Jak sprawdzić, czy masz profil kariery akademickiej

Różnorodność kierunków studiów licencjackich i dziedzin specjalizacji to rzeczywistość, z którą każdy student ma do czynienia, gdy przychodzi czas na wybór zawodu, który zamierza wykonywać.

Wśród tak wielu możliwości wyróżnia się kariera akademicka, dziedzina pracy, która przenikając wszystkie dziedziny wiedzy, wzbudza zainteresowanie wielu studentów.

Ale co robi profesjonalista oddany obszarowi akademickiemu? Jaki profil musi mieć? Jakie są wady i zalety rozwijania tego typu pracy? Te i inne pytania zostaną wyjaśnione w tym poście.

Ponadto damy Ci wskazówki, co możesz zrobić, aby odnieść sukces w tej karierze. Nie trać czasu i sprawdź już teraz!

Co to jest kariera naukowa i jak to działa?

Kariera akademicka to trajektoria zawodowa podążająca od specjalistycznego szkolenia naukowego, które jest zwykle rozwijane w domenie uniwersyteckiej.

Aby to osiągnąć, trzeba przejść szkolenie na wysokim poziomie, możliwe dzięki kursom stricto sensu — magisterskim i doktoranckim, a następnie wstąpić do kolegium jako profesor lub do instytutu badawczego jako pracownik naukowy. Funkcjonowanie kariery akademickiej zależy w dużej mierze od specyfiki obszaru kształcenia profesjonalisty i celów jego pracy.

Tak więc, w ten sam sposób, w jaki biolog może wybierać między byciem profesorem na uczelni wyższej a byciem badaczem w laboratorium genetycznym, inżynier leśny może wybierać między byciem profesorem uniwersyteckim a prowadzeniem badań w zakresie zarządzania w branży.

Jednak nawet przy możliwości rozwoju kariery akademickiej poza kontekstem uniwersyteckim, w instytucjach badawczych lub branżach, warunek ten nadal nie jest zbyt powszechny w Brazylii.

Większość profesjonalistów, którzy decydują się na tę ścieżkę kształcenia, pracuje jako profesorowie i badacze na publicznych i prywatnych uniwersytetach w kraju.

Jakie są obowiązki profesjonalisty?

Ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy decydują się na karierę akademicką, pełnią dwie główne funkcje: prowadzą zajęcia dydaktyczne, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, oraz prowadzą badania naukowe. Podczas nauczania profesjonalista uczy przedmiotów związanych z jego obszarami szkolenia i specjalizacji, jako badacz prowadzi badania nad zjawiskami lub procesami związanymi z jego dziedziną studiów.

Profesor i pracownik naukowy pracujący na uczelni ma obowiązki pedagogiczne, naukowe i administracyjne. Należą do nich: przygotowywanie i prowadzenie zajęć, korygowanie czynności ewaluacyjnych, kierowanie pracą i badaniami studentów, projektowanie i opracowywanie projektów naukowych, tworzenie komisji oceniających, udział w naradach i decyzjach wydziałowych, współudział w tworzeniu kierunków studiów i publikowanie artykułów.

Jaki profil jest zalecany do pracy w okolicy?

Chociaż nie ma ścisłych wymagań wstępnych, niektóre funkcje ułatwiają pracę w karierze akademickiej. Ponieważ prawdopodobnie będzie prowadził zajęcia, ważne jest, aby przyszły profesjonalista był komunikatywny i miał rozwinięte zdolności interpersonalne.

Ważne jest również, abyś utrzymywał koncentrację O skupienie i dyscyplinę, ponieważ będzie musiał rozwijać aktywność intelektualną przez całą swoją karierę.

Ponadto zaleca się, aby pracownik naukowy bardzo lubił czytać i pisać, ponieważ są to umiejętności, które są bardzo potrzebne w Twojej pracy.

Ciekawość, wytrwałość i poświęcenie mogą zadecydować o tym, czy profesjonalista wyróżnia się wśród rówieśników, a następnie osiąga upragniony sukces, biorąc pod uwagę, że jest to kariera budowana stopniowo.

Jakie są zalety i wady podążania ścieżką kariery?

Jak każda praca, kariera naukowa ma swoje plusy i minusy, które są również związane z profilem zawodowym. Wśród zalet możemy wyróżnić: zdobytą wiedzę, prestiż i dobre zarobki na tle innych.

Wadą jest nadmiar pracy, często wykonywanej po godzinach, a dla niektórych osób ciągłe zapotrzebowanie na studia.

Jak odnieść sukces w karierze naukowej?

Jeśli po zapoznaniu się z głównymi cechami kariery akademickiej zdałeś sobie sprawę, że masz profil do pracy w tej dziedzinie i że jesteś nią zainteresowany, musisz zacząć się przygotowywać już teraz.

Aby pomóc Ci odnieść sukces w tym przedsięwzięciu, przedstawiamy 5 wskazówek, które w praktyce mogą zadecydować o Twojej przyszłości zawodowej. Chodźmy?

Wybierz najbardziej odpowiedni obszar

Każdy kierunek szkolnictwa wyższego składa się z kilku dziedzin, interesujących nas zjawisk i metod badawczych. Dlatego ważne jest, abyś odpowiednio się o nich dowiedział, abyś mógł wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim preferencjom i celom pracy.

Właściwy wybór obszaru koncentracji zazwyczaj w zadowalający sposób ukierunkowuje ścieżkę szkolenia i ułatwia osiągnięcie pozycji.

Wyszukaj idealną grupę badawczą

Czy to na uniwersytecie, czy w organach poza nim, ci, którzy robią karierę akademicką, prawdopodobnie będą działać jako badacz. W środowisku naukowym obszary badawcze są pogrupowane zgodnie z orientacją teoretyczno-metodologiczną badaczy, co ułatwia pracę profesjonalistom. Dlatego bardzo ważne jest, aby badacz znalazł grupę, która najlepiej pasuje do jego profilu i zainteresowań.

Podnieś swoje kwalifikacje

Nie da się utrzymać kariery naukowej bez odpowiednich kwalifikacji, bo to one umożliwiają pracę profesjonalisty.

Z tego powodu, oprócz tytułu magistra i doktora, niezbędne jest jego wykształcenie, co można spełnić na różne sposoby, np. -kursy. i specjalistyczne warsztaty.

Studiuj i bądź na bieżąco

Ze względu na ciągły rozwój obszary nauki podlegają ciągłym zmianom. Wymaga to od profesjonalisty nieustannego studiowania przez całą karierę, aby być na bieżąco nie tylko z odkryciami związanymi z jego dziedziną, ale także z dziedzinami pokrewnymi, które mogą być przydatne w działalności dydaktycznej i badawczej. .

Miej cierpliwość i dyscyplinę

Studia licencjackie trwają średnio 4 lata, magisterskie 2, a doktoranckie 4 lata. Tylko wtedy jest już 10 lat studiów, które nie ustaną. Tak więc, aby odnieść sukces w karierze akademickiej, profesjonalista musi być cierpliwy na każdym z etapów formacyjnych, przez które przechodzi, oprócz bycia zdyscyplinowanym, aby móc je ukończyć w sposób zadowalający.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *