Dowiedz się tutaj, czego potrzebujesz, aby zostać administratorem biznesowym

W XIX wieku — pomimo tego, że człowiek już dużo wcześniej organizował i planował swoje działania na rzecz społeczeństwa — pojawiła się teoria administracji, którą znamy dzisiaj. Potrzeba niezawodnego administratora biznesowego narodziła się wraz z rewolucją przemysłową i ewoluowała wraz z każdą innowacją i rozwojem technologicznym.

W edukacji w tym czasie dwóch inżynierów, Amerykanin i Francuz, Taylor i Fayol, stworzyli szkoły biznesu w celu doskonalenia sposobów organizacji przedsiębiorstw, narzucania metod i planowania strategicznego, czyli teorii zarządzania.

W tym kontekście rola administratora biznesowego polega w sposób ogólny na: planowaniu, organizowaniu i kierowaniu zasobami organizacji, od kontaktów z ludźmi po jak najbardziej efektywny proces produkcji maszyn.

To, co najbardziej zwraca uwagę w zawodzie administratora, to jego rozpiętość, ponieważ szkolenie jest kompletne, a profesjonalista może działać i specjalizować się w obszarze, który najbardziej Ci się podoba. Niektóre z nich to: marketing, finanse, zasoby ludzkie, produkcja, logistyka itp.

Zainteresowany? W takim razie czytaj dalej i dowiedz się więcej o roli administratora biznesowego!

Co robi administrator biznesowy?

Administrator odpowiada za różne sektory firmy, zarówno prywatne, jak i publiczne. Pracuje jako analityk, w planowaniu strategicznym, doradztwie, zarządzaniu i ma potencjał przewodniczenia i/lub kierowania własną firmą.

Każda z tych funkcji ma poziom, który możemy podsumować w 3. Są to:

  • strategiczny: ten poziom obejmuje wyższe stanowiska, takie jak przywództwo i dyrektorzy. Administrator to ten, który strategicznie myśli o działaniach firmy, głównie w perspektywie długoterminowej;
  • Taktyczny: W tej roli administrator musi wprowadzać w życie pomysły z poziomu strategicznego. Dlatego ważne jest, aby ten profesjonalista był osobą kreatywną i proaktywną;
  • operacyjny: administrator na poziomie operacyjnym musi być dobrym liderem i umieć pracować w zespole, ponieważ będzie musiał skierować wszystkie działania na innych poziomach do pracy, mając bezpośredni kontakt z pracownikami.

Jakie są cechy administratora biznesowego?

Rynek nieustannie się aktualizuje, wprowadza innowacje i ewoluuje. Nie da się zaprzeczyć, że administrator musi kierować się tymi przesłankami, ponieważ jest jedną z osób odpowiedzialnych za dostrzeganie rozwoju i możliwości w firmie.

Dlatego niektóre funkcje są niezbędne dla każdego, kto chce odnieść sukces jako administrator biznesowy. Między nimi:

pragnienie spełnienia

Dla administratora nie ma miejsca na zwlekanie, bo chęć zrealizowania tego, co sobie zaplanował, jest tak wielka, że ​​odczuwa przyjemność z robienia tego. Nawet jeśli nie idzie zgodnie z oczekiwaniami, najważniejsze jest, aby spróbować pokazać, że zawsze istnieje nowy impuls do zrobienia czegoś w inny sposób, dopóki nie zostanie znalezione skuteczne rozwiązanie.

Pragnienie mobilności społecznej

Chociaż wniebowstąpienie społeczne nie jest celem administratora, zmiana jest czymś powszechnym wśród cech dobrego menedżera. Nie lubi stagnacji, co jest niezbędne w zawodzie, w którym bezpośrednio wpływają na niego ciągłe zmiany społeczne i naturalne.

umiejętność organizowania się

Zdolność do organizowania rzeczy przed działaniem jest cechą, która bardzo pomaga administratorowi w rutynie firmy. Od prostych postaw, takich jak codzienny harmonogram zadań, po poważne działania, takie jak rozmieszczenie maszyn w przemyśle, organizacja jest sposobem na pokazanie bezpieczeństwa funkcjonowania czegoś.

Umiejętność podejmowania decyzji

Podejmowanie decyzji to umiejętność, którą można pomylić, jeśli dana osoba nie wie, jak moderować swoje działania. Słuchanie osób odpowiedzialnych za zadanie i delegowanie funkcji bez utraty odpowiedzialności za ostateczną decyzję nie jest rzeczą łatwą, dlatego administrator musi tę cechę wypracować.

Komunikacja

Profesjonalista administracji w większości swoich zadań musi zajmować się innymi ludźmi. Jakość i skuteczna komunikacja zwiększa motywację zespołu i usprawnia zarządzanie jako całość.

Dialog i chęć wysłuchania innych, klientów czy pracowników są niezbędne, aby podejmowanie decyzji nie ograniczało się do jednej osoby lub określonej grupy.

Pokonywanie przeciwności losu

Konflikty to normalna rzecz w firmie i nikt nie jest na nie odporny. Funkcją administratora może (i powinna być) być umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach i przezwyciężania przeciwności losu w sposób spokojny i racjonalny, nie mieszając spraw osobistych z zawodowymi.

Po raz kolejny umiejętność słuchania jest niezbędna, aby relacje pozostały zdrowe, a problemy rozwiązywane w sposób przemyślany.

Elastyczność

Administrator współczesnego świata musi wiedzieć, jak radzić sobie ze zmianami. Naleganie na coś, co nie działa z powodu tradycji lub niechęci do zmian, nie jest nawet zbliżone do cech tego profesjonalisty.

Zupełnie inaczej, jest elastyczny i widzi inne sposoby robienia tego samego, przyznając się do swoich błędów i przyjmując nowe, gdy jest to konieczne. To pokazuje dojrzałość i pewność siebie, które są niezbędne dla menedżera.

Pewność siebie

Znajomość swojej roli w organizacji i okazywanie odpowiedzialności za nią to dwie główne role menedżera. Aby wszystkie powyższe działania zostały podjęte, niezaprzeczalne jest, że dana osoba ma pewność siebie.

Bez mieszania rzeczy bycie pewnym siebie różni się od bycia aroganckim, więc należy uważać, aby egocentryzm nie zwyciężył nad tobą. Administrator biznesowy jest motywatorem większej grupy i musi zachowywać się w ten sposób, aby być dobrym liderem.

Co wyróżnia nieomylnego administratora biznesowego?

Jeśli zastanowimy się nad wszystkimi powyższymi cechami i umiejętnościami, zdamy sobie sprawę, że niektóre z nich mogły nawet zostać rozwinięte w dzieciństwie i młodości. Jednak ulepszenie ich praca papierowa, która jest również alternatywą dla opracowania już istniejących.

Kurs szkolnictwa wyższego dla administratorów biznesowych ma wielką wartość, zwłaszcza gdy jesteś świadomy znaczenia ukończenia studiów nie tylko dla programu nauczania, ale także dla pożądanej „osobowości” administratora, dzięki czemu jesteś kompetentnym i nieomylnym profesjonalistą.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *