Jak interpretować etykietę energetyczną?

Wybór sprzętu AGD to ważna decyzja, zwłaszcza jeśli chcemy zrobić to w sposób przemyślany, aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Skąd jednak mamy wiedzieć, czy dokonujemy właściwego wyboru? Urządzenia elektroniczne mają etykietę energetyczną, właśnie po to, aby pomóc w podjęciu tej decyzji. Wyjaśniamy, jak interpretować wszystkie te informacje w tym artykule.

Co to jest etykieta energetyczna?

Etykieta energetyczna jest narzędziem wspierającym konsumentów przy wyborze sprzętu AGD i innych energochłonnych urządzeń, tak aby wybierali produkty jak najbardziej energooszczędne.

Ta etykieta przedstawia wszystkie cechy energochłonnych urządzeń, abyś mógł je porównać i dokonać przemyślanego wyboru, odpowiadającego Twoim potrzebom i wiążącego się z mniejszym nakładem finansowym.

Etykieta energetyczna jest ważna w całej Unii Europejskiej i musi być obowiązkowo stosowana we wszystkich państwach członkowskich i nie wymaga tłumaczenia, ponieważ jest coraz bardziej rozwijana w oparciu o symbole i wartości zużycia energii, pozwalające na ilościowe określenie wydajności energetycznej i określenie rodzaj produktu, do którego się odnosi, dający się łatwo zinterpretować w dowolnym języku.

W 2021 roku wprowadzono nową skalę klasyfikacji efektywności energetycznej urządzeń. Środek ten został wdrożony na rynku w ostatnim czasie i ma na celu uczynienie informacji bardziej przejrzystymi dla wszystkich konsumentów.

Krótko mówiąc, ta etykieta przypisuje sprzętowi klasę energetyczną w oparciu o skalę, w zależności od energii zużywanej podczas wykonywania swoich funkcji.

Z czego składa się skala energetyczna etykiety?

Nowa skala energetyczna ma 7 klas od A do G, przy czym pierwsza to najbardziej wydajna, a ostatnia najmniej wydajna. Ta nowa klasyfikacja zastąpiła poprzednią skalę, która dzieliła klasę A na 4 kategorie (A, A+, A++ i A+++).

Ponieważ różnice w wydajności pomiędzy tymi kategoriami mogły być dość znaczne, a urządzenie sklasyfikowane jako A+++ zużywało do 30% mniej niż produkt klasy A lub nawet 60% mniej, w przypadku urządzeń chłodniczych skala etykiety energetycznej uległa zmianie aby nie wprowadzać konsumentów w błąd, gdyż zdecydowana większość urządzeń należała do kategorii A.

Dzięki nowej skali łatwiej jest zinterpretować klasyfikację każdego urządzenia. Na przykład produkt, który wcześniej należałby do klasy A, może teraz zostać sklasyfikowany jako klasa D, dzięki czemu można wyraźniej odróżnić sprzęt wysokiej klasy od sprzętu klasy średniej.

Nowa etykieta energetyczna ma również odnowiony format, z grafiką, która pozwala konsumentowi łatwo zidentyfikować najbardziej wydajne maszyny i urządzenia na rynku.

Które produkty zawierają tę klasyfikację?

Ten tag został opracowany w celu identyfikacji:

  • Produkty energochłonne, takie jak sprzęt mieszkalny (lodówki, pralki itp.);
  • Produkty, które mimo, że nie zużywają bezpośrednio energii, wpływają na jej zużycie, jak np. bojler na ciepłą wodę;
  • Produkty o dużej penetracji rynku;
  • Produkty o wysokim potencjale zmniejszenia zużycia energii i wpływu na środowisko.

Jak interpretować etykietę energetyczną?

Etykieta energetyczna została opracowana jako unikalna w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy użyciu neutralnego języka, obrazów i symboli zamiast tekstu, tak aby była zrozumiała dla wszystkich europejskich konsumentów.

W ten sposób produkt sprzedawany w Portugalii musi mieć taką samą etykietę energetyczną, jak ten sam produkt sprzedawany w jakimkolwiek państwie członkowskim UE.

Istnieją produkty z różnych kategorii, w związku z czym skala efektywności energetycznej i/lub symbole pojawiające się na etykiecie energetycznej mogą się różnić. Istnieją jednak elementy wspólne dla wszystkich oznaczonych kategorii:

  1. Nazwa dostawcy lub identyfikacja marki i modelu;
  2. klasa energetyczna;
  3. Skala efektywności energetycznej, która jest reprezentowana przez kolorowe strzałki, które odróżniają najbardziej wydajne produkty od tych najmniej wydajnych, poprzez kolor i literę związaną z ich wydajnością;
  4. Roczne zużycie energii w kWh;
  5. Obrazy przedstawiające niektóre cechy oznaczonych produktów.

Oprócz etykiety energetycznej należy również udostępnić kartę produktu. Jest to dokument informacyjny, który należy przetłumaczyć i przedstawić w języku urzędowym kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane.

Gdzie znaleźć etykietę energetyczną?

Podobnie jak cena, efektywność energetyczna jest jednym z czynników decydujących o zakupie urządzenia. W związku z tym etykieta energetyczna musi być obecna zawsze, gdy produkt jest prezentowany, czy to w sklepie stacjonarnym, czy w sklepie online lub w broszurach promocyjnych.

W przypadku sklepów stacjonarnych, każdy wystawiany produkt musi posiadać pełną etykietę energetyczną, tak aby była ona natychmiast widoczna dla klienta.

W przypadku produktów sprzedawanych w opakowaniach etykieta musi być bezpośrednio wydrukowana lub przyklejona do nich, tak jak ma to miejsce w przypadku żarówek, których oznaczenie klasy energetycznej musi znajdować się obok ceny sprzedaży na wyświetlaczu, jak również widnieć na kompletnej etykiecie energetycznej , wydrukowany na opakowaniu.

W sklepie online, klasa energetyczna musi być podana obok karty charakterystyki produktu, a etykieta musi być dostępna do wglądu za pośrednictwem łącza umożliwiającego jej obejrzenie.

Dlaczego tak ważne jest zwracanie uwagi na etykietę energetyczną?

Oczywiście, czasami mamy tendencję do wyboru konkretnego produktu kierując się wyłącznie ceną – im taniej, tym lepiej, bo to oznacza, że ​​oszczędzamy. Jednak jeśli chodzi o sprzęt AGD, nie zawsze jest to najlepsza praktyka.

Zwykle średnia żywotność najtańszego sprzętu jest krótsza, więc prawdopodobnie będziesz musiał wydać pieniądze na inny szybciej, niż się spodziewałeś. Ponadto zużywają więcej energii, co oznacza wyższy koszt na koniec miesiąca, co może ostatecznie nie zrekompensować niewielkiej inwestycji, którą poczyniłeś.

W związku z tym ważne jest, aby przeanalizować etykietę energetyczną każdego produktu i porównać różne zużycie i ceny, aby dokonać najbardziej odpowiedniego wyboru dla swoich potrzeb finansowych i energetycznych.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *