Jak wygląda rola aplikanta w kancelarii?

Wiedza zdobyta w teorii zyskuje praktyczną perspektywę podczas stażu. Jako stażysta prawniczy student uczy się prowadzić działalność w tym obszarze, angażując się w specjalistów, którzy już ukończyli studia, oraz w praktyki zawodowe.

Praktykant może pracować w kancelariach prawnych, w sektorze prawnym dużych firm, w organach publicznych, między innymi w miejscach, w których może na co dzień obcować z wybranym zawodem.

Ale jakie są działania stażysty w ramach zasad OAB? Czy student musi być akredytowany? Gdzie najlepiej odbyć staż? Kiedy mogę rozpocząć staż?

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy ten artykuł, w którym znajdziesz odpowiedzi na te pytania, a także inne ważne informacje na temat roli stażysty prawnego. Wymeldować się!

Jakie znaczenie ma staż podczas studiów?

Praktykę prawniczą należy postrzegać jako coś konstruktywnego, ponieważ będziesz zajmować się interesującymi Cię działaniami i uczyć się od tych, którzy już pracują w tej dziedzinie. To najlepszy czas, aby poznać karierę. W końcu nikt nie chce się dowiedzieć, że po maturze nie wybrał właściwego kierunku, prawda?

Jest to skuteczny sposób na rozwikłanie zawodu przed wejściem na rynek pracy, zastosowanie teorii poznanych w klasie i jasne podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości.

Niezależnie od tego, czy jesteś prawnikiem, czy zajmujesz się jakąkolwiek inną działalnością (doradztwem, kierunkiem prawnym, asystą itp.), w trakcie stażu Twój networking ma tendencję do wzrostu, co może przynieść posadę po ukończeniu studiów. Tak więc, jeśli nie lubisz okolicy i chcesz poznać innych, łatwiej to zrobić, gdy masz dobre kontakty.

Ponadto staż zapewnia rozwój osobisty studenta, ponieważ jest to czas wykazania się umiejętnościami prawnika, nie mówiąc już o nabytej dojrzałości, która jest konsekwencją obowiązków, które stażysta ma w tym okresie.

Jakie są obowiązki aplikanta?

Zgodnie ze Statutem Brazylijskiej Izby Adwokackiej (OAB) wszystkie czynności przewidziane w jej artykule 1 mogą być podpisywane przez stażystę, pod warunkiem, że jest on zarejestrowany w OAB i współpracuje z licencjonowanym adwokatem lub obrońcą z urzędu.

Zarejestrowany stażysta może ubiegać się o wszystkie akty artykułu w dowolnym organie sądownictwa i sądów specjalnych, oprócz posiadania prerogatyw do prowadzenia konsultacji, kierowania prawnego i działalności doradczej. Wszystko to jest zawsze wspierane przez doradcę.

Niektóre funkcje prawne, które może wykonywać praktykant:

  • podpisać mnóstwo aktów u notariusza;
  • odebrać i zwrócić akta;
  • uzyskać certyfikaty i zapisy procesów;
  • podpisać określone rodzaje petycji;
  • wykonywać czynności pozasądowe w interesie miejsca, w którym odbywasz staż.

Zapisanie się do OAB zapewni studentowi dokument funkcjonalny, niezbędny do dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej.

Praktykant musi zawsze postępować etycznie, kompetentnie i poważnie w swoich działaniach. W przeciwnym razie poniesie wykroczenia za niedziałanie w granicach określonych w rozporządzeniu. Dlatego staż pomaga również przyszłym profesjonalistom w stworzeniu fundamentu etycznego w ich szkoleniu.

Kiedy rozpocząć praktyki w szkole prawniczej?

Działania aplikanta muszą być nadzorowane i powiązane z tym, co student zamierza zrobić w swojej karierze. Dlatego im wcześniej zaczniesz trenować, tym lepiej.

Wczesne rozpoczęcie jest o tyle ciekawe, że ułatwia ewentualną zmianę profesji. Ważne jest, aby spróbować wykonywać swoją działalność w dziedzinie prawa, w co naprawdę chcesz zainwestować.

Ważna jest znajomość ustalonych przez placówkę kryteriów realizacji praktyki, ponieważ wiele z nich wymaga od studenta zaliczenia pierwszych okresów kursu.

Dzieje się tak, ponieważ w pierwszych semestrach dyscypliny dotyczą bardziej ogólnych aspektów. Na ogół od drugiego roku w programie nauczania pojawiają się bardziej szczegółowe przedmioty, a student zaczyna mieć więcej do zaoferowania w zakresie praktyk.

Gdzie najlepiej odbyć praktyki prawnicze?

Doświadczenie w pracy w urzędach, organach publicznych lub firmach może być wynagradzane lub nie.

Jeśli dostajesz płatne staże, dokonując wyboru, weź pod uwagę pokrewieństwo z zajęciami, ponieważ największe stypendium nie zawsze jest tym, które oferuje najlepsze wakat dla twojego profilu: to znaczy, nie podejmuj tej decyzji wyłącznie na podstawie wartości stypendium.

Kancelarie prawnicze mają zwykle wysokie wymagania wobec stażystów, ponieważ jest to idealna przestrzeń do doświadczenia rutyny prawnika. Z drugiej strony, w przypadku notariuszy sądowych często zdarza się, że stażysta nie ma zadań o dużym znaczeniu, będąc odpowiedzialnym za proste zadania, takie jak porządkowanie dokumentów i obsługa społeczeństwa.

W przypadku organów publicznych ogłasza się ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. Zwracamy uwagę na niektóre organy publiczne, które są bardzo poszukiwane na staże:

Na przykład w Obrońcach będziesz miał okazję zajmować się publicznością i wszelkiego rodzaju procesami, będąc swego rodzaju praktyczną intensywną profesją. W Prokuraturze, choć nie ma dużych różnic w zakresie obrońców z urzędu, stażysta lepiej rozumie ocenę śledztwa i opracowywanie skarg.

Istnieją również opcje stażu na samym wydziale, takie jak NPJ (Jądro Praktyki Prawnej). Celem rdzenia jest integracja teorii i praktyki.

NPJ posiada własny regulamin i siedzibę, w której studenci świadczą usługi pomocy prawnej w ramach partnerstw z instytucjami filantropijnymi i charytatywnymi, poza umowami z właściwymi organami.

Najlepszym miejscem do odbycia praktyki prawniczej jest instytucja, w której czujesz się komfortowo, aby wykonywać swoje działania w najlepszy sposób i która w związku z tym jest zgodna z obszarem Twojej specjalizacji w przyszłej karierze.

W jaki sposób staż ingeruje w karierę studenta prawa?

Nawet w przypadku wątpliwości (normalnych ze względu na ogromny wachlarz możliwości), ważne jest, aby mieć wytyczoną ścieżkę, aby staż nie był tylko wypełnianiem obowiązków akademickich.

Wybór specjalizacji jeszcze w trakcie stażu jest ważnym krokiem do rozpoczęcia poszukiwań miejsca na rynku pracy po studiach lub nawet kontynuowaniu studiów podyplomowych. Więc nie rezygnuj ze wspaniałej okazji, aby zostać stażystą prawniczym.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *