Lista kontrolna ulgi podatkowej dla nauczycieli

Czas czytania: 3:30

Czy wiesz, że jako pedagog masz prawo do większej liczby ulg podatkowych niż przeciętny Kanadyjczyk?

To prawda. Nie tylko to, ale także Kanadyjska Agencja Skarbowa (CRA) umożliwia wprowadzanie poprawek i pominięć przez okres 10 lat… więc jeśli przegapiłeś odliczenia lub ulgi podatkowe przysługujące nauczycielom w Ontario w tegorocznym zeznaniu, możesz po prostu dodać je do przyszłorocznego zeznania.

Oto lista kontrolna kwalifikujących się ulg podatkowych dla nauczycieli w Ontario.

Pozycja listy kontrolnej nr 1: kwalifikująca się ulga podatkowa dla nauczycieli na dostawy szkolne

Od roku rozliczeniowego 2021 uprawnieni nauczyciele i wychowawcy małych dzieci mogą teraz ubiegać się o zwrot 25% z kwoty do 1000 dolarów kwalifikujących się wydatków na przybory szkolne, do maksymalnej kwoty ulgi podatkowej wynoszącej 250 dolarów rocznie (poprzednio podlegająca zwrotowi ulga podatkowa wyniosła 15%). Lista kwalifikujących się materiałów została również rozszerzona o urządzenia elektroniczne, takie jak kalkulatory graficzne, cyfrowe timery i narzędzia do zdalnej nauki.

Chociaż nie możesz ubiegać się o tę ulgę za lata podatkowe poprzedzające 2016 r., ty Móc przechowaj to na kolejne lata.

Aby kwalifikować się do tego kredytu, musisz:

 • Być nauczycielem lub wychowawcą wczesnoszkolnym zatrudnionym w szkole podstawowej, średniej lub placówce opiekuńczej podlegającej regulacjom
 • Posiadać świadectwo nauczyciela (lub świadectwo lub dyplom z edukacji wczesnoszkolnej) ważne w prowincji lub terytorium, w którym jesteś zatrudniony

Aby Twoje materiały kwalifikowały się do tego kredytu, muszą być:

 • Zakupiony w roku podatkowym(S) twierdzisz (począwszy od 2016 r.)
 • Używany w szkole lub placówce opieki nad dziećmi podlegającej regulacjom w celu nauczania lub pomagania uczniom w nauce
 • Nie podlega już zwrotowi przez szkołę/zarząd i nie podlega zasiłkowi ani innej formie pomocy (chyba że zwrot kosztów, zasiłek lub pomoc są uwzględnione w Twoim dochodzie i nie podlegają odliczeniu)

Przykłady kwalifikujących się dostaw obejmują:

 • książki, gry i puzzle
 • pojemniki (takie jak pudełka plastikowe lub pudełka bankierskie)
 • oprogramowanie wspomagające edukację
 • kalkulatory (w tym kalkulatory graficzne)
 • zewnętrzne urządzenia do przechowywania danych
 • kamery internetowe, mikrofony i słuchawki
 • bezprzewodowe urządzenia wskazujące
 • elektroniczne zabawki edukacyjne
 • timery cyfrowe
 • głośniki
 • urządzenia do strumieniowego przesyłania wideo
 • projektory multimedialne
 • drukarki
 • laptopy, komputery stacjonarne i tablety (pod warunkiem, że żaden z tych elementów nie zostanie udostępniony uprawnionemu nauczycielowi przez pracodawcę do użytku poza zajęciami lekcyjnymi)

Wskazówka: jeśli planujesz ubiegać się o ten kredyt, agencja ratingowa może poprosić Cię o przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikujące się wydatki na dostawy. Dlatego przed wypełnieniem/przesłaniem zwrotu warto poprosić o certyfikat.

Pozycja listy kontrolnej nr 2: Składki związku zawodowego nauczycieli

Zapłaciłeś swoje składki — teraz „otrzymuj zapłatę” za ich płacenie. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych można odliczyć od zeznań podatkowych. Odliczenie to jest oficjalnie znane przez agencję ratingową jako „roczne składki związkowe, zawodowe lub podobne”.

Pozycja listy kontrolnej nr 3: Koszty podróży w niepełnym wymiarze godzin

Czy jesteś nauczycielem w niepełnym wymiarze godzin lub pracownikiem pomocniczym, wykonującym podwójną pracę w więcej niż jednej szkole? Cóż, nauczyciele w niepełnym wymiarze godzin, jeśli pracujesz na dwa etaty (albo więcej)możesz odliczyć część kosztów dojazdu z jednej pracy do drugiej.

Pozycja listy kontrolnej nr 4: Koszty zajęć w domu

Jeśli masz oficjalną firmę zajmującą się korepetycjami, działającą poza Twoim domem („oficjalne”, ponieważ Twoje usługi korepetycji są zarejestrowane tak, jak każda inna firma prowadząca działalność domową)możesz ubiegać się o zwrot części wydatków, takich jak czynsz, prąd, ogrzewanie i konserwacja. Nie można odliczyć odsetek od kredytu hipotecznego, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia domu ani dodatku na koszty kapitału.

Wskazówka: jeśli powierzchnia korepetycji w domu zajmuje 15% całkowitej powierzchni domu, możesz odliczyć 15% wydatków na korepetycje w domu od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Odliczenie to jest oficjalnie znane przez CRA jako „Wydatki na miejsce pracy w domu”.

Istnieją dodatkowe odliczenia i ulgi podatkowe, które mogą Cię dotyczyć (które nie mają nic wspólnego z byciem członkiem edukacji).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Miesięczne składki potrącane z wynagrodzenia (lub które płacisz na emeryturze) plany zdrowotne i dentystyczne liczą się jako wydatki medyczne i można się o nie ubiegać w ramach ulgi podatkowej na wydatki medyczne, jeśli wydatki te przekroczyły 2479 dolarów lub 3% dochodu netto Twojego lub współmałżonka (w zależności od tego, która wartość jest najniższa). Ulga podatkowa wynosi 15% pozostałej kwoty. Od 2019 r. zwierzęta służbowe można zaliczać do kosztów leczenia. Jeśli jesteś emerytowanym nauczycielem, możesz najwięcej skorzystać z tej ulgi podatkowej, ponieważ Twoje dochody emerytalne są niższe niż te, które zarabiałeś podczas pracy.

Ulga podatkowa dla pierwszego nabywcy domu:

Nowość na rok podatkowy 2022 (i kolejne) – Ulga podatkowa dla pierwszego nabywcy domu (HBTC) zmienił się. Budżet proponuje zwiększenie kwoty wykorzystywanej do obliczenia HBTC do 10 000 USD, co zapewniłoby ulgę podatkową w wysokości do 1500 USD kwalifikującym się nabywcom domów.

Przyspieszone odliczanie kosztów kapitału:

Jeśli prowadzisz firmę poza domem, możesz teraz ubiegać się o większy dodatek na koszty kapitału na takie przedmioty, jak sprzęt biurowy, meble i komputery. Każdy z tych przedmiotów zakupiony w okresie od 21 listopada 2018 r. do 2024 r. będzie objęty 150% normalnej stawki CCA w roku zakupu.

Aktualną listę wszystkich kwalifikujących się ulg podatkowych znajdziesz na stronie stronie internetowej agencji CRA

Czeka Cię zwrot podatku? Pomożemy Ci go dobrze wykorzystać.

Niezależnie od tego, czy ulgi podatkowe są dla Ciebie dezorientujące, czy karty kredytowe obciążają Cię – im bardziej zwiększysz swoją wiedzę finansową, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że przeoczysz ważne szczegóły dotyczące Twoich pieniędzy. Ponadto istnieją pewne szczegółowe informacje dotyczące konkretnego nauczyciela, o których dowiesz się dopiero tutaj, na przykład to, co musisz wiedzieć, aby skorzystać z odroczonego urlopu płatniczego lub jak zmaksymalizować dochód emerytalny na emeryturze.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *