Poznaj Centrum Praktyki Prawnej FARO

Wydział Prawa to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także działania mające na celu przygotowanie studenta do rynku zawodowego. Dlatego Centrum Praktyki Prawnej FARO będzie ważną częścią Twojego szkolenia, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w kursie.

Celem jest, aby obowiązkowy dwuletni staż był adekwatny do studenta. Nie jest to zwykła formalność, którą należy spełnić w ciągu ostatnich czterech semestrów, ale raczej sprzyjanie adaptacji teorii do zagadnień praktycznych, umożliwiające formację akademicką zintegrowaną ze społeczną odpowiedzialnością i wymaganiami rynku prawniczego.

Tak więc, abyś poznał ten organ związany z kursem prawa, podsumowaliśmy główne cechy obowiązkowego stażu i strukturę, która będzie dostępna podczas studiów. Czytaj dalej i poznaj NPJ!

Co to jest NPJ?

O Centrum Praktyki Prawnej jest organem FARO/IJN, który zapewnia niezbędną strukturę dla obowiązkowej praktyki prawniczej. W nim pracownicy naukowi VII, VIII, IX i X semestru realizują wymagany przez MEC nakład pracy, służąc nieodpłatnie społeczeństwu w zakresie prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Wkrótce studenci zapoznają się z codziennym życiem kancelarii prawnej, przygotowując dokumenty procesowe, przestrzegając terminów, uczestnicząc w rozprawach i ćwicząc techniki negocjacji, mediacji, arbitrażu i koncyliacji.

Odbywa się to zawsze w towarzystwie profesjonalistów zarejestrowanych w personelu OAB i posiadających duże doświadczenie w swoich dziedzinach, pod koordynacją prawnika-dydaktycznego.

W tym sensie, kiedy klient trafia do NPJ, studenci otrzymują wszelkie informacje o najlepszym podejściu, identyfikacji problemu prawnego i sposobach dojścia do rozwiązania.

W wielu przypadkach, ucząc się na błędach, rozwijają umiejętności techniczne i behawioralne wymagane w zawodzie, oprócz zrozumienia, w jaki sposób teoria staje się cennym narzędziem do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

I więcej: dzięki porozumieniom z Trybunałem Sprawiedliwości, Okręgowym Sądem Pracy, Prokuraturą Krajową, Federalnym Sądem Okręgowym, PROCON, Policją Cywilną i innymi organami działającymi w państwie, NPJ daje możliwość poznania innych dziedzin i karier prawniczych.

Jak to działa?

Staż w Centrum Praktyki Prawnej FARO obejmuje 132 godziny, równo podzielone na cztery semestry. Główne obszary objęte są karnym, cywilnym, pracowniczym i ubezpieczeniami społecznymi, w których studenci mogą zarówno składać pozwy, jak i szukać konsensualnego sposobu rozwiązywania konfliktów, zawsze pod czujnym okiem doradców.

Pomocą objęte są osoby, które zarabiają do 2 płacy minimalnej i poszukują rozwiązania problemów prawnych, co odbywa się poprzez bezpłatne świadczenie poniższych usług:

  • rozwiązywanie konfliktów interesów poprzez porozumienia z podmiotami prowadzącymi tę działalność, w których celem jest polubowne rozwiązanie sporu;
  • pomoc prawna w godzinach pracy NPJ, polegająca zarówno na udzielaniu wskazówek, jak i nieodpłatnym proponowaniu odpowiednich środków prawnych;
  • umów i spółek w celu realizacji projektów i udzielania porad prawnych na rzecz społeczności.

W tych obszarach zainteresowań studenci opracowują szereg zajęć pod okiem doświadczonych prawników, rozłożonych na zmiany. Między innymi następujące przykłady są dość ilustracyjne:

  • przygotowywać fragmenty, opinie, zasoby, warunki i inne dokumenty prawne;
  • uczestniczyć w rozprawach, sesjach orzeczeń apelacyjnych, mediacjach, postępowaniach pojednawczych i arbitrażowych;
  • rozwijać czynności pomocnicze, takie jak monitorowanie procesów, zarządzanie dokumentami i kontrola terminów;
  • prowadzić badania prawne w doktrynie (produkcja naukowa) i orzecznictwie (orzeczenia sądowe);
  • robić obsługę klienta.

Jakie jest znaczenie?

Jak już wspomniano, obowiązkowy staż nie powinien być traktowany wyłącznie jako formalność do uzyskania dyplomu. Doświadczając rzecznictwa i wykonując ważne prace na rzecz społeczności, uczeń nabywa zróżnicowaną formację i będzie lepiej przygotowany do budowania udanej kariery zawodowej.

Aby ułatwić zrozumienie, możliwe jest oddzielenie czterech ważnych obszarów wzrostu dla naukowców, którzy przechodzą przez NPJ:

Praktyka sądowa i pozasądowa

Wiedza o tym, jak zaoferować odpowiednie traktowanie konfliktów interesów, przyjmowanie zainteresowanej strony i proponowanie najbardziej odpowiedniego sposobu, a także zrozumienie głównych i pomocniczych środków niezbędnych do ostatecznego rozwiązania.

znajomość terenu

Zrozumienie codziennego życia przedstawicieli zawodów prawniczych, w szczególności funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych, które w jakiś sposób uczestniczą w rozwiązywaniu konfliktów.

rozwój umiejętności

Poznaj umiejętności techniczne i behawioralne wymagane od najlepszych profesjonalistów na rynku, jak obsługiwać klienta, posługiwać się językiem prawniczym, przygotowywać argumenty, identyfikować konflikty, mediować w sporach, zrównywać problemy i szukać harmonijnych rozwiązań z wymaganiami indywidualnymi i społecznymi.

Odpowiedzialność społeczna i etyczna

Zrozumieć rolę prawnika w społeczności i znaczenie kierowania działaniami opartymi na etycznie akceptowanych wartościach.

W jaki sposób Centrum Praktyki Prawnej FARO wpływa na zaangażowane osoby?

NPJ jest ośrodkiem integracji społecznej, będącym w stanie sprostać wymaganiom obsługiwanych, profesjonalistów i studentów. W końcu, podczas gdy społeczność otrzymuje odpowiedni wkład, uczniowie i nauczyciele uczą się cennych lekcji.

Dzieje się tak, ponieważ wykorzystany materiał jest dość bogaty, ponieważ przypadki przedstawiają kilka zmiennych prawnych, kulturowych, ekonomicznych i społecznych, a ponadto są traktowane z perspektywy promowania pozytywnych zmian w społeczności.

Nieprzypadkowo należy zwrócić uwagę na opracowane projekty społeczne, takie jak „NPJ in the community”, w ramach którego studenci i profesjonaliści są przemieszczani w celu uzyskania pomocy prawnej w odległych dzielnicach oraz „Ensinando e Aprendirito Direitinho”, w ramach którego zabawne wykłady organizowane są dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji.

Ponadto NPJ w Rondônia jako jedyny uczestniczy w Itinerant Justice in Baixo Madeira, inicjatywie zorganizowanej we współpracy z Państwowym Trybunałem Sprawiedliwości, która zapewnia usługi prawne i sądowe najbardziej potrzebującym.

Dlatego Jądro Praktyki Prawnej FARO zapewnia szerokie szkolenia dla studentów, umożliwiając szkolenie zawodowe połączone z odpowiedzialnością społeczną.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *