Jakie umiejętności są ważne w pracy zespołowej i współpracy?

Twoja zdolność rozumienia i współpracy z innymi będzie kluczowym czynnikiem w rozwoju Twojej kariery. Współpraca z profesjonalistami o różnych osobowościach i umiejętnościach to szansa na osiągnięcie czegoś wartościowego.

Dostarczanie wartości innym i maksymalizacja ich talentów jest kluczem do udanej pracy zespołowej. Na czym jednak polegają umiejętności osiągania celów projektowych i celów zespołu? W tym artykule wyjaśniono wszystkie możliwości, które należy rozwinąć, aby pomyślnie współpracować z innymi.

Inteligencja emocjonalna i współpraca w zespole

Aby pomyślnie osiągnąć współpracę zespołową, musisz być w stanie zrozumieć swój zespół. Będziesz komunikować się z profesjonalistami o wszystkich typach osobowości, dlatego musisz rozwijać inteligencję emocjonalną.

Znajomość czyjegoś stanu psychicznego i emocjonalnego ma kluczowe znaczenie w przekazywaniu informacji.

Zanim wstawisz swoją opinię, postaraj się poznać cele i aspiracje pozostałych członków zespołu. Kiedy ludzie czują, że ich rozumiesz, są bardziej skłonni do pozytywnej współpracy z tobą.

Inteligencja emocjonalna dotyczy również tego, jak odczytujesz siebie i swoje emocje. Zanim będziesz mógł zebrać korzyści ze współpracymusisz zrozumieć swój obecny stan i dowiedzieć się, jak najlepiej pracujesz.

Kiedy czujesz, że twoje emocje sięgają zenitu lub wymykają się spod kontroli, najlepiej zrobić krok do tyłu, głęboko oddychać i wrócić do projektu kiedy się uspokoisz.

Komunikacja ustna i pisemna

Komunikacja pisemna i ustna to dwie odrębne umiejętności, ale przeplatają się, jeśli chodzi o współpracę zespołową i projekty.

Komunikacja werbalna z członkami zespołu ma kluczowe znaczenie, gdy pracujesz twarzą w twarz i omawiasz strategię przez telefon. Komunikacja pisemna ma zastosowanie, gdy wysyłasz e-maile dotyczące aktualizacji projektu i informacji uzupełniających.

Komunikacja werbalna idzie w parze z Jak przekazujesz wiadomość za pomocą sygnałów niewerbalnych. Nie tylko twoje słowa powinny być jasne i zwięzłe, ale twoje niewerbalne wskazówki powinny wspierać to, co mówisz. Twoje oczy, wyraz twarzy, dłonie, ramiona i ogólna postawa mogą przekazywać pozytywne lub negatywne informacje. Kiedy twoje słowa i mowa ciała niewiele dają, ludzie mogą nie myśleć, że jesteś szczery.

Komunikacja pisemna to umiejętność, którą wszyscy możemy doskonalić. Jest to ważniejsze, ponieważ wiele znaczeń wiadomości jest traconych w komunikacji pisemnej.

Dzięki mowie ciała i wskazówkom niewerbalnym jesteśmy w stanie zrozumieć wiele komunikatów werbalnych. Jednak wiadomość e-mail lub wiadomość pisemna mogą być interpretowane inaczej, co sprawia, że ​​kluczowe znaczenie ma jasne i zwięzłe sformułowanie, aby zapewnić współpracę zespołową.

Planowanie strategiczne

Jeśli projekt nie dotrzymuje terminów i celów, które można osiągnąć, jest to projekt nieudany. Potrzebny jest biegły profesjonalista, aby nakreślić „mapę drogową” projektu. Jeśli spróbujesz zająć się projektem od razu, jego ukończenie będzie trudne.

Jednak podzielenie projektu na mini kamienie milowe sprawi, że będzie on znacznie łatwiejszy w zarządzaniu. Planowanie strategiczne jest podstawą tworzenia tego celu.

Każdy członek zespołu powinien mieć wkład w proces planowania strategicznego. Pierwszym krokiem jest nakreślenie idealnego wyniku lub celu końcowego. Na czym kończy się udany projekt? W zależności od długości projektu, Twój zespół powinien następnie podzielić cel na 5-10 kamieni milowych.

Zdolność adaptacji

Silny plan długoterminowy pomoże zespołowi przejść przez projekt. Jednak zespół będzie musiał stawić czoła nieprzewidzianym przeszkodom.

Zdolność adaptacji jest cechą charakterystyczną wszystkich odnoszących sukcesy zespołów. Atakowanie nowych wyzwań będzie wymagało pozytywnego nastawienia, które zaraża resztę zespołu.

Na co warto się przygotować? W trakcie projektu wszystko może się zdarzyć, w tym wydłużenie terminów, problemy z zasobami oraz informacje zwrotne od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Zawsze powinieneś mieć otwarty umysł, gdy coś nie idzie zgodnie z planem. Oceń problem, współpracuj z członkami zespołu nad skuteczną nową strategią, a następnie wszyscy powinni ją wykonać.

Umiejętności negocjacyjne

Czasami trzeba kogoś przekonać do swojego punktu widzenia. Niezależnie od tego, czy jest to duża, czy mała korekta, musisz zdobyć serca i umysły członków swojego zespołu. Twój umiejętności negocjacyjne będzie decydującym czynnikiem w zdobyciu poparcia dla Twojej wizji.

Sednem negocjacji powinno być zapewnienie wartości dla wszystkich stron. Aby przekonać kogoś do swojego punktu widzenia, musisz zrozumieć jego cele i motywacje.

Kiedy już wiesz, na czym im zależy, możesz dostosować swój przekaz, aby zaspokoić te potrzeby. Zanim chcesz, aby Twoja wizja została zrozumiana, członkowie Twojego zespołu powinni czuć się zrozumiani.

Umiejętności organizacyjne

Istnieje wiele ruchomych części dla każdego krótko- lub długoterminowego projektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pliki komputerowe, informacje o spotkaniach, czy aktualizacje projektów, wszystko musi zostać usprawnione. Uporządkowanie tych fragmentów danych ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu na czas i w ramach budżetu.

Organizacja zaczyna się od poszczególnych członków zespołu. Możesz nadawać ton, zawsze przygotowując się do spotkań, realizując to, co mówisz, i tworząc możliwości dzielenia się wnikliwymi pomysłami.

Istnieją narzędzia, takie jak Jira i Microsoft Sharepoint, dzięki którym zespół może być na bieżąco z plikami i innymi transferami danych.

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Twoja zdolność do rozwiązywania nieprzewidzianych problemów ma kluczowe znaczenie dla kondycji projektu. Zrozumienie swoich zasobów jest kluczem do szybkiego rozwiązywania problemów.

Jakie są mocne strony członków Twojego zespołu? Gdy już wiesz, w czym wszyscy się specjalizują, możesz wykorzystać to do pokonywania przyszłych przeszkód.

Przywództwo

Każdy zespół potrzebuje silnej grupy liderów. Przywództwo nie zawsze oznacza osobę nadzorującą projekt. Liderzy mogą przybierać różne formy, ale wszyscy przywódcy mają jedną wspólną cechę: wydobywają to, co najlepsze ze wszystkich wokół siebie.

Możesz też świecić przykładem. Robienie tego, co mówisz i dotrzymywanie obietnic to skuteczne sposoby budowania banku zaufania z członkami zespołu. Kiedy ludzie zobaczą, że dajesz z siebie 100%, zainspiruje ich to do stania się najlepszą wersją siebie.

Końcowe przemyślenia

Każda współpraca zmierza do wyższego celu, który jest większy niż zespół. Każdy członek zespołu ma unikalne mocne strony i motywacje. Kiedy odblokujesz te pasje i umiejętności od członków swojego zespołu, zyskasz pozycję zaufanego lidera.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *