Potrzeba Jądra Praktyki Prawnej w prawie licencjackim

Dyplom prawniczy gwarantuje możliwość pracy w najróżniejszych dziedzinach. Pomimo różnic, wszystkie mają coś wspólnego: aby się wyróżnić, kluczowe jest doświadczenie. Dlatego konieczne jest, aby student odbył praktykę zawodową, aby przygotować się do rozpoczęcia kariery zawodowej — i tutaj Centrum Praktyk Prawniczych staje się wyróżnikiem.

Kolegia, które współpracują z tymi ośrodkami, dostarczają studentom unikalnej wiedzy i doświadczeń, które pomagają w określeniu najbardziej odpowiednich obszarów działalności dla każdej kariery, a także pomagają w stworzeniu dobrego programu nauczania.

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby absolwenci prawa mieli Centrum Praktyk Prawniczych, czytaj dalej ten post!

Co to jest Centrum Praktyki Prawnej?

Znany również jako NPJ, Nucleus to środowisko, które pozwala studentom prawa na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej. To ćwiczenie jest zwykle stosowane w odniesieniu do uczniów począwszy od 7 klasy, kiedy mają już większą wiedzę i są w stanie jak najlepiej wykorzystać to doświadczenie.

Organy tworzone są przez wydział i oferują działalność rzeczniczą, służącą społeczeństwu, a także działalność prokuratury, sądownictwa i innych dziedzin kierunku.

Działania są nadzorowane przez profesjonalistów zarejestrowanych w Brazylijskiej Izbie Adwokackiej (OAB) i generalnie usługi świadczone przez NPJ są skierowane do potrzebującej populacji, której nie stać na koszty wynajęcia prawnika.

W ten sposób studenci praktykują także społeczną odpowiedzialność, podejmując działania przynoszące korzyści całemu społeczeństwu i gwarantujące lepsze warunki tym, którzy w przeciwnym razie mieliby duże trudności z obroną swoich praw w sądzie.

Dlaczego NPJ jest potrzebny na studiach?

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na rozporządzenie nr 1886 z dnia 30 grudnia 1994 r., które określa wytyczne programowe i minimalną zawartość kursów prawa. Jej zdaniem staż nadzorowany w praktyce prawniczej będzie obowiązkowy i musi istnieć NPJ koordynowana przez profesorów prowadzących zajęcia, mająca odpowiednie zaplecze do prowadzenia zajęć.

Wśród zadań realizowanych przez studentów Jądra Praktyk Prawniczych wymienić można:

 • pisanie pism procesowych i zawodowych;
 • pomoc i udział w rozprawach i sesjach procesowych;
 • opinie do organów sądowych;
 • świadczenie usług prawnych;
 • stosowanie technik rokowań zbiorowych;
 • udział w arbitrażach i postępowaniach pojednawczych.

Jednak nie wszystkie uczelnie mają niezbędną do tego strukturę fizyczną, co oznacza, że ​​studenci muszą wykonywać swoją pracę w kancelariach prawnych lub organach publicznych, takich jak Forum lub prokuratura.

W takim przypadku, nawet jeśli uczelnia ogłasza wolne miejsca na podstawie umów ze stronami trzecimi, ułatwiających dostęp do praktyk, to do studenta należy złożenie wniosku i wykorzystanie możliwości spełnienia tego wymogu kursu.

Jakie korzyści zapewnia NPJ studentom?

Po zrozumieniu funkcji NPJ i zrozumieniu, dlaczego konieczne jest posiadanie tego wydziału na wydziale, sprawdź poniżej korzyści, jakie to doświadczenie zapewnia studentom.

Zgodność z obciążeniem pracą

Jak widzieliśmy, praca w Centrum Praktyk Prawnych wlicza się do obowiązkowych godzin praktyk. W ten sposób wielką zaletą jest spełnienie nakładu pracy wymaganego do ukończenia studiów.

Uzyskanie stażu zewnętrznego nie zawsze jest możliwe: oprócz konieczności znalezienia odpowiedniego wakatu, trzeba też dysponować większą ilością czasu, niż byłoby to wymagane w NPJ — w końcu staże w urzędach lub organach publicznych zwykle wymagają czasu pracy między 4 i 6 godzin dziennie.

Nauka o praktyce

Prawo wiąże się z dużą ilością teorii, ale praktyka przynosi sytuacje, których student nie znajdzie w książkach. Doświadczenie rutyny zawodu przynosi realne przypadki, które zachęcają studentów do poszukiwania nowej wiedzy i konkretnych rozwiązań dla każdego przypadku.

Inną ważną kwestią jest różnorodność zajęć, w których mogą uczestniczyć studenci: możliwości obejmują wizyty w organach publicznych i stosowanie technik negocjacyjnych w celu próby zawarcia umów, po działania bardziej biurokratyczne, takie jak petycje i protokoły.

W każdym razie podczas obowiązkowej praktyki w Centrum Praktyk Prawnych student będzie miał bogatą wiedzę praktyczną, zawsze licząc pod okiem przeszkolonych profesjonalistów, aby przyswoić całą wiedzę niezbędną do swojej pracy.

Doświadczenie zawodowe

Jedną z głównych trudności w poszukiwaniu miejsca na rynku pracy jest doświadczenie zawodowe. Nawet jeśli nie jest to wymagane przez wykonawcę, jest to zawsze różnica w programie nauczania i może sprawić, że ktoś bez doświadczenia straci pracę na rzecz kogoś, kto ma bardziej rozwinięte doświadczenie praktyczne.

Tak więc, o ile NPJ nie generuje kaucji pracowniczych, o tyle odbycie obowiązkowego stażu liczy się w Twoim programie zawodowym i może być przedstawiane jako wyróżnik — kancelarie i firmy prawnicze cenią sobie praktyczną wiedzę przy zatrudnianiu nowych pracowników.

Poznaj obszary działania

Kurs prawa znany jest z tego, że oferuje kilka możliwości działania. Po ukończeniu studiów student może specjalizować się w określonych obszarach wiedzy z zakresu prawa, np.:

 • rodzina;
 • podatek;
 • praca;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • karny;
 • Międzynarodowy;

 • kontrakty;
 • sportowy;
 • środowiskowy.

Praktyka prawnicza pozwala lepiej zrozumieć, jak działają poszczególne obszary, aby zidentyfikować te najbardziej odpowiednie dla studenta, umożliwiając dobre zaplanowanie kariery. Ponadto, jeśli nie życzysz sobie adwokata, uczeń nadal będzie miał kontakt z innymi obszarami, takimi jak:

 • magistrat;
 • Ministerstwo publiczne;
 • komisariaty;
 • urzędy publiczne.

W ten sposób łatwiej jest zidentyfikować koligacje i wybrać najlepszy obszar specjalizacji po ukończeniu studiów. W tym celu ważne jest, aby przeanalizować swój profil i zdecydować o kolejnych krokach, takich jak zrobienie specjalizacji, przygotowanie do testu OAB lub poświęcenie się przetargom publicznym.

Odpowiedzialność społeczna

Ponieważ usługi są świadczone w celu pomocy potrzebującej ludności, uczniowie lepiej rozumieją rolę prawników w społeczeństwie i znaczenie wsparcia w obronie sprawiedliwości.

Ponadto jest to ważna usługa dla obywateli, aby mieć dostęp do wiedzy o prawie oraz swoich prawach i obowiązkach. Koszty prywatnych konsultacji często powodują, że ludzie rezygnują z szukania profesjonalnej pomocy, ponieważ nie stać ich na wskazane kwoty.

Tym samym praca w NPJ zapewnia świadomość potrzeb społeczeństwa oraz tego, w jaki sposób prawnicy mogą coś zmienić poprzez akcję humanitarną zgodną z zasadami etycznymi zawodu.

Tak więc posiadanie Centrum Praktyk Prawnych podczas studiów jest wielką różnicą w szkoleniu studentów. Warto szukać instytucji edukacyjnych, które oferują tę strukturę, oprócz doskonałego kursu oferującego kompletne szkolenie w celu uzyskania wysokiej jakości wyników zawodowych.

Podobał Ci się ten wpis? Skorzystaj więc z okazji, aby poznać Centrum Praktyki Prawnej FARO i zobaczyć korzyści, jakie oferuje!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *