Kursy prawnicze, dzięki którym odmienisz swoje życie zawodowe

Prawo jest nauką, która opiekuje się, broni i organizuje stosowanie i wypełnianie norm prawnych w danym miejscu, czy to kraju, mieście, państwie czy narodzie. W ten sposób możliwe jest organizowanie i utrzymywanie dobrych relacji społecznych pomiędzy grupami i obywatelami tworzącymi społeczeństwo.

Ci, którzy pochodzą z okolicy lub entuzjaści, bronią idei, że prawo narodziło się wraz z cywilizacją, sprzymierzoną z historią społeczeństwa, w postaci zwyczajów, które stopniowo stały się obowiązujące. To znaczy z potrzeby organizacji samego społeczeństwa.

Od naturalnego żądania minimum porządku i kierunku oraz zasad postępowania, których głównym celem jest regulacja, Prawo harmonizuje współżycie między ludźmi, zapewniając w ten sposób harmonię w stosunkach międzyludzkich.

Pochodzenie i jakie jest prawo?

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby nasze społeczeństwo, gdyby nie istniały żadne prawa? Wyobraźcie sobie tylko tranzyt bez jakiejś rady legislacyjnej, która sprawowałaby jego regencję. Przejechania, dźwięk klaksonu, krótko mówiąc, kompletny chaos.

Właśnie po to, aby uregulować te i inne stosunki międzyludzkie w sposób pokojowy i harmonijny, stworzono Prawo, aby także wprowadzić dobrobyt w łono społeczne i w ten sposób zapobiec nieporządkowi, przestępczości i dysharmonii, które niezmiennie będą się rozwijać przez kolejność sprawowania władzy, zwłaszcza klasa ekonomiczna. Innymi słowy, uniemożliwienie panowania najsilniejszego.

Celem prawa od jego powstania było osiągnięcie wspólnego dobra i uzyskanie sprawiedliwości w sposób egalitarny. W szerokim znaczeniu, w etymologii tego terminu, słowo Prawo wywodzi się z języka łacińskiego bezpośrednie, czyli to, co jest zgodne z regułą.

Pochodzi od starożytnych Rzymian i jest sumą słowa DIS (bardzo) + RECTUM (prosto, właśnie, dobrze). W istocie jest to zbiór bezwzględnie obowiązujących zasad gwarantujących współżycie społeczne, regulujących postępowanie człowieka w społeczeństwie, ustanawiających minimalną regułę lub normę, której społeczeństwo powinno przestrzegać.

Prawo w Brazylii

W Brazylii pierwsze kursy prawnicze pojawiły się w 1827 r. wraz z utworzeniem dwóch szkół prawniczych: jednej w Olinda, która dała początek Wydziałowi Prawa Uniwersytetu Federalnego w Pernambuco w Recife, i drugiej w São Paulo, która dała początek Wydziałowi Prawa. Prawo z Uniwersytetu w São Paulo.

Obydwa zostały zinstytucjonalizowane poprzez zatwierdzenie projektu z 31 sierpnia 1826 r. – uchwalonego 11 sierpnia 1827 r. – który zakładał utworzenie w naszym kraju dwóch ośrodków studiów prawniczych.

Olinda i São Paulo zostały wybrane do umieszczenia tej awangardy w edukacji prawniczej, głównie ze względu na ich uprzywilejowane położenie geograficzne. Ponieważ jeden odpowiadał potrzebom południa kraju, a drugi zaspokajał potrzeby mieszkańców północy Brazylii.

Jak wygląda kurs prawa?

Kurs ma charakter matury i jest oferowany zarówno przez uniwersytety publiczne, jak i prywatne uczelnie w całej Brazylii.

W trakcie zajęć prowadzone są przedmioty teoretyczne, które wymagają od studenta dużej ilości czytania oraz dużej zdolności koncentracji i interpretacji tekstów. Nawet jeśli widzą coś w bardziej praktycznym sensie rzemiosła, to właśnie na stażu student pogłębia się w obszarze zawodowym.

W pierwszych latach studiów prowadzone są takie przedmioty jak: Socjologia, Teoria Państwa i Ekonomia. W miarę postępów kursu przedmioty stają się coraz bardziej szczegółowe, takie jak prawo cywilne, historia prawa i prawo karne.

Aby wykonywać zawody związane z praktyką prawniczą, takie jak prawnik, prokurator i sędzia, konieczne jest uzyskanie tytułu licencjata prawa na kierunku uznawanym przez MEC oraz przystąpienie do egzaminu Brazylijskiej Izby Adwokackiej (OAB).

Jak długo trwa szkoła prawnicza?

Ogólnie rzecz biorąc, studia prawnicze trwają średnio pięć lat. Warto pamiętać, że jest to kurs dzienny i nocny, a semestry mogą się różnić w zależności od uczelni. Zwykle jednak czas trwania wynosi 10 semestrów.

Siatka programowa dla kursu prawa?

Każdy, kto jest zainteresowany studiowaniem w tym kierunku, zastanawia się, jakie przedmioty są przedmiotem na Wydziale Prawa? Otóż ​​dyscypliny, które najczęściej pojawiają się w podstawowym programie studiów na kierunku Prawo to:

  • Politologia;
  • Wprowadzenie do prawa;
  • Prawny portugalski;
  • Prawo rzymskie;
  • Prawo obywatelskie;
  • Prawo konstytucyjne;
  • Międzynarodowe prawo publiczne;
  • Etyka prawnika;
  • praktyka prawna pracy;
  • Psychologia prawna.

Co oferuje szkoła prawnicza?

Jeden z najbardziej poszukiwanych kierunków studiów wyższych w Brazylii, kurs prawa pozwala zarabiać dobre pensje, a rynek jest szeroki, nawet przy dużej liczbie absolwentów prawa, którzy co roku kończą studia w Brazylii.

Czy wiesz w ogóle, że Brazylia to kraj, w którym znajduje się najwięcej szkół prawniczych na świecie?

Wiedząc o tym, niektórzy mogą sądzić, że rynek pracy jest zamknięty na nowe możliwości. To częsty błąd. W tym momencie teren przechodzi przeformułowanie.

Rynek pracy

Ze względu na nieodłączną różnorodność dziedzin, prawniczy rynek pracy zapewnia wysoką zdolność do zatrudnienia.

Trendy dla prawników, według najnowszych prognoz rynkowych, na najbliższe lata to obszary technologii i bezpieczeństwa informacji.

Generalnie dziedzina prawa jest dość szeroka i różnorodna. Są to możliwości kariery i różne wymagania, które wymagają interwencji prawnika, a nawet specjalistów w danej dziedzinie. Kolejną zaletą jest to, że prawo obejmuje, w możliwie najbardziej bezstronny sposób, zawodowych mężczyzn, kobiety i osoby innej płci oraz w każdym wieku.

Jeśli po przeczytaniu tego wszystkiego nadal masz wątpliwości. Wiedz, że w prawie istnieje kilka obszarów, które sprawiają, że możliwość zmian jest łatwa i szybka. Aby Ci pomóc, wydzieliliśmy dla Ciebie kilka kursów prawa, dzięki którym możesz zmienić swoje życie zawodowe.

Prawo podatkowe: gatunek i prawidłowość podatkowa

Kurs przedstawia podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego, a także promuje jasne i obiektywne zrozumienie przedmiotów niezbędnych do studiowania prawa.

Prawo podatkowe przesuwa relacje, w których uczestniczy państwo, podatek i jednostki żyjące w społeczeństwie, zależne od machiny publicznej i dobrego wykorzystania zbiorów, tak aby odzwierciedlały realizację podstawowych praw, takich jak np. zdrowie, edukacja i wypoczynek.

Dzięki temu student zrozumie rolę prawa podatkowego w rozwoju kraju, a także zrozumie, w jaki sposób jest ono umiejscowione wśród innych dyscyplin prawa. Materiał ten ma zatem fundamentalne znaczenie dla wszystkich pragnących pogłębiać studia prawnicze, dlatego też zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi tematami, które będą poruszane.

Kurs internetowy Prawo podatkowe: podatki i gatunki podatków skierowany jest do profesjonalistów i studentów prawa i dziedzin pokrewnych, a także do osób zainteresowanych tą tematyką.

Prawo konstytucyjne i studium konstytucji

Kiedy mówimy o prawie konstytucyjnym, pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest Konstytucja. Ale jaka jest Konstytucja? Po co to jest? Po co powstał i jaki jest jego cel? Wszystko to będzie przedmiotem badań podczas spotkań kursowych. Prawo konstytucyjne jest główną gałęzią prawa, złożoną z reguł i zasad, której przedmiotem jest badanie Konstytucji, głównej normy systemu prawnego. Zatem prawo konstytucyjne można zdefiniować jako zbiór norm i zasad mających zastosowanie w zakresie Konstytucji Federalnej.

Studiując Konstytucję, zobaczymy, że ten dokument konstytucyjny porusza główne kwestie, takie jak zasady interpersonalne, normy relacji między ludźmi a państwem oraz normy organizacji i struktury państwa. Prawo konstytucyjne i teoria konstytucyjna przeszły w ostatnich dziesięcioleciach liczne przemiany, które wpłynęły na sposób myślenia i praktykowania prawa we współczesnym świecie; postaramy się je ukazać w sposób dydaktyczny.

Kurs online Prawo konstytucyjne i studium konstytucji skierowany jest do concurseiros, specjalistów i studentów prawa i dziedzin pokrewnych, a także osób zainteresowanych tym tematem.

Ten kurs ma funkcje ułatwień dostępu: kolory o wysokim kontraście, powiększenie czcionki i automatyczne tłumaczenie przy użyciu brazylijskiego języka migowego (Libras). Aby aktywować te funkcje, wejdź na „moje konto” po prawej stronie ekranu u góry i aktywuj je zgodnie ze swoimi potrzebami.

Prawo pracy: podstawy i mechanizmy

Zajęcia Ogólnej Teorii Prawa Pracy w aspekcie wprowadzającym poruszają zagadnienia związane z jego tłem historycznym, pozwalając zrozumieć, jakie znaczenie dla jego obecnego kształtowania i rozwoju ochrony pracy miały wydarzenia społeczne i nurty filozoficzne. Analiza aspektów założycielskich czy propedeutycznych dyscypliny, takich jak definicja, źródła i zasady, generuje konstrukcję solidnej i integralnej podstawy.

Kolejna kwestia do zbadania dotyczy tworzenia, cech, rozwoju, zawieszenia i przerwania indywidualnej umowy o pracę. Ten ostatni charakteryzuje się jako ważne źródło regulacji pracy i dlatego zasługuje na uwagę pod względem formalno-regulacyjnym.

Ujawnione zostaną także mechanizmy ochronne przewidziane w niektórych rodzajach umów o pracę, np. normy dotyczące pracy kobiet i bezpieczeństwa pracy. Na koniec poruszona zostanie natura dnia pracy, podkreślając praktyczne aspekty, których doświadczają pracownicy, zwłaszcza kwestie związane z długością dnia i konsekwencjami jego przedłużenia.

Kurs internetowy Prawo pracy: podstawy i mechanizmy skierowany jest do profesjonalistów i studentów prawa i dziedzin pokrewnych, a także do osób zainteresowanych tą tematyką.

prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie to dziedzina prawa zajmująca się stosunkami prawnymi pomiędzy dostawcami towarów i usług a ich konsumentami.

Student nauczy się radzić sobie ze stosunkami prawnymi obecnymi w życiu codziennym każdego człowieka, czy to przy nabywaniu jakiegoś dobra, np. przedsiębiorstwa, czy też przy zakupie ważnego towaru, usługi lub nieruchomości pomiędzy dostawcami towarów i usług a ich konsumentami.

Prawo biznesowe

Kurs prawa gospodarczego przedstawia, przy pomocy praktycznej i intuicyjnej metodologii, główne koncepcje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i jego obowiązkami wobec wymiaru sprawiedliwości. Kurs skierowany jest do profesjonalistów i studentów prawa, ale także do menedżerów, biznesmenów, przedsiębiorców i osób zainteresowanych dziedziną prawa.

Prawo gospodarcze obejmuje podstawowe tematy zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujące między innymi tworzenie spółek, rejestry handlowe, formaty podatkowe, naprawę i upadłość spółek.

Celem kursu jest poznanie wszelkich uwarunkowań prawnych związanych z zakładaniem spółek, rozpoznanie norm i zasad prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz poznanie obowiązków i odpowiedzialności menadżerów, wspólników, pracowników i innych członków spółki.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *