Dowiedz się, jak zostać przedsiębiorczym prawnikiem!

Osoby, które marzą o otwarciu kancelarii, muszą od najmłodszych lat rozwijać w sobie cechy przedsiębiorczego prawnika. Ideałem jest wejście kurs już z takim nastawieniem i przy okazji wybieraj możliwości zgodne z dokonanym wyborem.

Wiąże się to z poszukiwaniem nieszablonowych kwalifikacji. Oznacza to, że kontrola finansowa, zarządzanie procesami biznesowymi, empatia i innowacja nie są częścią formalnego programu studiów licencjackich, ale są istotnymi zagadnieniami dla tych, którzy chcą zamienić prawo w biznes.

W tej treści przynieśliśmy przewodnik, aby zrozumieć, jakie są wymagania, aby zostać prawnikiem-przedsiębiorcą i jakie są kluczowe umiejętności. Czytaj dalej i odpowiednio się przygotuj!

Jakie są główne dziedziny prawa?

Przedsiębiorca to ktoś, kto identyfikuje ból lub pragnienie i jest odpowiedzialny za dostarczenie rozwiązania. Wiąże się to w większości przypadków z tworzeniem firmy — chociaż w pracować w firmachistnieje już pewna zachęta do innowacji wewnętrznych.

W prawie punktem centralnym jest świadczenie usług — czy to głównej, jak wygranie sprawy sądowej, czy pomocniczej, jak obsługa klienta. Dlatego przede wszystkim prawnik przedsiębiorczy to ktoś, kto rozumie swój własny plac zabaw.

Prawo cywilne

Oferuje możliwości pracy między innymi przy opracowywaniu, analizie i wykonywaniu umów, windykacji, naprawie szkód osobowych i majątkowych, relacjach rodzinnych, nieruchomościach, przekazywaniu majątku osób zmarłych. Jest to najszersza dziedzina prawa.

Prawo karne

Działa głównie w obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstw. Możliwości są zwykle związane ze specjalizacją w określonych grupach przestępstw, takich jak przestępstwa przeciwko życiu, przestępstwa przeciwko mieniu lub kwestie dotyczące sektora publicznego.

Prawo pracy

Występuje w żądaniach pracodawców i pracowników prewencyjnie lub przed Sądem Pracy. Usługi są zazwyczaj kierowane do pracowników, ale jest też dużo miejsca dla pracy w firmach i związkach zawodowych.

Prawo administracyjne

Pełni funkcje w stosunkach władzy publicznej i jednostek. Obejmuje to między innymi obronę urzędników służby cywilnej, pomoc firmom zawierającym umowy z podmiotami publicznymi, naprawianie szkód spowodowanych awariami służb państwowych.

Prawo podatkowe

Działa głównie w celu minimalizowania obciążeń podatkowych podatników, zapobiegania poborom lub obrony jednostek przed organami podatkowymi. Zaletą tego rynku jest możliwość zarobku finansowego dla wykonawcy — który, zwłaszcza w firmach, może nie zbić fortuny.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Obsługuje świadczeniobiorców lub zainteresowanych otrzymywaniem świadczeń z INSS, a także funduszy emerytalnych od urzędników państwowych. Obszar jest opłacalny, ponieważ prawnik generuje bezpośredni zysk finansowy dla wykonawcy w postaci koncesji lub waloryzacji emerytur, rent i zapomogi.

Jak rozszerzyć obszary prawne, aby stworzyć biznes?

Aby przekształcić swoją branżę w dochodowe przedsięwzięcie, musisz rozwinąć podstawowe części firmy. Jak uczy Josh Kaufman, autor bestsellera „The CEO’s Handbook – A True MBA for the 21st Century Manager”, w firmie istnieje pięć fundamentalnych procesów.

  • tworzenie wartości: identyfikacja potrzeb i pragnień odbiorców oraz opracowanie rozwiązania;

  • marketing: przyciągają uwagę potencjalnych kontrahentów i generują popyt na tworzone dobro;

  • sprzedaż: bliskie transakcje z potencjalnymi klientami przyciągniętymi ofertą wartości;

  • dostarczanie wartości: spełnienie oferty i przekazanie obiecanej wartości klientowi, gwarantujące jego satysfakcję;

  • finanse: dokonywanie ustaleń w celu utrzymania działalności, pokrywanie wydatków i otrzymywanie wystarczającej kwoty, aby było to opłacalne.

W tym sensie specjalista nadaje tytuł ekonomicznie wartościowy kompetencjom związanym z pięcioma częściami. Wiele z nich jest związanych z przedsiębiorczością, zwłaszcza te związane z tworzeniem i dostarczaniem wartości.

Jakie są podstawowe umiejętności?

Wiedza prawnicza jest odpowiednią umiejętnością, ponieważ umożliwia tworzenie i dostarczanie wartości dla kontrahenta. W końcu sednem biznesu jest rozwiązywanie konfliktów interesów — sytuacja, w której „A” żąda zachowania, a „B” odmawia jego przestrzegania, twierdząc, że wynika to z prawa lub umowy.

Istnieją jednak inne umiejętności, które są równie ważne dla ustrukturyzowania udanego przedsięwzięcia. Tuż poniżej znajdziesz cztery aspekty rozwijać się od ukończenia studiów.

Innowacja

Bądź na bieżąco z aktualnościami w swojej okolicy i stosuj praktyki, które zachęcają do identyfikacji nowych pomysłów i rozwiązań. Jedna wskazówka to stosowanie technik ułatwiających kreatywność i innowacje, takich jak myślenie projektowe, burza mózgów i mapy myśli.

Empatia

Patrz na sytuacje z różnych perspektyw, zawsze starając się zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Obsługa prawna polega na szeregu działań pomocniczych mających na celu pozyskanie i utrzymanie klientów, w szczególności jakość obsługi. W tym celu konieczne jest postawienie się w sytuacji wykonawców.

Rozwiązywanie problemów

Rozwijaj umiejętność rozwiązywania problemów. Oprócz kwestii prawnych, prawnik jest narażony na różnego rodzaju nieprzewidziane okoliczności, takie jak krótkie terminy, zmiany w strategii przeciwnika, nieoczekiwane żądania sędziów i trudności w uzyskaniu dowodów.

Inteligencja emocjonalna

Miej silne nastawienie, aby radzić sobie z pilnością, ryzykiem i porażką. Krótko mówiąc, wszystko w prawie jest na wczoraj, błędy są karane poważnymi stratami finansowymi, a profesjonalista nie zawsze odniesie sukces. Aby w dłuższej perspektywie wygrywać, konieczne jest zachowanie równowagi w tym kontekście.

Jak odnieść sukces jako przedsiębiorczy prawnik?

Oprócz odpowiednich umiejętności odnoszący sukcesy prawnicy mają pewne wspólne praktyki, które Twoja firma może powielić. Zapoznaj się z inspirującymi przykładami, które Cię poprowadzą.

Twórz innowacyjne produkty prawne

Przedsiębiorczy prawnicy odnoszą ogromne korzyści, gdy są w stanie stworzyć ofertę opartą na potrzebach klienta, nawet jeśli nie jest to coś zwykłego. Tak jest w przypadku specjalistów podatkowych, którzy studiują rachunkowość w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności przez klientów oraz prawników cywilnych, którzy szukają na przykład porozumień zamiast konfliktów.

bądź proaktywny

Dostarczanie wartości jest zwykle lepsze, gdy profesjonalista przejmuje inicjatywę. Kwestię tę można zilustrować przykładem: jeśli sędzia coś postanowi, urzędnikom służby cywilnej może zająć kilka dni przekazanie oficjalnego komunikatu, a wkrótce potem zostanie otwarty termin na złożenie zeznań. Jeśli prawnik uważnie śledzi postępy, możliwe jest skrócenie miesięcy procesu sądowego, wyprzedzając wnioski.

inwestować w wiedzę

Prawo zmienia się dość często zarówno w wyniku ustaw, jak i orzeczeń sądów. Wymaga to zachowania ciągłego aktualizowania i zdobywania wiedzy w celu aktualizacji usług oferowanych klientom.

Na koniec należy podkreślić rolę wydziału. Aby zdobyć wszystkie wymienione umiejętności i zostać zakwalifikowanym do pracy w wybranym przez siebie obszarze, kurs musi łączyć teorię z praktyką, stwarzając możliwości w umowach o staż, centra praktyki prawniczejprace społeczne itp.

Dlatego rozwijane będą umiejętności behawioralne, takie jak innowacyjność, empatia, rozwiązywanie problemów i inteligencja emocjonalna. Wkrótce, już od najmłodszych lat, spełnisz wymagania przedsiębiorczego prawnika.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź nasz wpis „zrozumieć, jak odnieść sukces jako przedsiębiorca i zacząć już teraz” i uzupełnij swoją lekturę!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *