FARO formuje najlepszego profesjonalistę

Prawo to dla wielu zawód marzeń. Działając między innymi w dziedzinach takich jak przestępczość, praca, podatki, jest to wybór, który zwykle pojawia się na studiach, gdy masz kontakt z odpowiednimi dyscyplinami. Z drugiej strony te nisze są nasycone i konieczne jest rozpoznanie nowych rynków w ramach tego zawodu. Jedną z tych opcji jest działanie na rzecz integracji społecznej.

W tym artykule zrozumiesz związek między prawem a dostępnością oraz znaczenie opracowywania projektów i badań naukowych w tej dziedzinie. Ponadto będzie można dowiedzieć się więcej o prawach osób niesłyszących oraz o pracy, jaka jest prowadzona na uczelniach w związku z nauką Wagi. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!

W końcu czy warto jeszcze studiować prawo?

Kierunek prawo jest jednym z najczęściej wybieranych przez studentów rozpoczynających naukę na uniwersytetach federalnych, stanowych i prywatnych. Wiadomo jednak, że na rynku jest ponad milion wyszkolonych prawników, co wskazuje na nasycenie niszy. Czy nadal warto iść na kurs?

Nawet w obliczu konkurencji istnieją sposoby na rozpoczęcie kariery i osiągnięcie solidnej trajektorii zawodowej. Istnieją poważne powody, aby studiować prawo, a niektóre z nich to:

  • znajomość ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju — pozwala poznać własne prawa i obowiązki jako obywatela, a także informować inne osoby;

  • dochodzenie i obrona praw ludzi — aktywne uczestnictwo w egzekwowaniu prawa i czasami obserwowanie, jak sprawiedliwość się dzieje, jest satysfakcjonujące dla każdego, kto pracuje w tym obszarze;

  • odkryj alternatywy dla pracy w zawodzie — istnieją możliwości ucieczki od nasyconego rynku, takiego jak sądownictwo, prokurator, adwokat, policja, a nawet specjalizacja w dziedzinach prawa, takich jak między innymi prawa cywilne, prawa dzieci i młodzieży;

  • pozwalająca gromadzić wiedzę na całe życie — Prawo jest obecne w najzwyklejszych czynnościach życia codziennego, dlatego zawsze będziesz korzystać ze zdobytej wiedzy.

Dostępność i prawo: jaki jest związek między obszarami?

Dostępność jest podstawowym prawem nie tylko osób z jakimś rodzajem niepełnosprawności, ale każdego, kto potrzebuje dostępu do dowolnej przestrzeni i/lub komunikacji. Według nauczycielki Libra na kursie prawa Faro, Dulcilene Saraiva Reis, „prawo to jest nieustannie odmawiane tym, którzy go potrzebują. Obszar prawa musi przyswoić specyficzną wiedzę na temat dostępności, aby zapewnić, że faktycznie jest to rzeczywistość w społeczeństwie brazylijskim”.

Co oznacza prawo językowe?

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka broni gwarancji dla wszystkich narodów bez wyjątku podstawowych praw człowieka, niezbędnych do godnego życia i pełnego korzystania z obywatelstwa. Oznacza to, że podtrzymuje gwarancję prawa człowieka do bycia człowiekiem i obywatelem.

Według profesor Dulcilene Saraiva Reis, Powszechna Deklaracja Praw Językowych została uchwalona w 2009 roku i gwarantuje społecznościom i grupom językowym prawo do pełnego używania ich języków na ich terytoriach. Języka, stanowiącego zasadniczą część dziedzictwa kulturowego narodu, nie można mylić z językiem urzędowym danego narodu, ponieważ nie zawsze odpowiada on językowi ojczystemu wszystkich obywateli, rodzimych lub nie.

Włączanie osób niesłyszących w społeczeństwo

Ustawa federalna nr 10.436/2002 w art. 1 stanowi, że „brazylijski język migowy (Libras) jest rozumiany jako forma komunikacji i wypowiedzi, w której system językowy o charakterze wzrokowo-ruchowym, z własną strukturą gramatyczną, stanowi językowy system przekazywania idei i faktów ze społeczności głuchoniemych w Brazylii”.

Cytowana powyżej norma nakazuje zinstytucjonalizować wsparcie dla rozpowszechniania Wag, uznając tym samym jego znaczenie w sferze akademickiej i zawodowej oraz w społeczeństwie w ogóle, biorąc pod uwagę, że Waga jest niezbędna do porozumiewania się osób niesłyszących, ponieważ jest ich językiem.

„Społeczność niesłyszących nadal nie cieszy się jakościowo podstawowymi prawami, takimi jak edukacja, zdrowie, praca właśnie z powodu braku dostępności do tych usług. Nieprzygotowanie profesjonalistów, niemożność zastosowania norm prawnych, zaniedbanie i dyskryminacja tych osób prowadzą do tego braku dostępności” – ocenia Dulcilene.

Zaznacza również, że czynnikiem obciążającym tę sytuację jest znikoma liczba badań z zakresu Praw Człowieka Niesłyszącego w obszarze Prawa jako nauki. „Stąd tak ważne jest stworzenie mechanizmów, aby ten obszar był szeroko dyskutowany w sferze prawa” – podsumowuje.

Dlaczego warto studiować prawo językowe?

Przedmiot Libras, który jest opcjonalnie oferowany studentom prawa Faro, przyczynił się do dyskusji na temat korzyści językowych społeczności głuchoniemych. „Zainteresowanie kadry akademickiej tematem jest duże, a zajęcia odbywają się w taki sposób, aby oprócz zapoznania się z tym językiem i jego specyfiką językową, student uświadomił sobie znaczenie Wag, Ustawodawstwa i Osób Głuchych dla ich formacji i przyszłej pracy zawodowej” – komentuje nauczyciel.

Biorąc pod uwagę, że badania nad prawem, wagami i włączeniem społecznym osób niesłyszących są rzadkie, istotne staje się przeprowadzenie badań w tej dziedzinie i wszystkich jej interfejsach, aby przyczynić się do stanu sztuki praw osób niesłyszących. W ten sposób Faro stworzył w 2018 roku grupę badawczą skupioną na badaniach w obszarze dostępności językowej dla osób niesłyszących.

Grupa Badawcza Praw Człowieka Niesłyszących (GPDHS) jest koordynowana przez profesor Dulcilene i składa się ze studentów prawa, absolwentów, profesorów instytucji i gości, tłumaczy ustnych i członków OAB/RO. Inicjatywa liczy również na partnerstwo Projeto Açaí com Libras.

Ogólnym celem grupy badawczej jest zbadanie, w jaki sposób ustawodawstwo brazylijskie przyczyniło się do równego i godnego włączenia osób niesłyszących do społeczeństwa. Istnieją również cele szczegółowe, a są to:

  • promowanie dyskusji z zakresu prawa i integracji społecznej osób niesłyszących;

  • zachęcanie do produkcji akademickiej i udziału studentów w dziedzinie inicjacji naukowej;

  • znać i rozpowszechniać aktualny stan wiedzy na temat „Prawa osób niesłyszących”.

Dlaczego warto studiować prawo w Faro?

Oprócz kadry profesorskiej o wysokim poziomie akademickim i środowiska sprzyjającego nauce, Faro zachęca do badań naukowych. Czynnik ten ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju nauki w obszarze Prawa w różnych jego postaciach.

W tym poście mogłeś sprawdzić związek między dostępnością a prawem i zobaczyłeś, że w ramach tego tematu można zgłębić prawo językowe, które polega na zagwarantowaniu używania i rozpoznawania określonego języka dla określonej części populacji — przypadek relacji głuchoniemych z Wagą.

Nadal rozumiesz, że prawo, mimo że jest opcją kariery dla wielu osób, wciąż ma obszary do zbadania, takie jak włączenie społeczne i sposób, w jaki te nowe nisze są rozwijane na kursie, jak Faro.

Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chcesz dowiedzieć się o nim więcej, skontaktuj się z nami!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *