NASpI, kiedy pieniądze dla bezrobotnych napływają z INPS: przewodnik

Naspi, kiedy przychodzą pieniądze dla bezrobotnych: po pierwszym klasycznym pytaniu o to, czym są zasiłki dla bezrobotnych i jak one działają, pytanie o wypłaty Naspi jest z pewnością najczęstszym pytaniem, jakie nam zadaje, zwłaszcza w przypadku spóźnionych wypłat INPS. Wynika to z faktu, że osoby bezrobotne z pewnością są zainteresowane jak najszybszym otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych. Nie jest jednak łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, po jakim czasie pojawia się bezrobocie, ponieważ zależy to od szeregu czynników, ale przyjrzyjmy się temu bliżej.

NASpI to świadczenie INPS wspierające dochody pracowników, którzy stracili pracę wbrew własnej woli. Masz więc prawo do zasiłku dla bezrobotnych tylko wtedy, gdy zostałeś zwolniony z pracy z jakiegokolwiek powodu lub w przypadku rezygnacji z pracy z uzasadnionego powodu. We wszystkich przypadkach bezrobocia przymusowego i jeżeli pracownicy posiadają wymagane wyposażenie, zainteresowani pracownicy mogą ubiegać się o NASpI do INPS za pośrednictwem zwykłych kanałów internetowych:

 • WEB bezpośrednio od obywatela za pośrednictwem SPID za pośrednictwem portaluInstytut;
 • Contact Center za pośrednictwem Numer telefonu INPS 803164 bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub 06164164 z płatnej sieci komórkowej zgodnie z taryfą Twojego operatora telefonicznego;
 • Sponsoringi – poprzez usługi telematyczne oferowane przez nich przy wsparciu Instytutu.

Bezrobocie, kiedy się pojawi

Kiedy przychodzi bezrobocie? Jak wspomniano powyżej, pieniądze Naspi nie docierają w określonych terminach i według z góry określonego kalendarza, jak ma to miejsce w przypadku emerytury. Pomyślmy na przykład o notatce na początku roku, w której INPS formalizuje kalendarz wypłat emerytur.

W przypadku wypłaty zasiłku dla bezrobotnych NASpI sytuacja jest inna. Zależy to od kilku czynników, takich jak:

 • datę złożenia wniosku o bezrobocie;
 • okres żądania NASpI;
 • urząd terytorialny, do którego składa się wniosek o bezrobocie;
 • powód zwolnienia.

Te wskazane powyżej to niektóre z parametrów, które mogą mieć wpływ na termin płatności NASpI. Jeśli chodzi o data złożenia wniosku bezrobocia, uważamy, że istnieje duża różnica między złożeniem wniosku na początku miesiąca, a na koniec miesiąca. Na początku jest dużo czasu na pracę nad sprawą, co pozwala na regularne płatności, ale pod koniec miesiąca będzie więcej problemów.

Nawet okres prezentacji NASpI oraz miejsce, do którego składa się wniosek, są istotnymi czynnikami. W rzeczywistości, jeśli pójdziemy aplikować podczas wakacji lub w sierpniu, jest prawdopodobne, że wielu pracowników będzie na wakacjach. Lub po sezonie letnim z pewnością będzie wiele pytań do rozwiązania Sezonowe NASpI. Może to wydłużyć płatność nawet o kilka dni.

Płatność NASpI: jak długo trwa bezrobocie

Zanim powiemy, że wypłata INPS jest opóźniona, musimy zobaczyć, jak długo trwa bezrobocie: przede wszystkim dobrze jest najpierw zrozumieć, kiedy rozpoczyna się NASpI. W rzeczywistości data ta zmienia się w zależności od tego, kiedy zadawane jest pytanie. W każdym przypadku płatność będzie zawsze miała miejsce po dacie wejścia w życie. Na przykład w przypadku zwolnienia z uzasadnionej przyczyny, nawet jeśli złożysz wniosek natychmiast, data wejścia w życie następuje zgodnie z poniższą krótką listą:

 • od ósmego dnia od dnia ustania stosunku pracy, jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 8 dni. Od dnia następującego po złożeniu wniosku, jeżeli zostanie on przedstawiony 8 dni po zwolnieniu, ale w ciągu przewidzianych 68 dni;
 • od ósmego dnia po zakończeniu okresu urlopu macierzyńskiego, choroby, wypadku przy pracy/choroby zawodowej lub wypowiedzenia, jeżeli wniosek został złożony w ciągu 8 dni, albo od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, jeżeli został złożony po ósmym dniu, ale w ciągu 68 ustawowych dni;
 • od trzydziestego ósmego dnia po zwolnieniu z uzasadnionej przyczyny lub uzasadnionego subiektywnie powodu, jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 38 dni (jak określono poniżej). Od dnia następującego po złożeniu wniosku, jeżeli został złożony po upływie 38 dni od zwolnienia, ale w ciągu 98 dni od daty ustawowej.

NASpI i zwolnienie z uzasadnionej przyczyny

Odrębną sprawą jest wniosek o NASpI po zwolnieniu ze słusznej przyczyny lub uzasadnionego powodu subiektywnego. Pomyślmy na przykład o przypadkach zwolnień dyscyplinarnych lub rezygnacji z pracy. W rzeczywistości w tym przypadku prawo stanowi, że pracownik, który został zwolniony ze słusznej przyczyny lub z uzasadnionego subiektywnego powodu, nadal ma prawo do bezrobocia.

Jednak w takich przypadkach NASpI i związane z nim płatności nie wchodzą w życie natychmiast, ale 30 dni po normalnym okresie bezrobocia.

W jaki dzień wypłacana jest Naspi?

Jakie są czasy dostawy Naspi? Ustaliwszy zatem, że dzień miesiąca wypłaty Naspi nie jest z całą pewnością znany, nadal wiemy, że jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie (wynik zakończony w aktach ZUS) INPS co miesiąc wypłaca zasiłek dla bezrobotnych.

Zauważymy płatność, gdy znajdziemy napis w zarezerwowanym obszarze witryny płatność dokonana w dniu dd/mm/rok. Jest to data wystawienia polecenia zapłaty, aw ciągu kilku dni otrzymasz kredyt.

Zwykle INPS płaci kilka dni bezrobocia (lub miesiąc i kilka dni), a następnie rozlicza płatności. W związku z tym, począwszy od drugiej płatności, czek będzie zawsze przychodził razem z wypłatą odszkodowania.

Wreszcie dla dodatkowych kwot przewidziano różne terminy płatności NASPI:

 • The premia 100 euroktóra jest zwykle wypłacana (o ile zainteresowany nie zrezygnuje z niej) raz na 2 lub 3 miesiące;
 • zasiłek jednorazowy (od 1 marca 2022 r. zamiast zasiłków rodzinnych) wypłacany jest oddzielnie, jeżeli wniosek nie jest składany w ramach procedury aplikacyjnej NASPI Online;
 • korekta IRPEF;

Z drugiej strony nie przewiduje się trzynastego bezrobocia na NASpI, które zamiast tego było spowodowane starym bezrobociem zwykłym iz obniżonymi potrzebami materialnymi.

Trwa płatność NASpI: co to oznacza

Innym często zadawanym pytaniem jest sformułowanie Trwa płatność NASpI co to znaczy? Sformułowanie to jest zwykle umieszczane obok sformułowania płatność dokonana w dniu dd/mm/rok. Oznacza to, że w tym dniu jest nakaz zapłaty, ale pieniądze docierają w ciągu kilku dni.

Wymagania NASpI, wysokość i czas trwania bezrobocia INPS

Opóźniona płatność INPS

W przypadku opóźnionej płatności INPS możemy mieć dwie hipotezy:

 1. INPS nadal nie przyjmuje wniosku, np. z powodu braku dokumentacji; pomyślmy na przykład o opóźnieniach w raportowaniu wynagrodzeń pracodawców. W takich przypadkach często sprawdzaj akta ubezpieczenia społecznego, aby sprawdzić, czy są jakieś komunikaty i ewentualnie dostarczyć brakującą dokumentację.
 2. jeśli opóźnienie w płatności NASpI dotyczy wniosków już zaakceptowanych z płatnościami w toku, to mogły wystąpić opóźnienia ze strony INPS: pomyślmy np. o końcu roku, kiedy są korekty podatkowe. Albo może to być zawieszenie lub przepadek NASpI, dlatego warto skontaktować się z INPS lub patronatem, który złożył wniosek, aby nie stracić prawa do bezrobocia.

Zawieszone dochodzenie w toku

Co oznacza sformułowanie „NASpI zawieszone w toku dochodzenia”? Gdy napis „oczekiwanie na rozpatrzenie” pojawia się w obszarze zastrzeżonym INPS w aktach dotyczących bezrobocia, oznacza to, że INPS przeprowadza dalsze kontrole, w związku z czym wypłata zasiłku dla bezrobotnych może zostać opóźniona.

Również w tym przypadku rozwiązaniem jest kontakt z patronatem, który złożył wniosek on-line, lub w przypadku wniosku typu „zrób to sam”, zapytanie bezpośrednio do INPS pod bezpłatnym numerem lub INPS Risponde.

Zasiłek dla bezrobotnych: sprawdź na stronie internetowej INPS

Teraz na stronie INPS można również sprawdzić wysokość zasiłku dla bezrobotnych na podstawie rat obliczonych przez Instytut.

Ze strony internetowej INPS, wchodząc do zarezerwowanego obszaru, dostępny jest plan płatności NASpI po przyjęciu wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Możliwe jest zatem poznanie poszczególnych kwot płatności, ale nie kalendarza z datami, w których INPS dokonuje płatności indywidualnej.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *