co się stanie, jeśli firma nie zapłaci INPS

Nieopłacone składki: co się stanie, jeśli firma nie opłaci składek INPS? Co jeśli zapłaci im w mniejszej lub częściowej kwocie? Art. 2115 kc stanowi, że przedsiębiorcy i pracownicy wpłacają składki do instytucji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. W tłumaczeniu oznacza to, że w przypadku korzystania przez firmę z usług pracownika, …

Read More »

Urlopy, urlopy i odpoczynek pracowników sezonowych

Pracownicy sezonowi to ci, którzy wykonują działalność w sektorach charakteryzujących się szczytami produkcji w określonych porach roku; albo ze względu na warunki meteorologiczne (kąpieliska), warunki turystyczne (hotele i kempingi), albo ze względu na szczególne właściwości przetwarzanych surowców (rolnictwo). Jednak tego typu pracownicy posiadają cały szereg zabezpieczeń, mających na celu ochronę …

Read More »

jak to zrobić i co musisz wiedzieć

Rezygnacje w okresie próbnym nie mają nic wspólnego ze zwykłymi dobrowolnymi rezygnacjami, poza jednostronnym odstąpieniem od umowy o pracę. Zależy to od tego, że umowa próbna ma na celu umożliwienie stronom „przestudiowania” siebie nawzajem, aby zrozumieć, czy właściwe jest kontynuowanie stosunku pracy. Z tego powodu podczas okresu próbnego pracodawca i …

Read More »

regulamin, kwoty i opodatkowanie biletu restauracyjnego

Bony żywieniowe, jakie są kwoty, komu przysługują i jakie jest ich opodatkowanie? Ostatnia ważna zmiana w porządku chronologicznym dotyczy wykorzystania bonów na posiłki w inteligentnej pracy; natomiast ustawa budżetowa na 2020 r. zmieniła kwoty wyłączone z opodatkowania w odniesieniu do elektronicznych i papierowych biletów na posiłki. Zasada miała zachęcać do …

Read More »

założenie, rozszerzenie, transformacja i zakończenie

Unilav: co to jest i jak działa? Pracodawca musi komunikować się drogą elektroniczną za pośrednictwem Obowiązkowa komunikacja Unilav zatrudnienie, rozwiązanie (zwolnienie lub rezygnacja), przedłużenie umowy na czas określony, przekształcenia i inne rodzaje stosunków pracy w Urzędzie Pracy lub w Ministerstwie Pracy. W tym celu musi wypełnić i przesłać standardowy formularz, …

Read More »

Trzynasta (i czternasta) miesięczna pensja: przewodnik

Trzynasta i czternasta pensje zostały stworzone z myślą o zagwarantowaniu niektórym pracownikom jednego lub dwóch dodatkowych miesięcznych pensji z uwagi na wakacje lub, w przypadku trzynastej, z uwagi na Święta Bożego Narodzenia (tzw. premia świąteczna). Czy w drodze odstępstwa od postanowień układów zbiorowych możliwe jest wypłacanie trzynastej i czternastej pensji …

Read More »

ustawodawstwo, ogólna dyscyplina i ulgi podatkowe

Premie produktywności to kwoty nadzwyczajne w porównaniu z wynagrodzeniem, jakie firma wypłaca swoim pracownikom. Ich wypłata jest zwykle uzależniona od wyników firmy lub konkretnego biura, działu lub sektora produkcyjnego. Spółka posiada dużą swobodę zarówno w zakresie wysokości, jak i sposobu opłacania składek. Istnieją jednak ulgi podatkowe, które przewidują niższe opodatkowanie …

Read More »

co zrobić i jak odzyskać likwidację

Odprawa jest kredytem, ​​który pracownik nalicza od pracodawcy przez cały czas trwania stosunku pracy. Prawo pracownika do wypłaty odprawy powstaje z chwilą rozwiązania umowy, z wyjątkiem przypadków (ograniczonych przyczynowo, kwotowo i liczby uprawnionych pracowników) zaliczki części – części naliczonej kwoty, w w każdym przypadku nieprzekraczającym 70%, uregulowanym w art. 2120 …

Read More »

kim są i jakie ulgi podatkowe im przysługują [Guida]

Kim są członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu i jakie są ulgi podatkowe związane z IRPEF? Artykuł 12 Jednolitego Prawa o Podatkach Dochodowych (w skrócie TUIR), uregulowanego Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 grudnia 1986 r., przewiduje możliwość odliczenia przez podatników od IRPEF brutto szeregu kwot, które różnią się w zależności …

Read More »