Jak rozpocząć działalność gospodarczą: jakie są koszty?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest celem wielu przedsiębiorców w Portugalii. Aby jednak nie przerodziło się to w koszmar, trzeba z góry znać wszystkie koszty z tym związane.

Dowiedz się, jakie rodzaje podmiotów istnieją, jakie są związane z tym koszty i co należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem.

Jakie są rodzaje firm?

W Portugalii istnieje kilka rodzajów firm, które należy wziąć pod uwagę, a każda z nich ma zalety i wady. Przedsiębiorca na imię i nazwisko (ENI) to najprostsza forma prawna, niewymagająca minimalnej kwoty kapitału zakładowego. Jest bardziej skierowany do małych firm, o ograniczonych inwestycjach i niskim ryzyku.

W tego typu spółkach, których właścicielem jest tylko jedna osoba, nazwą handlową musi być pełne lub skrócone imię i nazwisko przedsiębiorcy. Tworząc tego typu firmę, pamiętaj, że odpowiadasz za długi firmy swoim majątkiem osobistym i biznesowym.

Inną możliwością jest otwarcie firmy jako Sociedad Unipessoal por Quotas. Ten typ spółki ma jednego wspólnika, z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jej majątek nie będzie odpowiadał za długi spółki.

Nazwa firmy musi zawierać wyrażenie Unipessoal lub Sociedade Unipessoal, po którym bezpośrednio następuje Limitada (lub Lda). Kapitał zakładowy może być określony przez wspólników, przy minimalnej wysokości jednego euro (w spółce z dwoma wspólnikami minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi dwa euro).

Uwaga:

Firma jednoosobowa podlega opodatkowaniu podatkiem IRC i jest obowiązkowe zatrudnienie biegłego rewidenta.

Jeśli masz jednego lub więcej wspólników, istnieją inne możliwości, zaczynając od najczęstszej: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalna wysokość kapitału wynosi jedno euro na wspólnika, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości posiadanego udziału.

Jest wreszcie jeszcze jedna forma prawna, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku kapitał zakładowy dzieli się na akcje przez co najmniej pięciu wspólników. Wartość objętych udziałów ogranicza odpowiedzialność każdego wspólnika, a kapitał zakładowy nie może być niższy niż 50 tys. euro.

Jakie są koszty założenia firmy?

Od kosztów rejestracji po finansowanie, założenie firmy zawsze wiąże się z kilkoma kosztami, które należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć niespodzianek. To są najlepsze 4.

1. Koszty rejestracji

Empresa na Hora to serwis rejestracyjny, w którym przedsiębiorcy mogą łatwo, szybko iw jednym miejscu otworzyć firmę. Jest dostępny w setkach Lojas do Cidadão, niektórych konserwatoriach oraz w urzędach rejestrowych i notarialnych (IRN) w całym kraju lub online, na Portalu Obywatelskim.

Koszt procesu to 360 euro. Do każdej ruchomości należy dodać 30 euro, a każda nieruchomość dodaje 50 euro. Nadal możesz potrzebować zaświadczenia o dopuszczalności, jeśli chcesz przyjąć nazwę firmy spoza wstępnie zatwierdzonej listy. W takim przypadku dodaj 75 € lub 150 € w przypadku pilnych zamówień.

2. Podatki

Podatki stanowią znaczną wagę w obrocie firmy. Ważne jest, aby być poinformowanym o wszystkich głównych obowiązkach podatkowych i konkretnych podatkach, które będziesz musiał wziąć pod uwagę:

  • IRC: podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest od zysku z roku poprzedniego, do którego stosuje się stawkę 21%. Na Maderze i Azorach stawka jest niższa. Jeśli firma jest MŚP, pierwsze 15 000 EUR zysku podlega opodatkowaniu według stawki 17%, a pozostała kwota według stawki 21%;
  • IRS: indywidualni przedsiębiorcy muszą płacić IRS, a dochód jest opodatkowany zgodnie z kategorią B art. 101 CIRS. W tym przypadku IRC nie jest wypłacany;
  • FAKTURA VAT: różnica między VAT zapłaconym przy sprzedaży a zapłaconym przy zakupach jest przekazywana państwu. Jest to miesięczna lub kwartalna dostawa ze stawkami 23%, 13% lub 6% w zależności od rodzaju towarów lub usług. Tempo, w jakim każdy z nich jest poddawany, również różni się na wyspach;
  • Wyciek miejski: podatek od zysków ustalany przez gminę spółki do 1,5%;
  • JST: od wynagrodzeń pracowników spółki pobierany jest jeden podatek socjalny, który odprowadzany jest na ubezpieczenie społeczne – stawka 23,75% na każdego pracownika.

Istnieją również inne podatki, które należy wziąć pod uwagę, takie jak IMI, jeśli firma jest właścicielem nieruchomości, ale to są główne.

3. Koszty zarządzania działalnością

Do rozpoczęcia działalności i jej długoterminowego utrzymania konieczne jest również zainwestowanie w inne dodatkowe usługi, które wiążą się ze znacznymi kosztami:

  • Obsługa księgowa i prawna: wszystkie firmy muszą posiadać Certyfikowanego Księgowego oraz oprogramowanie do rozliczeń certyfikowane przez Urząd Skarbowy;
  • Ubezpieczenie: zarówno pracownicy, jak i wspólnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy, w zależności od wysokości ich wynagrodzenia. Istnieją również nieobowiązkowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w celu ochrony sprzętu i przestrzeni, które mogą być wskazane;
  • Licencje: nie mają zastosowania do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, są one obowiązkowe w przypadku gastronomii, sklepów detalicznych i przemysłu wydobywczego;
  • Obiekty i usługi publiczne: należy również uwzględnić koszty utrzymania biura (opłata za mieszkanie, miesięczny czynsz i podatek od nieruchomości), a także miesięczne koszty bieżące (prąd, gaz, woda, internet, sprzątanie, ochrona itp.).

Oprócz wszystkich tych kosztów istnieje wiele innych kosztów operacyjnych związanych z produkcją i marketingiem.

Nie zapominaj również o całkowitych kosztach wynagrodzeń, które oprócz pensji obejmują składki na ubezpieczenie społeczne i podatek potrącany przez pracowników.

4. Koszty finansowania

Do wszystkich tych kosztów dochodzą odsetki od kredytu bankowego, na wypadek gdybyś potrzebował go do otwarcia firmy.

Możesz zdecydować się na pożyczkę osobistą, rodzaj pożyczki, która pozwala pożyczyć określoną kwotę i spłacić ją w stałych ratach przez określony czas.

Kredyt osobisty to rodzaj finansowania, o który można wnioskować w różnych celach, takich jak finansowanie małych firm. Istnieje również możliwość wnioskowania o mikrokredyt na mniejsze kwoty.

Maksymalne kwoty pożyczek osobistych różnią się w zależności od instytucji, przy czym banki zwykle finansują do 75 tysięcy euro, podczas gdy kredytowe instytucje finansowe mogą zezwolić na maksymalnie 50 tysięcy euro. Jeśli chodzi o termin, to standardowo maksymalny okres spłaty to 7 lat, czyli kredyt na 84 miesiące.

Kredyt osobisty działa w stałych miesięcznych ratach, co oznacza, że ​​od momentu złożenia wniosku konsument będzie spłacał stałą kwotę co miesiąc przez wybrany do zawarcia umowy okres. Nie jest konieczne przedstawianie poręczeń (takich jak dom czy poręczyciel jak w kredycie mieszkaniowym).

Jak otworzyć firmę?

Aby otworzyć firmę z Empresa na Hora, potrzebujesz swojej karty obywatela (osoby fizyczne), karty firmy (osoby prawnej), kodu dostępu z stałego certyfikatu, protokołu walnego zgromadzenia założycielskiego firmy i legitymacji przedstawicieli prawne (osoby prawne).

Oprócz rejestracji Spółki na miejscu możliwe jest również otwarcie spółki online oraz w Rejestrach i Notariuszach z pomocą prawnika. Prywatny notariusz może również przeprowadzić rejestrację, sporządzić umowę społeczną i załatwić wszystkie niezbędne formalności.

Przy rejestracji spółki nie zapomnij podać nazwy spółki, charakteru prawnego, opisu wszystkich czynności, które mają być dokonane w ramach umowy spółki, danych personalnych wspólników oraz adresu siedziby.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *