Odkryj najbardziej cenione przez rynek cechy zawodowe

Rynek pracy nieustannie się zmienia. W bogatych krajach badania wskazują, że do 2025 roku 25% wszystkich istniejących funkcji w przemyśle zostanie zastąpionych technologiami automatyzacji. Ta zmiana paradygmatu wpływa również na to, jak postrzegamy cechy zawodowe.

Zdaniem ekspertów zmiana nie jest na gorsze. Na przykład w Niemczech badanie przeprowadzone przez Prognos Research Institute dla Bitkom wykazało, że w 2012 roku liczba nowych miejsc pracy sięgnęła 1,46 miliona. Zmienia się zatem profil firm i rynek pracy, który będzie wymagał różnych specjalistów.

Powinno pojawiać się coraz więcej strategicznych stanowisk, a wakaty będą obsadzane przez jeszcze więcej wykwalifikowanych specjalistów – mówią eksperci.

Niezależnie od przyszłości, już dzisiaj istnieje szereg cech zawodowych, które są cenione i powinny pozostać wysokie. To o nich porozmawiamy w dzisiejszym poście. Sprawdź i rozwiej wątpliwości:

duch przywództwa

Bycie liderem to między innymi wydobywanie tego, co najlepsze z każdego członka zespołu, dzięki czemu firma osiąga lepsze wyniki.

Przywództwo to także umiejętność bycia rzecznikiem zespołu i umiejętność sprawiania, by wykonywał on lepszą pracę, co wpływa na jakość życia każdego z nas.

Częstym błędem jest myślenie, że aby być liderem, trzeba być na nadrzędnej pozycji. Przywództwo to stan umysłu, to Twoje usposobienie w firmie. Dlatego zaleca się, aby zacząć od nastawienia i zawsze być gotowym do jak najlepszego wkładu w to, co należy zrobić.

Kreatywność

Kreatywność to zdolność do innowacji, odwagi, tworzenia możliwości i proponowania inteligentnych rozwiązań. Ci, którzy są kreatywni, potrafią wymyślać innowacyjne alternatywy i tworzyć metody pracy.

Dla konsultanta Renato Grinberga ta funkcja to kolejny krok do utrzymania konkurencyjności na rynku. Zdaniem eksperta błędem jest ograniczanie tej cechy do ludzi związanych ze sztuką.

Dla Renato istnieje pomieszanie twórczości z działalnością artystyczną. „Kreatywność to myślenie o sposobach tworzenia innowacyjnych rozwiązań istniejących problemów” – powiedział w wywiadzie dla Unesp.

Dobra komunikacja

Skuteczna komunikacja to nie tylko sposób, w jaki pracownik mówi, ale to, co zdecyduje się powiedzieć i jak przekazuje informacje.

Weźmy na przykład firmę, której pracownicy wykonują określone zadania, ale nie mówią, co zrobili, ani niegrzecznie proszą o przysługi. Takie sytuacje mogą mieć wpływ na wyniki całego zespołu.

Elastyczność

Ci, którzy są elastyczni, zwykle zarządzają bardziej efektywnie. Przecież to właśnie ci ludzie w sytuacjach konfliktowych dążą do wzajemnego zrozumienia. Kiedy wszyscy się rozumieją, współpracują ze sobą i są bardziej skuteczni.

Cecha ta znajduje odzwierciedlenie w osobach spoza firmy: między innymi wśród klientów, dostawców i partnerów, których dobre relacje są niezbędne dla sukcesu zawodowego każdego z nas.

poszukiwanie wiedzy

Pogoń za nowymi informacjami i troska o to, by zawsze być na bieżąco, to niektóre z działań osób poszukujących wiedzy — co z kolei jest jedną z najbardziej cenionych cech zawodowych.

Na rynku pracy osoba o takim nastawieniu postrzegana jest jako kompetentna. W końcu świadczy o chęci nie stania w miejscu, chęci rozwoju osobistego i zawodowego.

Mówiąc o wiedzy, można o niej myśleć na dwa sposoby: poprzez edukację formalną — ukończenie studiów, kursy dokształcające itp. — oraz codzienne poszukiwanie nowych przedmiotów, aby m.in. objąć nowe funkcje. Oba są niezwykle cenne.

zmysł analizy

Zdolność analityczna jest ściśle związana z samowiedzą. Ci, którzy wiedzą, jak się ustawić, widzą sytuacje, w których się znajdują, z daleka.

Wiedza o tym, jak to zrobić, jest niezbędna na rynku pracy. Osoba, której brakuje zmysłu analizy, ma tendencję do podejmowania pochopnych decyzji, nie słuchania kolegów i nieuczenia się na ich błędach.

Proaktywność

Proaktywność to umiejętność podejmowania działań na własną rękę, bez konieczności otrzymywania konkretnych poleceń. „Proaktywność jest ściśle związana ze zwiększoną produktywnością” — powiedział Glaucy Bocci, lider praktyki przywództwa i talentów w Hay Group Brasil, w wywiadzie dla Exame.

Badanie przeprowadzone przez magazyn VoCĘ S/a wśród 48 dyrektorów ds. zasobów ludzkich wykazało, że sześciu na dziesięciu pracodawców wspomina o proaktywności. Zachowanie jest postrzegane jako jedna z pięciu postaw najbardziej poszukiwanych u kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Czasami hierarchia firmy może sprawić, że pracownicy poczują, że zawsze muszą czekać na rozkazy. Istnieją jednak sposoby, aby stać się dostępnym.

Bycie proaktywnym oznacza odpowiedzialność. W krótkim czasie sprawisz też, że Twoi współpracownicy darzą coraz większym zaufaniem tych, którzy zawsze są do dyspozycji, co w konsekwencji może przynieść Ci awans w firmie.

Dla specjalisty Leonardo Araújo, również dla Exame, proaktywność jest wyborem. „Błędem jest myśleć, że taka postawa jest czymś, z czym się rodzisz” – powiedział.

zarządzanie czasem

Umiejętność zarządzania własnym czasem to jedna z najbardziej cenionych umiejętności na rynku pracy. W końcu więcej czasu to produktywność.

Poza tym właściwie zarządzany czas to mniej stresu, a to z kolei to przyjemniejsze środowisko pracy i lepsza jakość życia zawodowego i osobistego.

W rzeczywistości badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech wskazują na związek między zarządzaniem czasem a mniejszym stresem.

Podczas badania ściśle monitorowano 71 osób w różnym wieku i wykonujących różne zawody. Nie mieli metod zarządzania czasem. Niektórzy z nich zaczęli używać niektórych iw rezultacie zmniejszył się dla nich stres.

Kontrola czasu była również związana z satysfakcją z pracy. Ewidentnie firmy są znacznie bardziej zainteresowane kandydatami i kontrahentami, którzy są bardziej zadowoleni ze swojej roli.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *