Jak zostać konsultantem pracy: wymagania

Jak zostać doradcą zawodowym to jedno z pytań, które zadają sobie świeżo upieczeni absolwenci i nie tylko. Cdl jest uznanym przez prawo profesjonalistą upoważnionym do zarządzania obowiązkami pracowniczymi (prowadzenie rejestru Unico del Lavoro, zatwierdzanie odcinków wypłat, komunikacja Unilav itp.) oraz relacjami między firmą a pracownikiem. Nie każdy może wykonywać ten zawód, ponieważ ustawa 12/1979 określa pewne wymagania, aby mieć do niego dostęp.

Zobaczmy więc jak zostać doradcą zawodowym jakie są niezbędne wymagania i jaką drogę należy przejść (staż, egzamin państwowy), aby rozpocząć ten fascynujący zawód.

Jak zostać konsultantem pracy: wymagania

postać konsultant pracy jest coraz bardziej poszukiwany, ponieważ firmy, zwłaszcza MŚP, nie mają umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zarządzania całym procesem biznesowym i znajdują w postaci CdL swego rodzaju zewnętrznego menedżera, który zajmuje się zarządzaniem personelem.

Wykonywanie tego zawodu wcale nie jest łatwe, dlatego ustawa określiła pewne wymagania, aby mieć do niego dostęp, m.in.:

 • posiadanie dyplomu uniwersyteckiego;
 • odbycie obowiązkowego stażu lub praktyki zawodowej;
 • zdanie egzaminu państwowego;
 • wpis do wojewódzkiego rejestru CDL.

Dyplom doradcy pracy

Jednym z głównych wymagań jest posiadanie trzyletniego lub specjalistycznego tytułu w następujących dyscyplinach (lista nie jest wyczerpująca):

 • nauki o usługach prawnych;
 • nauki o ekonomii i zarządzaniu biznesem;
 • gospodarka;
 • prawo;
 • politologia i stosunki międzynarodowe;
 • teoria i techniki edukacji i informacji prawnej;
 • Ukończyła Doradztwo Zatrudnienia.

Odsyłamy do pełnej listy zawartej w Regulaminie praktyk obowiązkowych załączonym na dole strony.

Należy również zauważyć, że samo posiadanie dyplomu nie gwarantuje możliwości zostania doradcą pracy. Zobaczmy dlaczego poniżej.

Praktykant konsultanta ds. zatrudnienia

Zgodnie z przewidywaniami do wykonywania zawodu konsultanta nie wystarcza posiadanie dyplomu. W rzeczywistości prawo stanowi, że osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu muszą odbyć 18-miesięczną praktykę w doradztwo w zakresie zatrudnienia wpisany do rejestru od co najmniej 5 lat.

Praktyka może również odbywać się z udziałem innego wykwalifikowanego specjalisty spośród osób przewidzianych w ustawie 12/1979, tj. prawników, biegłych rewidentów i księgowych. W takim przypadku koniecznym wymogiem jest, aby specjalista dokonał wymaganej komunikacji z DTL od co najmniej 3 lat oraz aby stażysta odbywał praktykę w pracowni, w której faktycznie przeprowadzane jest doradztwo pracy.

Nowe rozporządzenie wprowadzone DM 20-6-2011 przewiduje również skrócenie stażu do 12 miesięcy pod następującymi warunkami:

 • posiadanie tytułu specjalisty/magistra należącego do jednej z klas określonych specjalnymi porozumieniami między Krajową Radą Orderu a MIUR;
 • odbycie w trakcie studiów stażu w biurze doradcy zawodowego, trwającego nie krócej niż 6 miesięcy i zaliczeniem co najmniej 9 punktów szkoleniowych.

Istnieje zatem możliwość odbycia części obowiązkowej praktyki jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Aby jednak mieć to udogodnienie, aspirujących konsultantów będą musieli wystąpić o porozumienie podpisane między Krajową Radą Zakonu, Miur i Ministerstwem Pracy. Aby skorzystać z tej zniżki, student musi być na bieżąco z egzaminami.

Jak zostać doradcą pracy: egzamin państwowy

Na zakończenie stażu aspirujący konsultant będzie musiał przystąpić do egzaminu państwowego. Egzamin podzielony jest na 2 testy pisemne i 1 ustny.

Pierwszy test pisemny polega na opracowaniu tematu z zakresu prawa pracy i przepisów socjalnych, natomiast drugim testem pisemnym będzie test teoretyczno-praktyczny z prawa podatkowego, wybrany przez Komisję.

Egzamin ustny, do którego mają dostęp wyłącznie kandydaci, którzy zdali egzaminy pisemne, będzie opierał się na:

 • prawo pracy;
 • ustawodawstwo socjalne;
 • prawo podatkowe;
 • elementy prawa prywatnego,
 • publiczne i karne;
 • Księgowość;
 • rozpoznanie kosztów pracy i przygotowanie budżetu.

Podczas egzaminów pisemnych kandydaci mogą korzystać z niekomentowanych tekstów prawniczych i będą mieli do dyspozycji 7 godzin.

Po zdaniu egzaminu państwowego należy przystąpić do egzaminurejestr doradców pracy, wykonywać zawód. Wreszcie, każdy doradca ds. pracy jest zobowiązany do ciągłego szkolenia się w swoim zawodzie.

Kursy przygotowujące do egzaminu państwowego odbywają się przy wojewódzkich zarządach Doradców Pracy, dlatego warto je odbyć, aby przygotować się do przystąpienia do wymaganych testów.

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego stażu uprawniającego do wykonywania zawodu doradcy pracy

W celu uzyskania dalszych informacji odsyłamy jednak do „Regulaminu odbywania stażu obowiązkowego umożliwiającego dostęp do zawodu doradcy pracy” zatwierdzonego przez Krajową Radę Uchwałą nr. 327 z dnia 23 października 2014 r.

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego stażu uprawniającego do wykonywania zawodu doradcy pracy
» 404,8 KiB – 4601 sek

Zostać konsultantem pracy: przewodnik po krajowym porządku CdL

Krajowa Rada Konsultantów Pracy we współpracy z Study Foundation wydała w 2015 r. znakomity ebook, który jest aktualny do dziś i zawiera wszystkie przepisy dotyczące przyuczania do zawodu (praktyki zawodowej CDL), zmienione reformą zawodów.

Praktyczny poradnik konsultanta ds. zatrudnienia
» 666,3KiB – 8673 sek

Egzaminy kwalifikacyjne na doradców pracy 2022

Dekretem Dyrektora n. Zarządzenie nr 3 z dnia 27 stycznia 2022 r. ogłasza termin sesji egzaminów państwowych potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy pracy na rok 2022.

Egzaminy odbędą się w Międzyregionalnych Inspektoratach Pracy w Mediolanie, Wenecji, Rzymie i Neapolu, w Inspektoratach Terytorialnych w Ankonie, Aoście, Bari, Bolonii, Cagliari, Campobasso, Florencji, Genui, L’Aquili, Perugii, Potenzy, Reggio- Kalabrii, Turynu i Triestu, jak również w regionie Sycylii i autonomicznych prowincjach Bolzano i Trydent.

Testy egzaminacyjne 2022 Konsultant Pracy

Szczegółowo, egzamin na CdL będzie składał się z dwóch testów pisemnych i testu ustnego.

Egzamin pisemny na konsultanta ds. pracy

Egzaminy pisemne dla CdL obejmują:

 • opracowanie tematu dotyczącego spraw z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego;
 • test teoretyczno-praktyczny z zakresu prawa podatkowego, wybrany przez komisję egzaminacyjną.

Egzamin ustny doradcy pracy

Egzamin ustny na konsultanta ds. pracy będzie koncentrował się na następujących przedmiotach:

 • ustawodawstwo socjalne;
 • prawo podatkowe i elementy rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem ujmowania kosztów pracy i sporządzania bilansu;
 • elementy prawa prywatnego, publicznego i karnego;
 • organizacja zawodowa i deontologia.

Jakie są terminy egzaminów kwalifikacyjnych na doradców pracy 2022

Egzaminy odbędą się w następujących terminach:

 • 7 września 2022 r. (egzamin teoretyczno-praktyczny z prawa podatkowego)
 • 8 września 2022 r. (egzamin pisemny z prawa pracy i prawa socjalnego)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem SPID lub CiE.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *