, możliwość sporządzania umów i statutów oraz wdrażanie strategii zwalczania korupcji korporacyjnej.

Kolejnym nieodłącznym aspektem prawa handlowego jest nadzorowanie transakcji spółki, dbanie o przejrzystość procesów i zgodność z normami prawnymi.

Prawo informatyczne

Wraz z rosnącym wpływem technologii na relacje osobiste i biznesowe jest to dziedzina prawa, która zasługuje dziś na uwagę. Prawnik, który wybierze tę drogę, będzie odpowiedzialny za zajmowanie się kwestiami prawnymi dotyczącymi internetu, jego użytkowników i dostawców — od dostawców po firmy programistyczne i wirtualne sklepy.

Niedawnym wydarzeniem, które zwiększyło zapotrzebowanie na prawa informatyczne, był Marco Civil da Internet, który określa prawa i obowiązki użytkowników sieci i został zatwierdzony w 2014 roku.

prawo konsumenckie

Wbrew temu, co myśli wielu studentów, obszar prawa konsumenckiego broni nie tylko obywatela, który nabywa produkty lub usługi, ale także ich dostawców.

Ta gałąź prawa jest zarządzana przez Kodeks Ochrony Konsumentów, zbiór zasad regulujących stosunki konsumenckie w kraju i ustalających kryteria naprawienia szkody wyrządzonej konsumentowi końcowemu.

Więcej niż zwykłe obwinianie lub karanie, adwokat musi dążyć do zharmonizowania relacji między dostawcami a konsumentami, zapobiegania oszustwom i promowania ugody.

prawo sportowe

W kraju futbolu, w którym sport jest częścią kultury narodowej, naturalne jest, że prawo sportowe jest jedną z dziedzin, które w ostatnich latach najbardziej się rozwijają, zwłaszcza po takich wydarzeniach jak mistrzostwa świata i igrzyska olimpijskie.

Wzrasta zapotrzebowanie na prawników reprezentujących sportowców, trenerów, kluby i sponsorów, a wykwalifikowani profesjonaliści mają dobre możliwości. Kwestie pracownicze, podatkowe i administracyjne są częścią rutyny tego obszaru, która wiąże się z negocjowaniem i zawieraniem kontraktów o bardzo dużej wartości.

prawo ubezpieczeń społecznych

Dochodzenie świadczeń i praw ubezpieczających jest głównym obowiązkiem prawnika zajmującego się tym obszarem. Oprócz emerytury, renty, zasiłki chorobowe, wypadkowe i zasiłki rodzinne znajdują się na liście.

Kolejnym obszarem działania prawa ubezpieczeń społecznych jest doradztwo dla firm (zwłaszcza małych i średnich) w zakresie ubezpieczeń społecznych ich pracowników.

Prawo pracy

Stosunki pracy zawsze stanowiły żyzne pole pracy dla prawników. W końcu coraz częściej dochodzi do sporów między pracownikami a pracodawcami.

Prawnik wybierając ten obszar może reprezentować zarówno organizacje pracownicze czy związkowe, jak i firmy, które potrzebują wskazówek w podejmowaniu decyzji prawnych.

Prawo podatkowe

Osoby fizyczne i firmy zgłaszają zapotrzebowanie na usługi prawników z różnych dziedzin prawa, ale w dziedzinie podatków popyt jest stały. Doradzanie klientom w zakresie zasad pobierania podatków, opłat i podatków wymaganych przez państwo to duża odpowiedzialność.

Profesjonalista musi być na bieżąco informowany o zasadach zbierania wartości oraz o zbiorach organów nadzorczych Organów.

Jak wybrać jedną z odpowiednich dziedzin do specjalizacji?

Ukończenie studiów prawniczych otwiera kilka drzwi dla niedawnych absolwentów, zarówno w karierze publicznej, jak i na rynku pracy. Kurs oferuje szerokie wykształcenie, które umożliwia studentowi pracę w kilku obszarach, ale istnieje możliwość wyboru dyscyplin, które składają się na konkretne wykształcenie w wybranej gałęzi prawa.

Jednak znacznie więcej niż tylko kierowanie szkolenia do określonego obszaru, niezbędna jest specjalizacja i inwestycja w absolwenta studiów podyplomowych ukierunkowanego na pożądaną dziedzinę. W ten sposób można zakwalifikować się, aby wyróżnić się na konkurencyjnym i lukratywnym rynku.

Dlatego przed dokonaniem wyboru student powinien zapoznać się z różnymi aspektami dziedzin prawa, które najbardziej go pociągają. Istotne jest, aby dowiedzieć się np.:

  • początkowa i średnia pensja w okolicy;
  • podstawowe atrybuty profesjonalisty;
  • umiejętności i szkolenia niezbędne do wykonywania;
  • program kursu;
  • perspektywy rynku pracy.

Podczas studiów warto zapoznać się z kilkoma opcjami i poznać w praktyce działanie w każdej z dziedzin prawa, które najbardziej Cię interesują. Ponieważ na początku kursu nie jest konieczne wybieranie specjalizacji, można przeanalizować każdą alternatywę i dowiedzieć się, z którym obszarem najbardziej się identyfikujesz.

Można to zrobić na kilka sposobów:

  • rozmowy i śledzenie pracy doświadczonych prawników;
  • odbywanie staży i doświadczanie rutyny pracy:
  • rozmawiając z nauczycielami, mentorami i innymi uczniami.

Ponadto studenci muszą zdefiniować cele związane z ich karierą zawodową: muszą wiedzieć, dokąd chcą się udać, aby odkryć najlepszą ścieżkę.

W zależności od obszaru specjalizacji prawnik może pracować np. we własnym biurze, w domu (home office), w agencjach rządowych, firmach prywatnych lub jako korespondent. Każda z dziedzin prawa wymaga innego zaangażowania, które musi być zgodne z Twoimi celami zawodowymi i osobistymi.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *