Jak działa wynik ENADE i do czego służy?

Ogólnopolski Egzamin Studentów (ENADE) jest jednym z działań przyjętych przez Krajowy System Oceny Szkolnictwa Wyższego (SINAES) w celu oceny wyników wydziałów i uczelni w kraju. Dlatego wynik ENADE staje się punktem odniesienia dla studentów do analizy głównych opcji ukończenia studiów.

Ocena ta jest przeprowadzana corocznie przez Narodowy Instytut Studiów i Badań Edukacyjnych Anísio Teixeira (INEP), agencję powiązaną z Ministerstwem Edukacji (MEC). Główne cele to pomiar jakości szkolnictwa wyższego i pomoc instytucjom w szkoleniu studentów z większymi umiejętnościami, aby mogli wejść na rynek pracy.

W tym poście zajmiemy się stworzeniem ENADE, sposobem stosowania tego testu, konsekwencjami dla tych, którzy nie biorą udziału w tej ocenie, oraz znaczeniem wyboru uczelni, w której chcesz studiować. Wymeldować się!

Dowiedz się więcej o ENADE

ENADE powstał w 2004 roku w celu zastąpienia dawnego Narodowego Kursu Egzaminacyjnego, który był znany jako Provão. Oceniani muszą być studenci pierwszego i ostatniego roku studiów wskazanych przez MEC.

Wybrani uczniowie muszą wziąć udział. W przeciwnym razie nie będą uprawnieni do żądania wydania świadectwa szkolnego. Jeśli nie zostały wskazane, studenci mogą przystąpić do oceny dobrowolnie.

W przypadku osób nowoprzybyłych konieczne jest rozpoczęcie studiów wyższych w roku obowiązywania ENADE oraz zrealizowanie maksymalnie 25% przewidzianego w programie nakładu pracy, aby przystąpić do egzaminu.

Osoby, które kończą studia licencjackie lub nauczycielskie, muszą ukończyć co najmniej 80% obciążenia pracą do końca rejestracji na egzamin lub ukończyć kurs do lipca roku następującego po teście.

Dla osób kończących wyższe kierunki techniczne wymagane jest wykonanie co najmniej 75% nakładu pracy do końca rekrutacji lub ukończenia studiów w roku, w którym obowiązuje ENADE.

Studenci, którzy nie zostali wpisani lub nie przystąpili do egzaminu z przyczyn nie określonych w Rozporządzeniu Normatywnym MEC nr 40/2007.

W 2017 roku test składał się z dwóch części: szkolenia ogólnego (takie same dla wszystkich uczniów) i komponentu szczegółowego. Pierwsza faza składała się z 10 pytań, w tym dwóch dyskursywnych i 8 z opcjami wielokrotnego wyboru.

Drugi etap obejmował konkretną wiedzę i składał się z 30 pytań: 3 dyskursywne i 27 z opcjami wielokrotnego wyboru. Biorąc pod uwagę obie części, uczeń przystępujący do testu ENADE miał 4 godziny na ukończenie wszystkiego.

Rejestr

Studenci uczelni, którzy regularnie kończyli kursy, musieli w 2017 r. zweryfikować swoją rejestrację ENADE na stronie http://enade.inep.gov.br/. Przyjęty po raz pierwszy środek był sposobem na podanie przez abonentów danych osobowych i zwrócenie się o specjalistyczną lub konkretną pomoc.

W rejestracji konieczne było podanie danych takich jak CPF, e-mail oraz telefon. W przypadku studentów, którzy zaliczyli więcej niż jedną maturę, konieczny był wybór przedmiotu, z którego będą zdawać sprawdzian. Wszyscy kandydaci musieli również wypełnić „Kwestionariusz Studenta”.

Kursy

Edycja 2017 miała kilka kursów. Do testu musieli podejść absolwenci różnych kierunków studiów, m.in.

 • architektura i urbanistyka;
 • inżynieria środowiska;
 • inżynieria żywności;
 • inżynieria lądowa;
 • Inżynieria komputerowa;
 • inżynieria sterowania i automatyki;
 • Inżynieria produkcji;
 • Inżynieria elektryczna;
 • inżynieria leśna;
 • Inżynieria mechaniczna;
 • Inżynieria chemiczna;
 • systemów inżynierskich i informatycznych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu licencjata oraz dyplomu ukończenia studiów:

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunkach:

Egzamin był również obowiązkowy dla studentów studiów licencjackich na niektórych kursach z sektora technologicznego, takich jak:

 • analiza i rozwój systemów;
 • zarządzanie produkcją przemysłową;
 • zarządzanie technologią informacyjną;
 • śieć komputerowa.

Jeśli zamierzasz zdawać którąś z wyżej wymienionych matur, warto sprawdzić wynik ENADE uzyskany przez uczelnie na ewaluowanych kierunkach, zwłaszcza w ostatnich latach. W ten sposób będziesz miał już ciekawy parametr do poznania jakości stopniowania.

Zrozum, dlaczego przyjmowanie ENADE jest obowiązkowe

Studenci uniwersytetów muszą być bardzo ostrożni z ENADE. Dzieje się tak dlatego, że uczestnictwo jest niezbędne do uregulowania dorobku naukowego i uzyskania prawa do ubiegania się o wydanie dyplomu.

Na pewno jest to bardzo nieprzyjemne dla studenta, który studiował kilka lat i nie dostał dyplomu, bo zapomniał lub nie chciał przystąpić do Ogólnopolskiego Egzaminu Uczniowskiego.

Uniknięcie tej sytuacji jest dość proste dla każdego studenta. Wszystko, czego potrzebujesz, to planowanie i organizacja, aby znać lokalizację testu i przybyć na wyznaczoną godzinę, aby go wykonać. Wydział Rondônia (FARO) Prowadzi studentów do przestrzegania zasad ustalonych na egzaminie.

Oceń swój wynik ENADE, aby wybrać instytucję, w której będziesz studiować

Wyniki uczniów mają kluczowe znaczenie dla ustalenia wyniku ENADE uzyskiwanego przez instytucje szkolnictwa wyższego. Wyniki wahają się od 1 do 5. Te, które osiągnęły wyniki od 1 do 2, są oceniane jako niezadowalające.

Wynik 3 oznacza zadowalającą koncepcję. Kolegia i uniwersytety z klasami 4 i 5 są uważane przez MEC za posiadające wysoki poziom jakości. Niewątpliwie zdany egzamin należy postrzegać jako istotny czynnik przy wyborze uczelni, w której zamierzasz studiować w przyszłości.

Ekspresyjny występ w ENADE przynosi również korzyści instytucjom szkolnictwa wyższego. Jednym z powodów jest to, że uczelnie prywatne, które wyróżniają się na egzaminie, mają większe szanse na otrzymanie środków z programów rządu federalnego (PROUNI, FIES itp.) oraz środków na rozszerzenie działalności akademickiej.

Uzyskanie doskonałego wyniku w ENADE jest również bardzo pozytywne dla uczelni federalnych. Dzieje się tak dlatego, że pomaga Ministerstwu Edukacji zwiększyć wielkość środków finansowych na działania związane z programami akademickimi, projektami ulepszeń mieszkań studenckich, restauracji uniwersyteckich i konserwacją obiektów (sal lekcyjnych, łazienek, pracowni komputerowych itp.).

Oprócz pokazania, że ​​jakość nauczania jest wysoko ceniona przez uczelnię, wyniki Ogólnopolskiego Egzaminu Umiejętności Studenckich są mechanizmem, dzięki któremu uczelnia ma więcej warunków do doskonalenia opracowanej pracy.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *