Podwójny dyplom — poznaj ofertę FARO, która wzmocni Twoją karierę

Analizując kurs szkolnictwa wyższego, zwykle student szuka cech, które mogą stanowić różnicę i wykorzystać jego karierę. Podwójny dyplom okazuje się więc ciekawą opcją, choć wciąż budzi u niektórych wątpliwości.

W rzeczywistości główna trudność jest związana ze zrozumieniem programu nauczania i tego, jak działa ukończenie studiów. Dzieje się tak, ponieważ ukończenie dwóch kursów w ciągu zaledwie 5 lat wydaje się zadaniem niemożliwym, głównie ze względu na obciążenie pracą.

Dlatego w tej treści zajmiemy się charakterystyką tej modalności. W końcu zrozumiesz, że nie tylko możliwe jest uzyskanie obu stopni, ale praktyka może być najbardziej odpowiednią opcją i istotnym punktem w twoim CV. przystępować!

Co to jest podwójny dyplom i jak to działa?

Jest to okazja do studiowania dwóch obszarów wiedzy, administracji i rachunkowości, przez okres 5 lat. Nie powstaje więc trzeci przedmiot, łączący przedmioty z różnych stopni. Ostatecznie student otrzyma tak naprawdę dwa dyplomy.

Jest to możliwe, ponieważ niektóre obszary mają wspólne tematy, zwykle bardziej teoretyczne treści i elementy, które służą jako podstawa do nauki określonej części. Dzięki temu możliwe jest takie ułożenie planu zajęć, aby uczeń nie musiał powtarzać żadnego przedmiotu.

Konsekwencją jest to, że w okresie 5 lat, bez większych nakładów pracy, student kończy oba kursy. Wszystko zależy od zdolności wydziału do zorganizowania treści i programu nauczania, stwarzając studentom taki stan.

Jakie są zalety robienia podwójnego dyplomu?

Teraz, gdy już wiesz, że możliwe jest zrobienie dwóch kursów, warto zastanowić się nad zaletami tego modelu. Główne korzyści są następujące:

Mieć konkurencyjny mechanizm różnicowy

Specjaliści z dwoma dyplomami będą oczywiście mieli przewagę nad osobami z tym samym poziomem doświadczenia i podobnym wykształceniem, ale tylko z dyplomem, jak to się dzieje, gdy młodzi ludzie opuszczają studia i wchodzą na rynek pracy.

zwiększyć możliwości

Kolejną ważną kwestią jest otrzymywanie ofert pracy z dwóch segmentów rynku, co tylko zwiększa szanse na uzyskanie dobrego stażu.

Opanuj uzupełniające się obszary

Studiowanie dwóch kursów jednocześnie bez dublowania obciążenia jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje pewna zgodność tematów. Tym samym na co dzień profesjonalista będzie wykorzystywał wiedzę z obu dziedzin, nawet jeśli będzie realizował karierę związaną tylko z jedną z nich.

Wzmocnij przedsiębiorczość

Jeśli profesjonalista zdecyduje się na założenie własnej firmy, nie będzie podziałów w sprawach, którymi zajmuje się na co dzień. Właściciel firmy nie jest ograniczony do zadań określonej roli.

Ułatwienie ciągłego szkolenia

Drugi stopień jest uznawany przez specjalistów za jeden z najskuteczniejszych środków dźwigni kariery, stając się częstym zapotrzebowaniem wśród specjalistów szkolnictwa wyższego. Rzeczywiście, najlepiej skończyć studia na tym poziomie i mieć więcej czasu na inwestowanie w przyszłość.

Optymalizuj dostępne zasoby

Podwójny stopień to także sposób na optymalizację zasobów czasu, pieniędzy i wysiłku. W końcu, jeśli weźmiesz kurs, a dopiero potem zaczniesz drugi, kilka wydatków się powtórzy, takich jak koszty podróży, jedzenie, niewykorzystane materiały itp.

Jak ta praktyka działa w FARO?

FARO oferuje studentom możliwość ukończenia studiów w zakresie administracji biznesowej i rachunkowości przez okres 5 lat. W tym celu zoptymalizowano harmonogram kursów, tak aby student mógł je ukończyć bez uszczerbku na jakości merytorycznej.

W ciągu pierwszych 3 lat podstawowe dyscypliny są wyrównane, ponieważ w tym momencie mają wiele punktów wspólnych. Kiedy student ukończy pierwszą uczelnię, może poprosić o ponowne wykorzystanie przedmiotów z drugiej, zgodnie z logiką, po której następuje model podwójnego ukończenia studiów.

Pozostały okres dotyczy punktów, w których występują różnice między obszarami wiedzy. Na czwartym roku pierwszy kurs kończy się studiowaniem dyscyplin technicznych i bardziej szczegółowych tematów. Na piątym, po pomyślnym ukończeniu pierwszego kursu, student poznaje określone dyscypliny drugiego, uzyskując jednocześnie tytuł Bachelor of Business Administration i Accounting Sciences.

Jakie są mechanizmy różnicowe FARO?

Oprócz możliwości zdawania dwóch dyplomów, ważne jest, aby studenci znali charakterystykę instytucji edukacyjnej. Cóż, po co brać udział w dwóch kursach, jeśli oba nie spełniają oczekiwań, prawda?

Dlatego FARO wnosi różnice i stwarza warunki dla studentów, aby mogli w pełni wykorzystać kursy i stać się profesjonalistami o wysokich wynikach. Zobacz główne punkty:

Ocena MEC

Jakość kursów FARO została uznana przez Ministerstwo Edukacji, które ocenia wyniki studentów, wykładowców i infrastrukturę instytucji. Aby dać ci wyobrażenie, ocena Kursu Nauk o Rachunkowości wynosi 4, co plasuje szkolenie wśród najlepszych w kraju.

Infrastruktura

Jednym z celów FARO jest oferowanie studentom najlepszej infrastruktury, począwszy od aspektów związanych z nauką (laboratoria, pokoje do nauki, audytoria itp.) po kwestie komfortu i dostępności (podjazdy, stołówki, duża przestrzeń fizyczna itp.).

centra praktyk

Wydział rozumie znaczenie łączenia teorii i praktyki, ponieważ przygotowuje specjalistów do wymagań rynku. W związku z tym infrastruktura obejmuje centra praktyk w dziedzinie nauk administracyjnych i rachunkowych, oprócz innych środków, takich jak partnerstwo z Federalną Służbą Podatkową i Junior Company.

Wydział

FARO stale inwestuje w kwalifikacje swoich nauczycieli, zatrudniając specjalistów, magistrów i doktorów, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach MEC. Ponadto wielu z nich to profesjonaliści z dużym doświadczeniem na rynku, stwarzający okazję do nawiązywania kontaktów i przekazywania najbardziej aktualnych praktyk.

Doświadczenie podwójnego stopnia

FARO jest pionierem w oferowaniu podwójnych stopni naukowych. To doświadczenie jest fundamentalne, ponieważ modalność wymaga zdolności instytucji do zorganizowania dyscyplin, aby nie przeciążać studenta.

Podobnie ważne jest, aby wykładowcy umieli łączyć zajęcia praktyczne z teoretycznymi, tak aby student mógł rzeczywiście pełnić funkcje obu karier. Chodzi przecież o gromadzenie wiedzy.

Dlatego FARO jest najlepszą opcją do uzyskania podwójnego dyplomu i uzyskania wysokiej jakości szkolenia. Tylko wtedy zbierzesz wszystkie nagrody i będziesz mógł wykorzystać swoją karierę.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *