Jak Twoja firma zatrzymuje największe talenty dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do wynagrodzeń

Twój plan wynagrodzeń jest kompletny, gdy zawiera filozofię, strategię, wytyczne dotyczące wynagrodzeń, zasady i procesy. Strategia powinna również umożliwiać udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są wartości naszej organizacji i jak chcemy je nagradzać?
 • Jakie opcje wynagrodzeń poprawią retencję, motywację pracowników i pomogą przyciągnąć największe talenty?
 • Czy chcemy skupić się na alokacji wynagrodzeń za prace o znaczeniu krytycznym dla biznesu? Jak?
 • Czy chcemy forsować inicjatywy na rzecz równości płac? Jak zrealizujemy te cele?
 • Czy ta filozofia jest inna dla pracowników najemnych i tych, którzy otrzymują prowizję od sprzedaży?

Twoje decyzje dotyczące wynagrodzeń mają wpływ na całą Twoją organizację

W jaki sposób Twoja strategia wynagrodzeń wpływa na zarządzanie wynikami i strategię zarządzania talentami?

Pomyślne wdrożenie i rekrutacja wykwalifikowanych pracowników poprawia jakość siły roboczej i pomaga usprawnić operacje. Inteligentniejsi, szybsi i bardziej zdolni pracownicy podejmują lepsze decyzje i generują większe przychody. Aby przyciągnąć wyjątkowe talenty, działy kadr i kierownicy ds. zarządzania kapitałem ludzkim muszą oferować całkowity pakiet wynagrodzeń, który jest spersonalizowany i lepszy niż twoi konkurenci.

Aby ustalić, czy Twoja strategia całkowitych nagród jest konkurencyjna w stosunku do innych w Twojej branży, specjaliści HR powinni zacząć od:

 1. Porównanie danych dotyczących wynagrodzeń
 2. Przegląd doświadczeń pracowników
 3. Czytanie opisów stanowisk na podobne stanowiska
 4. Analizowanie danych rynkowych
 5. Globalne dane dotyczące wynagrodzeń
 6. Ogólna funkcjonalność pozycji

Jak zatrzymać największe talenty dzięki odpowiedniej strategii wynagradzania

Zwiększenie morale i satysfakcji pomaga utrzymać wysoką wydajność.

Sprzedaje się więcej towarów, mniej czasu poświęca się na rekrutację i szkolenia, cykl podejmowania decyzji jest usprawniony, zaangażowanie pracowników wzrasta, przepływy pracy są uproszczone, a zadowolenie pracowników wynika z wielu innych korzyści. Nagradzanie najlepszych w swojej strategii wynagradzania zachęca wszystkich do osiągania najwyższych wyników. Twoi najlepsi pracownicy powinni być nagradzani premiami za zasługi lub długoterminowymi planami motywacyjnymi w wysokości ich wkładu. Ci, którzy są w strukturze premii, powinni być nagradzani za osiągnięcie swoich celów. Ta „marchewkowa” mentalność zachęci tylko więcej graczy „B” do awansu do statusu „A”. Plany zmiennego wynagrodzenia to elastyczna opcja, która pozwala firmom powiązać nagrody z miernikami, które są najważniejsze dla ich sukcesu.

Twój plan wynagrodzenia za wyniki powinien znajdować się na pierwszym miejscu w Twojej strategii wynagradzania.

Utrzymanie szczytowej motywacji pomoże Ci uniknąć straty czasu. Gdzie jest zachęta dla pracownika, aby dawał z siebie wszystko, jeśli otrzymuje stałą pensję niezależnie od wyników? Większość ludzi wkłada tyle samo wysiłku, aby uniknąć zwolnienia. To nie jest postawa, którą chcesz mieć w swoim zespole. Zaoferuj motywującą strukturę wynagrodzeń i świadczeń, aby walczyć z marnowaniem czasu.

Zmniejszona rotacja i zwiększona lojalność zapobiegają utracie wiedzy instytucjonalnej.

Każdy członek kadry zarządzającej powie Ci, że rotacja jest nieunikniona w każdym biznesie, ale bardzo ważne jest, aby ją ograniczać, kiedy tylko jest to możliwe. Firmy mogą uniknąć kosztownych i czasochłonnych rekrutacji i szkoleń, opierając się na wiedzy instytucjonalnej. Uprość proces wdrażania i zapewnij zachowanie wiedzy instytucjonalnej w organizacji.

Planowanie sukcesji zawodowej pomaga wypełnić luki w talentach.

Przejścia są znacznie płynniejsze, gdy opracowywani są kandydaci, którzy mają zastąpić odchodzących na emeryturę lub odchodzących menedżerów. Uszczęśliwianie swoich wewnętrznych gwiazd poprzez awansowanie ich po drabinie kompensacyjnej pomaga przygotować się na nieuchronne odejścia. Jeśli zastępcy będą lepsi, mądrzejsi i szybsi niż ci, którzy odeszli, wyjdziesz nawet na prowadzenie.

Wynagrodzenie to coś więcej niż pieniądze

Oceniając plan wynagrodzeń firmy, dzisiejsi pracownicy patrzą nie tylko na to, co znajduje się na ich wypłacie. Świadczenia dodatkowe i specjalne korzyści stały się bardziej widoczne w rekrutacji i zatrzymywaniu talentów. Badanie Glassdoor wykazało, że cztery na pięć osób wolałoby lepsze świadczenia niż wyższą pensję (1). Wszyscy odnoszą korzyści, gdy dowiesz się, jakie zachęty niepieniężne inspirują twoich pracowników, a następnie wykorzystasz je. Możesz skutecznie wdrażać i zatrzymywać pracowników częściowo w oparciu o pierwszorzędne wynagrodzenie niepieniężne, niezależnie od tego, czy zapewniasz urlop, harmonogramy równowagi między pracą a życiem prywatnym, liberalne zasady pracy z domu, świadczenia korporacyjne, rozwój zawodowy czy cokolwiek innego. Zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani, lojalni i produktywni. Nie pozwól, aby ta prawda spowodowała, że ​​zostaniesz w tyle za konkurencją.

Oto niektóre z najbardziej popularnych lub unikalnych korzyści oferowanych obecnie:

Nie popełniaj tych błędów w planowaniu wynagrodzeń

Podejście ustaw i zapomnij.

Brak aktualizacji planu wynagrodzeń w celu śledzenia zmian i celów organizacyjnych w czasie rzeczywistym. Dobrze zaokrąglony skuteczny plan wynagrodzeń wymaga czegoś więcej, a nie podejścia „ustal i zapomnij”. Twój plan wynagrodzeń powinien być traktowany jako żywy dokument i regularnie aktualizowany przez specjalistów HR, aby odzwierciedlał priorytety organizacji. Instaluj, monitoruj i dostrajaj swój system. Ponieważ rynki ewoluują, niezwykle ważne jest przeprowadzanie regularnych audytów wynagrodzeń w celu sprawdzenia, czy zakresy wynagrodzeń odpowiadają aktualnym wzorcom wynagradzania w danej dziedzinie.

Menedżerowie nie mają uprawnień do wprowadzania zmian.

Zasady tego konkursu są elastyczne i można je łamać w razie potrzeby. Daj swoim przełożonym i zespołowi zarządzającemu uprawnienia do wprowadzania zmian w razie potrzeby. Zbieraj informacje od kierowników i personelu na temat tego, co można poprawić. Pracownicy powinni mieć dostęp do portali HR, aby w razie potrzeby mogli samoobsługować. Twój plan wynagrodzeń nie jest jednorazową rozmową, powtórzę. Będzie on stale wymagał poprawek i aktualizacji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji.

Według badań przeprowadzonych przez Mercer, firmę zajmującą się doradztwem HR (2), pracownicy są szczęśliwsi, gdy są odpowiednio poinformowani o procesie ustalania wynagrodzeń. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie zgadzają się z wielkością podwyżki lub harmonogramem. Pracownicy będą bardziej zaangażowani i zadowoleni z ocen wynagrodzeń, jeśli będą wiedzieć, że istnieje udokumentowana procedura, do której mają dostęp.

Podwyżki wynagrodzeń na całym świecie.

To oczywiste, że chcesz zatrzymać swoich najlepszych pracowników. Odegrali kluczową rolę w rozwoju Twojej firmy. Upewnij się, że rozpoznajesz najlepszych wykonawców podczas tworzenia strategii. Odbędzie się to kosztem twoich najgorszych wykonawców, co jest w porządku. Wielopoziomowa struktura ze wzrostem zasług w zależności od wydajności jest najbardziej logiczną metodą osiągnięcia tego celu. Taka metoda utrzyma zaangażowanie personelu sprzedaży, jednocześnie zachęcając do zdrowej konkurencji.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do zarządzania wynagrodzeniami?

Według firmy Deloitte, odszkodowania zazwyczaj stanowią prawie 70% całkowitych wydatków firmy (3). Oprogramowanie do zarządzania wynagrodzeniami umożliwia sprawne zarządzanie złożonymi planami wynagrodzeń w różnych działach i strukturami planów motywacyjnych. Wiele firm korzysta obecnie z arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania planami wynagrodzeń pracowników. Niekoniecznie jest to złe podejście, ale może prowadzić do niewymuszonych błędów w zakresie wynagrodzeń, problemów ze zgodnością z przepisami, problemów z bezpieczeństwem, braku ścieżki audytu i problemów z kontrolą wersji, jeśli masz wiele planów wynagrodzeń lub znaczną złożoność.

Oprogramowanie do wynagrodzeń może uprościć zarządzanie złożonymi planami wynagrodzeń, zapewniając jednocześnie, że pracownicy otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę, a ich plany motywacyjne są właściwie wdrażane bez różnic w wynagrodzeniach. Arkusze kalkulacyjne nigdy nie zostały zaprojektowane jako rozwiązanie do budżetowania HCM w przedsiębiorstwie, a oprogramowanie do zarządzania wynagrodzeniami może uprościć zarządzanie złożonymi planami wynagrodzeń, zapewniając jednocześnie, że pracownicy otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę, a ich plany motywacyjne są odpowiednio wdrażane. Poprawiają również integralność danych, zmniejszają ryzyko oraz oszczędzają czas i pieniądze, jeśli chodzi o zarządzanie procesami wynagrodzeń.

Końcowe przemyślenia

Kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy ma zatrudnianie i zatrzymywanie wysoko wydajnych pracowników. Dla Twojej firmy bardzo ważne jest opracowanie kompleksowej strategii wynagrodzeń, która uwzględnia wynagrodzenie, świadczenia, premie i dodatki. Planów wynagrodzeń nigdy nie należy pozostawiać samym sobie.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *