dowiedz się więcej o tym obszarze księgowości

Segment księgowości oferuje wiele możliwości pracy dla osób z wyższym wykształceniem w tej dziedzinie. Dowodem na to jest segment księgowości kryminalistycznej, w którym fachowcy o dużej wiedzy są w stanie pomóc w różnych potrzebach.

Im księgowy wykaże się kwalifikacjami do świadczenia dobrych usług, tym większe są szanse, że zostanie powołany do pracy w ekspertyzie. Oprócz uznania zawodowego, inicjatywa ta jest ważna dla zwiększenia dochodów i inwestowania w szkolenia w celu poprawy jakości usług.

W tym poście zwrócimy uwagę na kilka czynników związanych z pracą eksperta ds. rachunkowości. Intencją jest, abyś poznał, jak działa ta aktywność i zobaczył, jak może być odpowiedni dla Ciebie przyszłość kariery. Wymeldować się!

Dowiedz się, czym jest ekspertyza księgowa

Segment ten składa się z działań, w których księgowy musi zweryfikować prawdziwość niektórych informacji. Jest to bardzo powszechna czynność w sądownictwie, w której niektóre sprawy wymagają sprawdzenia danych księgowych, aby pomóc sędziemu w podjęciu jak najlepszej decyzji w sporze.

Istotne jest, aby ekspert zwracał szczególną uwagę na gromadzenie danych. Dlatego tylko osoby zarejestrowane w Regionalnej Radzie Rachunkowości (CRC) mogą świadczyć tę usługę.

Zrozumienie różnic między audytem a rachunkowością kryminalistyczną

Praca audytora wiąże się z koniecznością bardzo uważnej analizy działań podejmowanych przez firmę. Nacisk kładziony jest na sprawdzenie, czy jest on zgodny z ustawodawstwem rządowym i zasadami ustanowionymi przez samą firmę.

Istnieją dwa rodzaje audytu (wewnętrzny i zewnętrzny). W pierwszym pracownik instytucji weryfikuje procedury kontroli wewnętrznej. W drugim zatrudniany jest partner zewnętrzny do oceny sprawozdania finansowego i przedstawienia opinii wskazującej prawidłowe działania i co należy poprawić.

Rachunkowość kryminalistyczna obejmuje gromadzenie fizycznych i prawnych dowodów, aby zrozumieć, w jaki sposób księgowość firmy jest obecnie. Ta praca ma bardziej dochodzeniowy charakter, oprócz tego, że wymaga umiejętności analizy.

Ekspert ds. księgowości jest zobowiązany do wydania raportów, opartych na określonych standardach technicznych, uzasadniających wykonaną pracę.

Poznaj obszary specjalizacji profesjonalisty w danej dziedzinie

Jeśli jesteś zainteresowany wykonywaniem ekspertyz księgowych, wiedz, że istnieje możliwość udziału w różnego rodzaju zleceniach. Aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć ten sektor, przedstawimy wybrane obszary specjalizacji eksperta. Podążać!

Kryminalistyka kryminalistyczna

W tym segmencie mogą pracować tylko ci, którzy zostali wybrani w przetargu publicznym. Księgowi świadczą usługi policji i państwu.

Ekspert ds. księgowości kryminalnej wraz z wymiarem sprawiedliwości wykonuje bardzo istotne czynności w celu zakończenia śledztwa. Ta praca ma wielką wagę w orzeczeniu sądowym.

Ekspertyza jest niezbędna do ustalenia, czy oskarżony jest niewinny, czy też winny przestępstwa osądzonego przez wymiar sprawiedliwości. Dlatego konieczne jest położenie nacisku na ciągłe doskonalenie poprzez szkolenia i specjalizacje.

Ekspertyza sądowa

Ci, którzy pracują w tym trybie, muszą pomagać sędziemu pokoju (sędziemu), aby w procesie sądowym nastąpiła prawidłowa analiza dowodów. Dlatego wymaga dużej wiedzy z zakresu rachunkowości.

Sędzia wyznacza biegłego księgowego, który będzie odpowiedzialny za zbadanie sprawy i wydanie raportu, który pomoże sędziemu podjąć najlepszą decyzję w sprawie. Oznacza to, że stanowisko to musi być obsadzone przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

W dziedzinie sądownictwa wiedza specjalistyczna z zakresu rachunkowości może być wykorzystana w kilku sytuacjach, takich jak:

W State Justice wymagania związane z pracą eksperta ds. rachunkowości obejmują kilka segmentów, takich jak:

Ekspertyza pozasądowa

W tym segmencie tzw lada świadczy usługi dla osób fizycznych, firm i kancelarii prawnych. Praca zwykle obejmuje dochodzenie w celu wykrycia ewentualnych oszustw finansowych.

Ta ekspertyza księgowa nie ma ochrony wymiaru sprawiedliwości, ponieważ jest realizowana w rozwiązywaniu żądań obejmujących na przykład straty i szkody lub rozwiązanie społeczeństwa.

Praca składa się z kilku analiz, których celem jest wyszukanie i zbadanie sprawozdań finansowych, dokumentów i transakcji. W ten sposób możliwe jest wydanie raportu w celu sfinalizowania dochodzenia.

Ekspertyza arbitrażowa

Odpowiada za rozstrzyganie roszczeń, które mają wpływ na dostępne prawa majątkowe. Ekspertyza ta ma na celu skłonienie stron procesu do ustalenia zasad, które zostaną przyjęte w postępowaniu arbitrażowym.

Przy rozstrzyganiu tych sporów przyjmuje się również ekspertyzy techniczne wykorzystywane w innych formach ekspertyz, takich jak ekspertyzy pozasądowe i sądowe.

Bądź na bieżąco z rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie księgowości oferuje wiele możliwości pracy zarówno w administracji publicznej, jak i w firmach. Innym ciekawym aspektem jest to, że ekspert może otrzymać dobre wynagrodzenie, ponieważ wykonuje złożoną czynność wymagającą dużej uwagi i dyscypliny.

Brazylijski wymiar sprawiedliwości wymaga udziału wielu ekspertów w procesach poszukiwania dowodów. Ci specjaliści są wynagradzani poprzez opłaty. W sektorze prywatnym możliwa jest praca jako konsultant i freelancer.

Zobacz, co trzeba zrobić, żeby zostać księgowym

Przed wejściem do segmentu specjalistycznego należy wypełnić wykształcenie wyższe rachunkowe, który można ukończyć w ciągu 10 semestrów. Kolejnym wymogiem jest zarejestrowanie się na egzaminie wystarczającym, przeprowadzanym co roku. Tylko ci, którzy odpowiedzą na co najmniej 50% pytań w teście obiektywnym, zostaną zatwierdzeni.

Jeśli chcesz odnieść sukces jako księgowy, zawsze warto szukać profesjonalnej aktualizacji. Można tego dokonać poprzez udział w wydarzeniach (wykładach, seminariach, warsztatach itp.). Wskazane jest również inwestowanie w szkolenia, takie jak MBA, studia podyplomowe, magisterskie i doktoranckie.

Profesjonalista musi zawsze być świadomy aktualizacji brazylijskich standardów rachunkowości. Miara ta jest niezbędna do poznania najlepszych praktyk pracy w segmencie. Postawa etyczna to kolejny istotny czynnik prawidłowego prowadzenia kariery.

Ponadto księgowy musi mieć dobrą sieć kontaktów, aby zwiększyć szanse na udział w procesach selekcji w prywatnych firmach lub na powołanie go do pełnienia funkcji eksperta przez Sądownictwo.

Na Wydziale Rondônia (FARO) studenci studiów licencjackich z Nauki o rachunkowości otrzymać niezbędne wsparcie, aby w przyszłości kompetentnie i odpowiedzialnie korzystać z wiedzy fachowej w zakresie rachunkowości.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wykonywania zawodu księgowego, przejdź do Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci być świetnym profesjonalistą!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *