Niedrogi leasing: jak złożyć wniosek?

Chcesz wynająć dom, ale nie jesteś w stanie udźwignąć ciężaru finansowego z tym związanego? Program Przystępnego Najmu (PAA), którego celem jest ułatwienie wynajmu, obowiązuje od lipca 2019 roku, zapewniając szeroką ofertę mieszkań po cenach niższych od praktykowanych na rynku. Dowiedz się wszystkiego o tej inicjatywie.

Co to jest Program Przystępnego Leasingu?

Biorąc pod uwagę obecne ceny mieszkań, kilka rodzin, nawet o średnich dochodach, ma trudności z wynajmem domu. W tym sensie Rząd zdecydował się na wdrożenie Programu Przystępnego Najmu w celu poszerzenia oferty mieszkań na wynajem poniżej wartości rynkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 dekretu z mocą ustawy nr 68/2019, „Program Affordable Leasing to dobrowolny program polityki mieszkaniowej mający na celu zachęcenie do oferowania mieszkań na wynajem po obniżonych cenach, które mają być udostępniane zgodnie z przystępną stawką wysiłku dla agregatów mieszkaniowych”.

Jak działa tani leasing?

Ten program jest dobrowolny i jest przeznaczony dla właścicieli i najemców, którzy chcą rozpocząć nową umowę najmu lub odnowić istniejącą. Ideą PAA jest korzyść dla obu stron: z jednej strony właściciele, którzy umieszczając swoje nieruchomości w programie z obniżonymi czynszami, mają prawo do zwolnienia z czynszów IRS lub IRC, a z drugiej strony najemcy, którzy mają prawo do mieszkania po bardziej przystępnej cenie, zgodnej z ich dochodami.

Jak wspomniano w art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 68/2019, „Zapewnianie zakwaterowania w ramach Programu Przystępnego Najmu może odbywać się w formie «mieszkania» lub «części mieszkania» iw obu przypadkach, w jakimkolwiek celu określonym w ustępie 1 artykułu 6. º”.

W ten sposób w ramach tego programu można wynająć całe domy lub tylko pokoje, które mogą mieć „w celu „pobytu stałego” lub „pobytu czasowego studentów studiów wyższych””, zgodnie z ust. 1 art. 6 wspomnianego dekretu z mocą ustawy.

Kto jest uprawniony i jak zapisać się do programu?

#1 – W przypadku właścicieli

Każda osoba fizyczna lub prawna, publiczna lub prywatna, może wynajmować lokale mieszkalne w ramach PAA. Jeśli jesteś właścicielem i chcesz ubiegać się o Program Przystępnego Najmu, powinieneś zacząć od symulacji warunków, na jakich możesz wynająć swoją nieruchomość, a mianowicie od ustalenia maksymalnego limitu dochodu, który możesz praktykować za część lub całość mieszkania. Symulację tę można przeprowadzić w Symulatorze Dochodu – Dostawca, dostępnym na Portalu Mieszkaniowym.

Potrzebne dokumenty

Aby kontynuować aplikację do programu, musisz zarejestrować swoją nieruchomość, wypełniając formularz zakwaterowania, dostępny również na Portalu. Arkusz ten zawiera informacje niezbędne do ustalenia istnienia minimalnych warunków zamieszkania oraz maksymalnej ceny najmu. Konieczne jest również złożenie następującej dokumentacji dotyczącej nieruchomości:

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wydawane jest zaświadczenie o wpisie, które określa warunki, które musi spełniać umowa, aby mieściła się w programie, w odniesieniu do minimalnego obłożenia i maksymalnego możliwego dochodu.

#2 – W przypadku lokatorów

Każda osoba lub grupa osób, rodzina lub grupa przyjaciół, może wynająć mieszkanie w ramach tego programu, pod warunkiem, że ich całkowity roczny dochód brutto jest niższy niż:

 • 35 tysięcy euro, jeśli jest to osoba samotna;
 • 45 tys. euro, w przypadku lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch osób.

W przypadku gospodarstw domowych liczących więcej niż dwie osoby, za każdego dodatkowego najemcę do 45 tys. euro rocznie doliczane jest 5 tys. euro brutto. Do wielkości gospodarstwa domowego należy wliczyć wszystkie jego elementy, w tym osoby niepełnoletnie lub osoby pozostające na utrzymaniu. Na przykład para z dwójką dzieci jest uważana za czteroelementową, co oznacza, że ​​mogą ubiegać się o PAA tylko wtedy, gdy ich roczny dochód brutto jest niższy niż 55 tys. euro (45 tys. plus 5 tys. za każdego dodatkowego członka).

Osoby nieposiadające własnych dochodów (studenci lub uczestnicy kursów zawodowych) również mogą się ubiegać, jednak opłacanie czynszu musi zapewnić osoba posiadająca dochody.

Jeśli chcesz zarejestrować się w Programie Przystępnego Najmu jako osoba fizyczna lub jednostka mieszkaniowa, możesz to zrobić za pośrednictwem Portalu Mieszkaniowego. Powinieneś zacząć od zrobienia symulacji online w Symulatorze Dochodów – Kandydat udostępniony na strona.

Następnie musisz zarejestrować się na tej samej platformie, wypełniając wymagane dane, a mianowicie charakterystykę gospodarstwa domowego (wielkość i dochody), a także rodzaj zakwaterowania, którego szukasz (pokój lub mieszkanie do wynajęcia lub tymczasowego zamieszkania dla uczniów).

Po przesłaniu tych danych wydawane jest zaświadczenie aplikacyjne, które wskazuje warunki, jakie musi spełniać umowa, aby mogła zostać objęta programem pod kątem maksymalnej typologii i przedziału dochodów. Wymagane jest tylko minimalne obłożenie pokoi, czyli jedna osoba na pokój. Na przykład: para z dzieckiem może wypożyczyć co najwyżej T3.

Ważne, aby wiedzieć:

Do umowy najmu należy dołączyć zaświadczenia o wpisie, zarówno od najemcy, jak i od właściciela, tak aby obaj mogli korzystać z ulg podatkowych programu.

Jakie wymagania muszą spełniać domy, aby uzyskać przystępną cenę najmu?

Aby kwalifikować się do programu niedrogiego najmu, mieszkanie musi spełniać minimalne warunki bezpieczeństwa i komfortu, takie jak:

 • Naturalne oświetlenie i wentylacja;
 • Pokoje powyżej 6mdwa;
 • Istnienie kuchni i łazienki;
 • Brak nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu mieszkańców lub zagrażających pełnemu korzystaniu z mieszkania.

Warunki te muszą być zadeklarowane przez właściciela i muszą być wyraźnie potwierdzone przez najemcę na piśmie w dokumencie dołączonym do umowy.

Jak obliczana jest wartość czynszu?

Nie ma określonego maksymalnego dochodu dla nieruchomości, które są częścią programu Affordable Lease. Kwota ta jest obliczana na podstawie wartości referencyjnej wynajmu (VRA) i musi być co najmniej o 20% niższa od tej kwoty.

Jak wspomniano w ust. 2 art. 10 dekretu z mocą ustawy 68/2019, „określony limit ceny najmu lokalu mieszkalnego odpowiada 80% wartości referencyjnej ceny najmu tego lokalu mieszkalnego, obliczonej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. , następujące czynniki:

 • strefa;
 • b) Jakość zakwaterowania;
 • c) Certyfikacja energetyczna;
 • d) Lokalizacja;
 • e) Mediana wartości czynszów za mkwdwa nowych umów najmu zakwaterowania rodzinnego, zgodnie z najnowszą aktualizacją opublikowaną przez Narodowy Instytut Statystyczny, IP (INE, IP).”

Czynsz płacony przez jednostkę mieszkaniową jest określany z uwzględnieniem średniego miesięcznego dochodu (RMM) tej jednostki i nie może stanowić wskaźnika wysiłku powyżej 35%. Zgodnie z ustępem a) ustępu 1 artykułu 15 dekretu z mocą ustawy 68/2019, „miesięczna cena czynszu musi odpowiadać współczynnikowi wysiłku mieszczącemu się w przedziale od 15% do 35% RMM gospodarstwa domowego”.

W ten sposób zapewniony jest odpowiedni wskaźnik wysiłku dla każdego gospodarstwa domowego, tak aby koszty ponoszone na mieszkanie nie zagrażały możliwości zaspokojenia innych podstawowych potrzeb i poszerzenia oferty mieszkaniowej dla większej liczby osób.

Jak długo trwa umowa najmu?

Umowy najmu zawierane w ramach Programu Affordable Lease muszą obowiązywać na okres co najmniej pięciu lat, z możliwością przedłużenia na okres ustalony między stronami. W przypadku umów w celu czasowego pobytu studentów, okres najmu może być krótszy niż pięć lat, przy czym minimalny okres wynosi dziewięć miesięcy.

Jakie ubezpieczenia są wymagane?

Zawarcie ubezpieczenia w Programie Affordable Lease jest obowiązkowe, zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę, a mianowicie:

 • Odszkodowanie za niepłacenie czynszu (do uzgodnienia z wynajmującym);
 • Odszkodowanie za niedobrowolną utratę dochodów najemców (do zawarcia umowy przez najemców);
 • Odszkodowanie za szkody w mieszkaniu (do uzgodnienia z lokatorami).

Ubezpieczenie odszkodowania za szkody w domu można zastąpić kaucją w wysokości do dwóch miesięcy czynszu

W takim przypadku należy złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się tej gwarancji wraz z odpowiednim dowodem wniesienia kaucji w momencie składania umowy najmu w trybie PAA.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *