jest lepszy niż stały czy zmienny?

Za każdym razem, gdy zaciągasz pożyczkę, czy to na mieszkanie, osobistą, samochód, czy na inny cel, staniesz przed decyzją: wybierz rodzaj oprocentowania. Opcje są mieszane, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Odkryj różnice i dowiedz się, jak wybrać najlepszy dla Twojej obecnej sytuacji.

Oprocentowanie mieszane, stałe czy zmienne: jakie są różnice?

Stopy mieszane, stałe lub zmienne mają różne cechy, co może prowadzić do pewnego niezdecydowania przy zaciąganiu kredytu. Wyjaśnimy teraz zalety i wady każdego z nich, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję.

stawka mieszana

W pożyczkach zaciągniętych na stałą stopę procentową stopa procentowa jest w jednym czasie stała, aw innym zmienna. Oznacza to, że możesz wybrać okres, w którym obowiązuje oprocentowanie stałe, oraz inny, w którym obowiązuje oprocentowanie zmienne. W ten sposób możesz skorzystać z zalet (i ryzyka) obu rodzajów opłat.

Na przykład możesz rozpocząć kredyt mieszkaniowy ze stałą stopą procentową na 5 lat, w którym zawsze będziesz płacić tę samą ratę, a następnie zindeksować kredyt według zmiennej stopy procentowej. Po ostatnich 5 latach Twoja rata zostanie zweryfikowana zgodnie ze zmianami stawek Euribor.

Ryczałt

W pożyczkach zaciągniętych na stałą stopę oprocentowanie pozostaje takie samo przez cały okres obowiązywania umowy. Oznacza to, że Twoja miesięczna rata również pozostanie niezmieniona, nawet jeśli stawka Euribor wzrośnie lub spadnie. W ten sposób możesz korzystać z większej stabilności, bez wahań rynkowych, zawsze wiedząc, jaka jest stała kwota, którą płacisz co miesiąc.

Jednak co do zasady rata kredytu o stałym oprocentowaniu jest wyższa niż rata indeksowana do Euribor. Bezpieczeństwo związane z brakiem wzrostu wydajności ma zatem swoją cenę. Wartość oprocentowania stałego jest zwykle ustalana przez instytucję kredytową z uwzględnieniem oprocentowania stałego, które jest już stosowane w głównych bankach europejskich.

zmienna stopa

W przypadku kredytów zaciągniętych na stałą stopę oprocentowanie zmienia się w zależności od wahań Euribor. Oznacza to, że Twoja miesięczna rata może się różnić – kiedy Euribor rośnie, płacisz więcej, a kiedy Euribor spada, płacisz mniej.

Scenariusz ten jest z natury bardziej nieprzewidywalny iw związku z tym może przynieść pewne niespodzianki. Wahania te nie będą jednak miesięczne. Wysokość opłaty jest weryfikowana w określonych okresach, które również możesz wybrać: 3, 6 lub 12 miesięcy. Tylko w tym czasie Twoja umowa kredytowa jest weryfikowana, a oprocentowanie aktualizowane zgodnie z wartością Euribor w miesiącu poprzedzającym przegląd.

Oprocentowanie mieszane: w jakich przypadkach się opłaca?

W Portugalii zdecydowana większość kredytów stosuje zmienną stopę procentową, biorąc pod uwagę fakt, że Euribor w ostatnich okresach wykazywał wartości minimalne. Jednak wybór najlepszej stawki zależy od profilu każdego konsumenta.

1. Czas trwania kredytu: im dłuższy, tym większa ochrona oprocentowania mieszanego przed oprocentowaniem zmiennym

Jeśli zaciągasz pożyczkę krótkoterminową, taką jak na przykład pożyczka osobista lub kredyt samochodowy, korzystne może być wybranie zmiennej stopy procentowej, ponieważ w krótkim okresie będzie mniej prawdopodobne, że Euribor będzie podlegał znacznym wahaniom, które zagrażają Twojej prowizji.

Ponadto skorzystasz z niższej stawki tylko dlatego, że wybrałeś stawkę zmienną, ponieważ stawka ta jest z reguły niższa niż stawka stała lub mieszana.

Z drugiej strony, jeśli zaciągniesz pożyczkę długoterminową, którą trudniej jest zarządzać, taką jak pożyczka mieszkaniowa, w przypadku której jesteś bardziej narażony na zmienność Euribor i jeśli stabilność jest dla Ciebie ważna, wybierając stałą lub mieszaną stopę procentową może być korzystniejszy. . Krótko mówiąc, im dłuższy okres, tym większe prawdopodobieństwo wpływu Euribor.

2. Zdolność do oddłużenia: płacisz więcej za umorzenie przy stałej stopie niż przy stopie mieszanej

Ponadto, jeśli przewidujesz możliwość redukcji zadłużenia w okresie, pamiętaj również, że prowizja za wcześniejszą spłatę jest około czterokrotnie wyższa w oprocentowaniu stałym lub mieszanym niż w oprocentowaniu zmiennym.

Co prawda można to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy, wystarczy powiadomić bank z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, ale kwota do zapłaty może być znacznie wyższa, w zależności od kwoty do potrącenia .

3. Krótkoterminowe potrzeby kapitałowe: stopa mieszana jest najlepszą opcją dla większego bezpieczeństwa przy rozpoczynaniu pożyczki

Stopa mieszana pozwala konsumentowi na uzyskanie stałej stopy procentowej w początkowym okresie – do ustalenia z bankiem – a następnie zmiennej stopy procentowej. W ten sposób będziesz już wiedział, na co liczyć w pierwszych latach kredytu, co może być dobrą pomocą w przewidywalności i zarządzaniu budżetem.

Po zakontraktowanym okresie stałej stawki, miesięczna opłata będzie naliczana w oparciu o zmienną stopę procentową, z zastrzeżeniem wahań Euribor, do końca obowiązywania umowy.

W okresach większej niepewności, czy to z politycznego, społecznego i globalnego punktu widzenia, czy też z osobistego i zawodowego punktu widzenia, wskaźnik mieszany można dostrzec gołym okiem. Jeśli Euribor gwałtownie wzrośnie lub jeśli krajobraz polityczny przechodzi przez bardziej niespokojny okres, możesz być spokojny przez kilka lat ze stopą mieszaną.

4. Możliwość renegocjacji kredytu: zawsze możesz zmienić stawkę mieszaną

Jeśli posiadasz już obowiązujący kredyt, pamiętaj, że możesz zmienić reżim oprocentowania w dowolnym momencie trwania umowy. Możesz skontaktować się ze swoim bankiem, aby poprosić o negocjacje kredytowe, a jednym z warunków do negocjacji jest właśnie oprocentowanie. Jeśli uda się dojść do porozumienia między klientem a bankiem, kredyt będzie oprocentowany według najkorzystniejszej dla niego stopy procentowej.

Aby stwierdzić, która opcja jest dla Ciebie najlepsza, konieczne jest przeprowadzenie symulacji kilku możliwości. Dokładnie rozważ wszystkie warunki, które każdy podmiot jest gotów Ci zaoferować i oceń scenariusz, w którym będziesz się czuł najbardziej komfortowo.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *