Należy zwrócić uwagę na społeczną odpowiedzialność inżyniera

Inżynieria jest dziedziną o ogromnym znaczeniu dla społeczeństwa, ponieważ jest bezpośrednio zaangażowana w rozwój miast, działalność gospodarczą, postęp technologiczny i ochronę środowiska.

Musisz być bardzo ostrożny, aby zbudować np. budynek, ponieważ błąd może spowodować śmierć wielu osób. Aby praca została wykonana prawidłowo, należy nadać priorytet społecznej odpowiedzialności inżyniera. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo szkód dla obywateli z powodu błędów w budowie dróg i tworzeniu wyposażenia dla przemysłu.

W tym poście podkreślimy koncepcję odpowiedzialności społecznej i sposób, w jaki ingeruje ona w wykonywanie usług specjalistów inżynierii. Wymeldować się!

Zrozumieć, czym jest odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna to zbiór praktyk przyjętych przez ludzi i firmy, których celem jest dobro wszystkich poprzez dobrowolne postawy. Firma może na przykład promować akcję oddawania krwi, aby pomóc szpitalowi miejskiemu.

Kolejną akcją związaną z tą koncepcją jest przekazywanie koszyczków żywnościowych pracownikom o niższej sile nabywczej. W przypadku obywatela czynnością związaną z tą praktyką jest okresowe odwiedzanie domów dziecka (co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc itp.).

Innymi słowy, odpowiedzialność społeczna jest sposobem poświęcenia się dobru społeczności i pokazania, że ​​istnieje troska o to, by pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia materialnego i emocjonalnego, aby mieli lepszą jakość życia.

Wielu myli to pojęcie z filantropią, ale odpowiedzialność społeczna wymaga zaangażowania ludzi, którym chce się pomóc. Nie wystarczy tylko ofiarować dobra materialne — konieczne jest okazywanie miłości i szacunku innym.

Zrozumieć społeczną odpowiedzialność inżyniera

We wszystkich zawodach powszechna jest konieczność wykonywania usług na wysokim poziomie w bardzo krótkim czasie. Nie inaczej jest w przypadku inżynierii. W zależności od pracy, profesjonalista płaci dużo za ukończenie jej w krótszym czasie niż zwykle.

Ta presja powoduje odpowiedzialność społeczną inżyniera należy umieścić na pierwszym miejscu. Usługa nigdy nie powinna być zaawansowana, jeśli nie można jej wykonać w ramach najlepszych praktyk segmentu profesjonalnego.

Aby lepiej to zrozumieć, podamy przykład. Ratusz musi naprawić most, który jest bardzo ważny dla wysiedlenia mieszkańców. W takim przypadku inżynier jest zatrudniany do używania materiałów niskiej jakości podczas pracy.

Jeśli profesjonalista inżynier ma zdrowy rozsądek, skontaktuje się z władzami miejskimi i Regionalną Radą Inżynierii i Architektury (CREA) w celu wymiany elementów, które mają być użyte do renowacji mostu. Nie ma sensu wykonywać pracy w bardzo szybkim terminie, jeśli nie zapewnia ona niezbędnych zabezpieczeń.

Technologia

Postęp technologiczny to kolejny czynnik, który wiąże się ze społeczną odpowiedzialnością inżyniera. W przypadku inżynierii komputerowej konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój oprogramowania, które może być wykorzystywane przez różne sektory (finanse, zdrowie, bezpieczeństwo publiczne itp.).

Jeśli w systemie występuje poważna luka, hakerzy mogą ją wykorzystać i wyrządzić poważne szkody społeczności i firmom. Dlatego prace muszą być prowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Profesjonalista musi być bardzo odpowiedzialny, aby zwracać uwagę na szczegóły, które mogą mieć duże znaczenie jakość oprogramowania. Ten styl, skoncentrowany na dobrobycie społecznym, powinien być częścią rutyny tych, którzy wybierają karierę inżyniera.

Środowisko

Implantacja lub rozbudowa przemysłu jest pozytywna dla gospodarki gminy. Należy jednak zachować dużą ostrożność przy zatwierdzaniu licencji, aby projekt działał prawidłowo.

Proces ten obejmuje pracę inżynierów środowiska, którzy są wykwalifikowani do weryfikacji wpływu, jaki przemysł w sektorze naftowym może mieć na przyrodę i społeczność.

Jeśli Firma przyjęcie praktyk generujących duże zanieczyszczenie powietrza, istnieje duże ryzyko wzrostu zachorowań na choroby układu oddechowego w regionie. Dlatego społeczna odpowiedzialność inżyniera musi być realizowana w maksymalnym stopniu, wskazując firmie procedury ograniczania emisji zanieczyszczeń i działania przybliżające ją interesariuszom.

Kompensacje środowiskowe (budowa parków, kampanie edukacyjne itp.) muszą być proponowane przez specjalistów inżynierów i specjalistów z innych dziedzin. W ten sposób przemysł jest nie tylko związany z korzyściami ekonomicznymi i przyczynia się do dobrobytu wszystkich.

Zwróć uwagę na zrównoważony rozwój

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest praktykowana przez wiele organizacji z różnych sektorów na całym świecie. Obejmuje racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu poprawy jakości życia obywateli i Przyszłe pokolenia.

Nie wystarczy sama ochrona lasów — konieczne jest również wykorzystywanie surowców, aby produkcja była wydajniejsza i korzystna dla korporacji. Tym samym znacząco wzrastają możliwości generowania zatrudnienia i dochodów.

Warto również, aby inżynier poświęcił się działalności edukacyjnej, która pokazuje, jak przykładowo energia i woda mogą być wykorzystywane przez firmy i społeczność. Postęp technologiczny to także konieczność bardzo efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Proces ten wiąże się ze społeczną odpowiedzialnością inżyniera, który może wnieść pozytywny wkład w poszukiwanie rozwiązań zwiększających wydajność sprzętu, redukujących kompromis natury.

Doceniaj powagę w pracy

Świat korporacji i społeczeństwo ewoluują i dostrzegają, że etyka i szacunek dla innych są niezbędne do świadczenia dobrych usług. Nie ma sensu sama wielka wiedza techniczna, jeśli nie przestrzega się prawa i zdrowego rozsądku.

Profesjonaliści, niezależnie od dziedziny, muszą przeciwstawiać się szkodliwym praktykom, takim jak korupcja i przyzwolenie na błędy popełniane przez osoby fizyczne i prawne. Ustawodawstwo musi być przestrzegane, aby w jak największym stopniu uniknąć braku szacunku dla obywatela.

Nie można zaprzeczyć, że społeczna odpowiedzialność inżyniera ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zapobiegania awariom środowiskowym, które niszczą przyrodę, a nawet zabijają, w zależności od przypadku, ludzi.

Jeśli spodobał Ci się ten post i masz pytania dotyczące dobrych praktyk w inżynierii, Zostaw swój komentarz. Twój wkład jest mile widziany!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *