dowiedzieć się więcej o tym obszarze

Uważany za jeden z najbardziej obiecujących zawodów w nadchodzących latach, inżynieria leśna w Brazylii ma szeroki rynek z wieloma możliwościami działania.

Zawód obejmuje technologię, wiedzę z zakresu zarządzania, projektowanie projektów, zrównoważony rozwój i ekologię. Chociaż istnieje duży rynek absolwentów w tej dziedzinie, podaż profesjonalistów jest nadal dość niska, co czyni karierę jeszcze bardziej obiecującą.

Ale w końcu, co robi inżynier leśny? W dzisiejszym poście dowiecie się więcej o tym zawodzie, jak radzi sobie rynek pracy, jak wygląda kierunek Inżynieria Leśna oraz jakie są główne kariery, które można realizować wybierając ten kierunek.

Śledź dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!

Co robi inżynier leśnictwa?

Inżynier leśny to profesjonalista zajmujący się ochroną i ochroną lasów, zarówno naturalnych, jak i zasadzonych. To on działa w produkcji towarów i upraw leśnych, zwłaszcza w branżach związanych z produkcją drewna, węgla drzewnego i celulozy.

Jednak rola inżyniera leśnego nie ogranicza się do tych obszarów. Obecnie, wraz ze wzrostem społecznego zainteresowania zasobami naturalnymi, absolwent kierunku Inżynieria Leśna może również pracować przy projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

Jak wygląda rynek zawodu?

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska będą mogli pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w leśnictwie, przemyśle, plantacjach, sekretariatach związanych ze środowiskiem i organach kontroli w tym zakresie.

Wynagrodzenia inżyniera leśnego różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, doświadczenia i możliwych specjalizacji. Jednak średnia miesięczna pensja w zawodzie wynosi około 5500,00 R $.

Obecnie popyt na fachowców w okolicy jest znacznie większy niż podaż fachowców, co zwiększa uznanie inżynierów leśnych i gwarantuje lepsze płace i warunki pracy. praca.

W Brazylii stany o największym zapotrzebowaniu na inżynierów leśnych to Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Pará i Paraná, zwłaszcza do pracy przy sadzeniu drzew, które będą generować surowiec dla hut stali i fabryk papieru.

Jak wygląda kierunek Inżynieria Leśna?

Pierwszy kurs inżynierii leśnej w Brazylii powstał w latach 60. na Uniwersytecie Federalnym w Viçosa (MG). Od tego czasu rynek się rozszerzył i obecnie szacuje się, że w kraju jest około 60 absolwentów Inżynierii Leśnej.

Studia trwają średnio 5 lat, a tytuł nadawany po ukończeniu studiów to tytuł licencjata. Oprócz przedmiotów konieczne jest odbycie pracy podsumowującej kurs (TCC) oraz obowiązkowa praktyka na studiach.

Przez cały okres studiów student będzie studiował dyscypliny z zakresu nauk biologicznych, ścisłych i humanistycznych, ponieważ inżynier będzie musiał rozwijać swoją stronę etyczną i radzić sobie z odpowiedzialnością społeczną, która wiąże się z zawodem.

Wśród przedmiotów znajdujących się w planie zajęć wyróżniają się:

 • Matematyka;
 • Chemia ogólna;
 • Obliczenie;
 • taksonomia roślin;
 • Morfologia roślin;
 • Biochemia;
 • Meteorologia i klimatologia;
 • Statystyczny;
 • Hydrologia i nawadnianie;
 • genetyka roślin;
 • Ekologia;
 • Kartografia;
 • Socjologia;
 • Ustawodawstwo środowiskowe;
 • Rozwój projektu.

Jakie są możliwości kariery?

Jak już powiedzieliśmy, obszar specjalizacji inżyniera leśnictwa jest dość szeroki. Zobacz poniżej niektóre możliwości kariery dla absolwentów kursu:

Zarządzanie środowiskiem

Ci, którzy wybierają dziedzinę zarządzania środowiskiem, muszą mieć powinowactwo z obszarami administracyjnymi i planistycznymi. W sektorze prywatnym kierownik ds. środowiska jest profesjonalistą odpowiedzialnym za projektowanie projektów i wdrażanie praktyk minimalizujących wpływ na środowisko.

W obszarze administracji publicznej ten specjalista będzie mógł działać bezpośrednio przy opracowywaniu polityk publicznych w sekretariatach, ministerstwach i innych agencjach państwowych związanych ze środowiskiem.

pomiar lasu

Inżynier leśnictwa, który pracuje w obszarze pomiarowym, zajmuje się bezpośrednio określaniem ilościowym produktów leśnych i monitorowaniem wzrostu lasów naturalnych lub posadzonych.

Ponadto profesjonalista może również działać w zakresie opracowywania technik, metod i narzędzi, które pomagają w ilościowym określaniu zasobów leśnych.

Leśnictwo

Specjalista ds. Hodowli lasu pełni bardzo szeroką rolę, począwszy od produkcji nasion i sadzonek, a skończywszy na ochronie lasów w ogóle.

Ponadto będzie mogła również przyczynić się do rozwoju nowych metod zalesiania i ponownego zalesiania oraz wykorzystania produktów wtórnych z lasów (innych niż drewno do produkcji celulozy czy węgla drzewnego).

zarządzanie lasem

Obszar gospodarki leśnej jest związany głównie z zarządzaniem produkcją leśną — od fazy sadzenia i uprawy do fazy pozyskiwania i transportu produktów leśnych.

Inżynier zajmujący się gospodarką leśną, oprócz nadzorowania całej produkcji z logistycznego punktu widzenia, ma również za zadanie badanie ulepszeń genetycznych nasion w celu optymalizacji rozwoju obszaru uprawnego.

Doradztwo środowiskowe i licencje

Zgodnie z brazylijskim ustawodawstwem każda firma, która zajmuje się zasobami środowiska, czy to w celu pozyskiwania surowców, czy nawet w związku z emisją zanieczyszczeń lub innymi możliwymi szkodami w środowisku, potrzebuje licencji środowiskowej na swoją działalność.

Specjalista ds. doradztwa i licencjonowania ma za zadanie kierować tymi firmami tak, aby ich działalność była zgodna z prawem, oprócz przygotowywania projektów i badań środowiskowych niezbędnych do zapewnienia, że ​​firma zamawiająca uzyska licencję na prowadzenie działalności.

Oprócz tych karier nadal istnieje możliwość pracy z inspekcją, ekologią, podmiotami nastawionymi na edukację, a także rozwój technologii związanych z leśnictwem i środowiskiem.

Warto wspomnieć, że zawód jest regulowany i aby pełnić funkcję Inżyniera Leśnictwa, oprócz dyplomu w instytucji edukacyjnej uznanej przez MEC (Ministerstwo Edukacji), absolwent będzie musiał zarejestrować się w CREA ( Regionalnej Rady Inżynierii, Architektury i Rolnictwa) o swoim statusie.

Właśnie widziałem, jak rynek Inżynierii Leśnej w Brazylii jest wystarczająco szeroki? Istnieje wiele możliwości kariery dla tych, którzy chcą pracować w okolicy i nie brakuje możliwości pracy dla tego profesjonalisty!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *