Jak zostać jednoosobowym przedsiębiorcą?

Zawsze marzyłeś o stworzeniu własnego biznesu, ale z powodu braku pewności siebie lub wiedzy nigdy nie wpadłeś na ten pomysł? Wiedz, że możesz to zrobić, rozpoczynając działalność jako Sole Trader. W tym artykule wyjaśniamy, z czego składa się ten typ firmy, jak można go rozpocząć oraz jakie są zalety i zagrożenia z tego wynikające.

Co to jest jednoosobowy przedsiębiorca?

Przedsiębiorca indywidualny (ENI) to osoba, która zakłada firmę, której jest jedynym właścicielem. Z reguły firmy te są bardziej ukierunkowane na małe firmy, o niskich nakładach inwestycyjnych i niskim ryzyku.

Jest to prosty i odpowiedni prawnie sposób na założenie małej firmy, ponieważ przedsiębiorca nie potrzebuje kapitału, aby rozpocząć działalność.

Przedsiębiorca Indywidualny jest samodzielnym pracownikiem, który musi wystawiać zielone paragony, ponieważ nie pracuje dla kogoś innego, tylko na własną rękę.

Zgodnie z Praktycznym przewodnikiem po nowym systemie osób prowadzących działalność na własny rachunek dostarczonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoby pracujące na własny rachunek „przedsiębiorcy indywidualni uzyskujący dochody z wyłącznego wykonywania jakiejkolwiek działalności handlowej lub przemysłowej oraz posiadacze indywidualnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także małżonkowie, którzy regularnie i stale prowadzą z nimi efektywną działalność zawodową”.

Kim jest niezależny pracownik?

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, „Osoby prowadzące działalność na własny rachunek to osoby fizyczne, które wykonują działalność zawodową bez umowy o pracę lub umowy prawnie równoważnej lub są zobowiązane do świadczenia wyników swojej działalności na rzecz innych osób i nie są objęte powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego z tytułu ta czynność. pracowników w imieniu innych”.

Ten rodzaj firmy składa się z jednej osoby, bez rozróżnienia między majątkiem osobistym a majątkiem firmy. Jeśli chodzi o nazwę handlową, musi to być cywilne nazwisko posiadacza, a następnie może zawierać aluzję do obszaru działalności, na przykład „Vera Pereira – Agent Imobiliária”.

Jakie są Twoje prawa?

ZUS przyznaje pewne wsparcie indywidualnym przedsiębiorcom, takie jak zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli zdyskontowałeś co najmniej dwa lata, możesz skorzystać z tego wsparcia socjalnego. Uprawnienie przysługuje Ci jednak tylko wtedy, gdy działalność zakończy się mimowolnie, to znaczy, jeśli nastąpi zmniejszenie wielkości działalności, które wymusza zamknięcie firmy lub inne przyczyny działania siły wyższej, które mają na nią wpływ finansowy.

Jak wspomniano w Praktycznym przewodniku po nowym systemie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, dla przedsiębiorców indywidualnych dostępne są również następujące formy wsparcia ze strony państwa:

Jak rozpocząć działalność jako Sole Trader?

Aby rozpocząć działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca, wystarczy wykonać dwa kroki:

 1. Wypełnij oświadczenie o rozpoczęciu działalności w urzędzie skarbowym lub online za pośrednictwem Portalu Finansowego;
 2. Wypełnij i prześlij formularz samozatrudniony Mod. RV1000-DGSS o włączenie do systemu ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność na własny rachunek, nawet jeśli spełnia warunki prawa do zwolnienia.

zanotuj:

Jak stwierdzono w Praktycznym przewodniku po nowym systemie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, jeśli jest to pierwsza rama w tym systemie, „wchodzi w życie dopiero pierwszego dnia 12. miesiąca po rozpoczęciu działalności”.

Jakie podatki musisz zapłacić?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą podlega opłacie następujących podatków:

 • Obowiązek składkowy na ubezpieczenie społeczne, jeśli nie jesteś zwolniony, poprzez deklarację kwartalną, którą należy złożyć do ostatniego dnia miesięcy: styczeń, kwiecień, lipiec i październik;
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (IRS), mając możliwość wyboru między systemem uproszczonym a zorganizowanym systemem księgowym;
 • Podatek od towarów i usług (VAT), chyba że spełniasz warunki do skorzystania ze zwolnienia. Firma musi ten podatek pobrać, a także mieć możliwość jego odliczenia.

Jakie są zalety bycia Sole Trader?

Prostota procesów

Dzięki temu modelowi biznesowemu zakładanie i zamykanie firmy jest dla jednoosobowego przedsiębiorcy bardzo łatwe, ponieważ nie ma miejsca na zwykłą biurokrację, jak ma to miejsce w przypadku innych rodzajów firm.

Nie wymaga kapitału początkowego

Nie ma obowiązkowego kapitału minimalnego wymaganego do rozpoczęcia działalności. Ponieważ firma jednoosobowa jest zawsze odpowiedzialna za długi firmy, nie ma obowiązkowej kwoty minimalnej określonej przez prawo do założenia tego rodzaju działalności.

Możliwość łączenia rachunków bankowych biznes

Oprócz możliwości „pozbycia się” biurokracji nieodłącznie związanej z zakładaniem firmy, jednoosobowy przedsiębiorca może również uprościć zarządzanie swoją księgowością poprzez konta firmowe, tak jak ma to miejsce w przypadku Revolut Business.

Dołączając do planu Biznes od Revolut, Sole Trader ma wiele zalet, a mianowicie:

 • Przelewy w Twoim kraju i za granicą bez ukrytych opłat;
 • Uproszczona księgowość, poprzez możliwość dostępu do sald i ruchów wszystkich aktywnych rachunków;
 • Łatwe zarządzanie wydatkami z pracownikami i definiowanie a sufit miesięcznych wydatków na kartę;
 • Wydanie wielu fizycznych i wirtualnych wizytówek, z różnymi numerami IBAN iw 28 walutach, które możesz dodać do Apple Pay;
 • Możliwość wykonania nawet tysiąca płatności na rzecz pracowników lub partnerów jednym kliknięciem;
 • Planowanie rutynowych płatności;
 • Aplikacja dostępna na Androida i iOS, dzięki której możesz zarządzać płatnościami, kartami, rachunkami i przelewami;
 • Prosta subskrypcja przez Internet z zatwierdzeniem w ciągu 24 godzin.

autonomia biznesowa

Oprócz tego, że jest właścicielem firmy, Sole Trader ma pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami firmy i jej działalnością.

zmniejszone ryzyko

Nie ma potrzeby uciekania się do finansowania zewnętrznego, ponieważ jest to najbardziej odpowiednia formuła dla przedsiębiorstw niskiego ryzyka lub o niskich nakładach inwestycyjnych.

Niski koszt podatkowy

Dochód jest opodatkowany w ramach IRS, czyli przekłada się na dostarczenie jednorazowego zeznania. Ponieważ opodatkowanie to odbywa się w ramach kategorii B – dochód z działalności gospodarczej i zawodowej, wystarczy, że jednoosobowy przedsiębiorca wybierze między systemem uproszczonym a księgowością zorganizowaną, biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży.

Zwolnienie VAT

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT pod warunkiem, że przedsiębiorca objęty jest uproszczonym systemem podatkowym, czyli jego roczny obrót nie może przekroczyć 10 tys. euro.

Czy istnieją zagrożenia?

Jak w każdym biznesie, ryzyko istnieje zawsze, niezależnie od jego formy prawnej.

Jednym z największych zagrożeń związanych z tego typu działalnością jest brak rozdziału majątku osobistego od majątku spółki, czyli majątek osobisty jednoosobowej działalności gospodarczej może odpowiadać za długi spółki, jeżeli nie jest to możliwe do likwidacji poprzez swój majątek.

Pamiętaj również, że jeśli jesteś w związku małżeńskim objętym majątkiem wspólnym, współmałżonek również może ponosić odpowiedzialność.

Przedsiębiorca indywidualny przeciw samodzielny pracownik

Zarówno Przedsiębiorca Indywidualny, jak i osoba samozatrudniona są samozatrudnieni iw oczach Urzędu Skarbowo-Celnego oraz ZUS nie ma między nimi żadnych różnic.

Jak wspomniano powyżej, jednoosobowa działalność gospodarcza jest objęta systemem samozatrudnienia, jednak różnica, która je dzieli, polega na tym, że podczas gdy samozatrudniony świadczy tylko usługi, jednoosobowy właściciel może dodatkowo sprzedawać towary.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *