jakie są różnice między maturami?

To normalne, że uczeń jest w trakcie matur i ma wątpliwości co do tego, jaką maturę zamierza zdawać w przyszłości, prawda? Obecnie dwa bardzo poszukiwane kierunki to Business Administration i Accounting. Oba są oferowane przez kilka szkół wyższych.

Ponadto zapewniają świetną ofertę pracy. W czasach niestabilności gospodarczej ważne jest, aby każdy profesjonalista miał dobre możliwości zatrudnienia i osiągnął wysoki poziom szans na zatrudnienie.

Jeśli myślisz o ukończeniu studiów w tych dziedzinach, wskazówką jest bardzo uważne przeczytanie tego postu. W nim podkreślimy, jak działają kursy, atrybuty profesjonalistów w obu karierach oraz możliwości rynku pracy dla administratorów i księgowych. Wymeldować się!

Zobacz, jak działają kursy

Wyższy kurs administracji trwa 4 lata. Ponieważ zawód wymaga wiedzy z kilku dziedzin, program nauczania jest dość szeroki. W trakcie studiów studenci studiują wiele dyscyplin, takich jak:

 • Zarządzanie finansami;
 • Księgowość;
 • podstawowe statystyki;
 • Filozofia i etyka;
 • Zarządzanie ludźmi;
 • Zarządzanie podatkami;
 • Wprowadzenie do Administracji;
 • Wprowadzenie do studiów prawniczych;
 • Język portugalski;
 • matematyka finansowa;
 • mikroekonomia;
 • Organizacja, systemy i metody;
 • Planowanie strategiczne;
 • psychologia organizacji;
 • Socjologia Organizacji.

Tylko ci, którzy oddają pracę na ostatnim kursie, otrzymują tytuł licencjata z administracji biznesowej.

Nauki o rachunkowości

Ze względu na konieczność przeanalizowania i zrozumienia funkcjonowania instytucji o zupełnie innych celach, księgowy musi ukończyć 4-letnie studia licencjackie, które obejmują kilka przedmiotów, np.:

 • audyt księgowy;
 • Analiza sprawozdań finansowych;
 • Rachunkowość stosowana w sektorze publicznym;
 • Kontrolowanie;
 • Prawo pracy i prawo socjalne;
 • przedsiębiorczość cyfrowa;
 • Filozofia i etyka;
 • Zarządzanie podatkami;
 • Zarządzanie ludźmi;
 • matematyka finansowa;
 • mikroekonomia;
 • Stosowane metody ilościowe;
 • Systemy i metody organizacji;
 • Budżet biznesowy;
 • Ekspertyza księgowa.

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest dostarczenie pracy podsumowującej kurs. Oczywiście Administracja i Rachunkowość Są to dwa kierunki, które wymagają od studentów dużego poświęcenia. Nie wystarczy mieć dyplom, ważne jest, aby być przygotowanym do wykonywania swojej kariery z kompetencjami i odpowiedzialnością.

Znajomość obowiązków administratora

Po ukończeniu studiów administrator będzie potrafił zarządzać zasobami finansowymi, rzeczowymi i ludzkimi korporacji. W firmie lub instytucji non-profit misją tego profesjonalisty jest udział w definiowaniu ważnych działań.

Oznacza to, że musi być zaangażowany w planowanie strategiczne. Jeśli organizacja nie ma celów i działań prowadzących do ich osiągnięcia, nie będzie w stanie dobrze wykonywać swojej pracy i utrwalać swojego instytucjonalnego wizerunku.

O administratorze odpowiada również za relacje między instytucją a pracownikami. Dlatego powinien przyczyniać się do przygotowania stanowiska i planu wynagrodzeń, uwzględniania benefitów oraz tworzenia polityki rekrutacji i selekcji, a także stosowania ocen pracowniczych.

Ten profesjonalista może również pracować w segmencie zakupów, gdzie zarządza relacjami z dostawcami, podaje ceny i kontroluje stany magazynowe. Ponadto może współpracować z dobrymi wynikami sektora sprzedaży.

W kampaniach marketingowych i definiowaniu polityki cenowej musi uczestniczyć administrator. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że inicjatywy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Zrozumieć czynności księgowego

Księgowy ma wielką odpowiedzialność za sprawdzenie, jak radzą sobie konta organizacji. W tym celu musi rejestrować i monitorować przychody, wydatki, zyski i wszelkie straty.

Ten specjalista analizuje majątek (majątek ruchomy i nieruchomy) oraz przestrzeganie zobowiązań podatkowych (płacenie podatków, opłat itp.). Z tego powodu ma to ogromne znaczenie przy ocenie inwestycji, które należy wykonać, określeniu środków kontroli wydatków i przygotowaniu budżetu.

Jeśli instytucja nie ma księgowego uprawnionego do planowania finansowego, będzie narażona na poważne ryzyko zadłużania się i niemożności zatrzymania akcji, zmuszona do zamknięcia swoich drzwi.

Księgowy jest również bardzo przydatnym profesjonalistą dla osób fizycznych. W zależności od dochodów i wykonywanej pracy niezbędne jest wsparcie tego fachowca przy składaniu zeznania podatkowego. W końcu trzeba unikać problemów z Urzędem Skarbowym, aby nie płacić kar, które mogłyby nadszarpnąć rodzinny budżet.

Dowiedz się, jak wygląda rynek pracy w tych dwóch karierach

Obszary Administracja i Księgowość oferują dobre możliwości pracy dla profesjonalistów. Administrator i księgowy mogą wykonywać swoje czynności w różnych segmentach, takich jak:

 • ławki;
 • biznes;
 • podmioty sportowe (drużyny piłki nożnej, siatkówki, koszykówki itp.);
 • szpitale;
 • hotele;
 • przemysł;
 • organizacje pozarządowe.

Specjaliści ci mogą również pracować w prywatnych firmach zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, logistyką i marketingiem. Jeśli nastawiony jest na naukę i tworzenie sieci kontaktów, administrator i licznik będą mieli wysoki poziom zatrudnialności.

Dla lubiących dzielić się wiedzą i doświadczeniami istnieje możliwość prowadzenia zajęć ze studentami. Obecnie istnieje kilka instytucji szkolnictwa wyższego oferujących stopnie naukowe w tych dwóch obszarach. W zależności od rutyny, możesz pracować jednocześnie w firmie i na uczelni, co świetnie wpływa na zwiększenie dochodów.

Jeśli zależy Ci na stabilnej pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem, alternatywą jest rozstrzygnięcie przetargu publicznego. Urzędy miast, agencje stanowe i departamenty federalne często przeprowadzają selekcje w celu zatrudniania administratorów i księgowych. Dzięki dobrej organizacji i silnej woli możesz kontynuować karierę publiczną i mieć dobrą jakość życia.

Pomyśl o studiach Business Administration i Accounting w tym samym czasie

Dlaczego nie zrobić obu matury w tym samym czasie? W College of Rondônia (FARO) możliwe jest uczęszczanie na oba kursy razem w ciągu 5 lat. Z pewnością jest to doskonały środek na zwiększenie szans wejścia na rynek pracy.

Firmy coraz bardziej cenią sobie profesjonalistów posiadających szeroką wiedzę z różnych dziedzin. Dzieje się tak, ponieważ kilka działań wymaga głębokiej analizy, aby można je było wykonać poprawnie.

Zauważyłeś, że Administracja i Rachunkowość to dwa ciekawe kierunki dla tych, którzy są związani z segmentem zarządzania finansami, materiałami i zasobami ludzkimi. Dlatego, aby dostać dobrą pracę, niezbędne jest podjęcie wyższego kursu w renomowanej instytucji.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *