Jak dużo czasu to zajmuje?

Powszechną praktyką wielu Portugalczyków jest już niecierpliwe oczekiwanie na zwrot podatku IRS, który można wykorzystać na pokrycie niektórych wydatków, wzmocnienie oszczędności, a nawet opłacenie zasłużonego urlopu.

Chociaż otrzymanie tych dodatkowych pieniędzy jest czymś, do czego dążą wszyscy podatnicy, czy wiesz, czy masz prawo do tego świadczenia? Zobacz w naszym artykule, jak możesz się tego dowiedzieć.

Kto jest uprawniony do zwrotu podatku IRS?

Aby otrzymać zwrot podatku IRS, musisz mieć potrącony dochód u źródła w roku odpowiadającym deklaracji tego podatku (w 2022 składana jest deklaracja za 2021 rok). Dopiero po dostarczeniu tego dokumentu będziesz mieć dostęp do zwrotu pieniędzy lub nie.

Aby otrzymać zwrot, podatnik będzie musiał potrącić u źródła kwotę większą niż to, co będzie musiał zapłacić IRS. Jeśli jest odwrotnie, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy i będziesz musiał zapłacić pozostałą kwotę.

Za pośrednictwem Portalu Finansowego możliwe jest skonsultowanie Twojej sytuacji, abyś mógł zrozumieć, ile wyniknie z rozliczenia IRS, czy zwrot, czy też kwota, którą będziesz musiał zapłacić jako dodatkowy podatek.

Jeśli masz inne długi wobec Urzędu Skarbowego i Celnego, kwota zwrotu zostanie wykorzystana do automatycznej spłaty tych długów. Jeśli nadal masz pieniądze pozostałe po rozliczeniu długu, kwota ta zostanie Ci przekazana przez Finanse.

zanotuj:

Minimalna kwota zwrotu wynosi 10 €. Jeśli nie osiągnie tej kwoty, zwrot IRS nie zostanie wydany.

Jak mogę potwierdzić, że mam oświadczenie o zwrocie pieniędzy?

Po złożeniu oświadczenia, jeśli chcesz sprawdzić, czy rzeczywiście otrzymasz zwrot IRS, będziesz musiał sprawdzić status swojej sprawy na Portalu Finansowym. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące kroki:

#1 – Uzyskaj dostęp do portalu finansowego

Gdy znajdziesz się na stronie internetowej, będziesz musiał wejść do sekcji IRS. Zwykle będzie to dostępne na stronie głównej. Jeśli jednak nie możesz go znaleźć, zawsze możesz wyszukać „IRS” w pasku wyszukiwania.

#2 – Uwierzytelnij swój login na tej platformie

Następnie, aby uwierzytelnić swój login na tej platformie, będziesz musiał podać swój numer podatkowy (NIF) i hasło dostępu do portalu.

#3 – Zapoznaj się z deklaracją IRS

Gdy znajdziesz się w sekcji IRS, po lewej stronie znajdziesz menu z kilkoma opcjami. Wybierz „Sprawdź deklarację”.

#4 – Wybierz rok do wyszukania

Na stronie dotyczącej wglądu do wyciągu będziesz musiał wybrać rok, którego dochód chcesz sprawdzić. W przypadku tegorocznego zwrotu IRS można wybrać opcję „2021”. Następnie kliknij „Szukaj”.

#5 – Sprawdź status wyciągu

Po wybraniu odpowiedniego roku zostaną udostępnione dane dotyczące deklaracji złożonej w tym samym roku. Tutaj możesz sprawdzić status samego wyciągu.

Możliwe są dla niego cztery stany, które składają się na etapy procesu zwrotu IRS lub dopłaty:

 • 1. „Pewne stwierdzenie” – Jeśli tak jest w Twoim przypadku, oznacza to, że deklaracja została jedynie zatwierdzona bez sprawdzania błędów centralnych;
 • 2. „Rozliczenie przetworzone” – To drugi etap tego procesu. W tej sytuacji Twoje rachunki podatkowe są kompletne;
 • 3. „Wydany zwrot pieniędzy” – Jeśli na deklaracji widnieje taki status, oznacza to, że nie ma rozbieżności ani długu podatkowego, a zwrot zostanie dostarczony w ciągu kilku dni;
 • 4. „Płatność potwierdzona” – To ostatni etap tego procesu. Na tym etapie zwrot podatku IRS został już wypłacony.

Jeśli naprawdę zamierzasz otrzymać zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego, dostarczone oświadczenie może przejść przez kilka stanów, zanim pieniądze trafią na twoje konto czekowe. Jeśli otrzymasz któryś z poniższych komunikatów, dowiedz się, co oznaczają:

 • „Otrzymano – oczekuje na zatwierdzenie” – Ta faza dotyczy okresu, w którym Urząd Skarbowo-Celny ustali, czy w zadeklarowanych danych nie ma błędu, to po dostarczeniu deklaracji IRS.
 • „Pewne po walidacji” – Jeśli otrzymasz takie powiadomienie, oznacza to, że Twoja deklaracja nie wykazuje żadnych nieprawidłowości.
 • “Zadomowiony” – Czy ten komunikat mówi, że podatek do otrzymania (lub do zapłaty, jeśli ma to zastosowanie) został już określony przez Dział Finansów
 • „Rozliczone z przyznanym zwrotem” – Na tym etapie polecenie przelewu bankowego w celu zwrotu pieniędzy z IRS już istnieje, a wprowadzenie konta na konto powinno zająć około trzech dni.
 • „Rozliczone z wystawieniem faktury” – Jeśli jesteś w takim stanie, oznacza to, że będziesz musiał zapłacić dodatkowy podatek i będziesz dysponował informacjami niezbędnymi do dokonania płatności.
 • „Rozliczone z wystawionym saldem zerowym” – Kiedy otrzymasz tę wiadomość, wiedz, że ostateczne rachunki podatkowe wyniosły zero, więc nie zostanie wystawiony żaden paragon ani wezwanie do zapłaty.
 • „Wydane zawiadomienie” – Dotyczy tylko tych, którzy zapłacą podatek, będąc jedynie zawiadomieniem, że będziesz musiał dokonać płatności w ustalonym terminie.

Dbać o siebie:

Jeśli na koniec dnia będziesz musiał zapłacić podatek, otrzymasz wezwanie ze Skarbu Państwa, które musisz uregulować do 31 sierpnia.

#6 – Zobacz szczegóły deklaracji

Możesz szczegółowo sprawdzić swoją sytuację podatkową, klikając „Wyświetl deklarację”.

Po wybraniu tej opcji dostępne są różne informacje, takie jak rodzaj deklaracji, daty wpływu oraz jej sytuacja. Warto zwrócić uwagę na sekcję odnoszącą się do „Kwoty”, w której możesz zobaczyć, ile otrzymasz jako zwrot z urzędu skarbowego.

Uwaga:

Chociaż stawki potrąceń spadły w bieżącym roku, zostanie to odzwierciedlone dopiero w kwotach przeznaczonych na zwrot IRS podatnikom przy dostawie w 2022 r.

W jaki sposób wydawany jest zwrot podatku IRS?

Istnieją dwa sposoby, w jakie można otrzymać zwrot pieniędzy:

Jest to opcja domyślna dla tej operacji. Numer referencyjny IBAN przekazany organom podatkowym to ten, który zostanie wykorzystany do dostarczenia zwrotu IRS. Jeżeli podane przez Ciebie informacje są nieaktualne, musisz je zaktualizować w celu przedstawienia referencji, która pojawi się w bazie Urzędu Skarbowego i Celnego.

Wybierając tę ​​metodę, po dokonaniu zwrotu będziesz musiał poczekać co najmniej trzy dni robocze, aż pieniądze wpłyną na Twoje konto osobiste.

Jeśli nie przedstawisz ważnego numeru IBAN, czek zostanie wysłany na Twój adres podatkowy. Kiedy otrzymasz ten czek, będziesz miał tylko 60 dni na jego zdeponowanie i otrzymanie zwrotu podatku IRS.

Jeśli nie zdeponujesz czeku w tym terminie, możesz poprosić o jego reaktywację. Ten proces również ma swój maksymalny okres, a żądanie to możesz złożyć w ciągu pięciu lat, licząc od daty rozliczenia.

Jak długo czeka się na zwrot podatku IRS?

Chociaż nie ma dokładnie określonego z góry czasu na otrzymanie zwrotu z urzędu skarbowego, rząd już wykazał zamiar ustanowienia średniego terminu 17 dni. Jednak długość tego procesu różni się w zależności od podatnika.

Jeśli przesłałeś automatyczny IRS, z reguły zwroty są zazwyczaj przetwarzane przez Dział Finansów szybciej, z przewidywanym okresem 12 dni.

Jeśli zdecydujesz się wypełnić deklarację ręcznie, zwrot IRS powinien zostać dostarczony w ciągu około 19 dni, zgodnie z najnowszymi prognozami.

Jakie są terminy zwrotu podatku IRS 2022?

Zgodnie z prawem, ustalonym przez Urząd Skarbowy i Celny terminem na dostarczenie zwrotu IRS jest 31 sierpnia. Termin ten jest stosowany tylko w przypadku dotrzymania pozostałych terminów IRS za 2022 r., które nakazują dostarczenie zeznania podatkowego IRS wykonać do 30 czerwca.

Dlatego musisz złożyć to zeznanie podatkowe, albo za pomocą automatycznego IRS, albo ręcznie wypełniając deklarację Model 3. Im szybciej prześlesz zeznanie IRS, tym szybciej możesz otrzymać potencjalny zwrot pieniędzy.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *