Dowiedz się, jak wejść do obszaru

Prawo pracy, przy atrakcyjnym średnim wynagrodzeniu, jest jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów prawa. Dowiedz się wszystkiego, od szkoleń po rynek pracy

Tutaj, na Blogu, rozmawialiśmy już o kursie Prawa i niezliczonych możliwościach, jakie zapewnia. W tym sensie podzieliliśmy niektóre obszary kursu i odpowiadające im działania.

Wśród tych obszarów prawo pracy jest jednym z tych, które najbardziej się rozwinęły i wyróżniły w ostatnich latach. Wśród niezliczonych karier planowanych przez studentów prawa, prawnik pracy przyciąga wielu absolwentów.

Aby zrozumieć znaczenie prawa pracy, obszar ten motywował organizację sądownictwa z sądami specjalizującymi się w rozwiązywaniu konfliktów, TRT i TST, a także prokuraturą wyznaczoną do tej sprawy, MPT.

Prawo pracy to dziedzina prawa zajmująca się badaniem stosunków pracy. Na prawo to składa się zespół norm, zasad i innych źródeł prawa regulujących stosunki pracy, regulujących status prawny pracowników. Dziedzina prawna, która wraz z prawem cywilnym i karnym stanowi szerokie pole działania.

Prawo pracy: funkcje, jak zostać prawnikiem ds. zatrudnienia i nie tylko

Pole prawne składa się z szeregu zbiorów, które tworzą zasady rządzące jego normami. Zasady te pełnią rolę instruktażową (przewodnik stanowiący prawo), interpretacyjną (wspierają sędziego w procesie decyzyjnym) i normatywną (uzupełniają luki w prawie).

Prawo pracy co do zasady zakłada hipowystarczalność pracownika, czyli jej brak w stosunku do pracodawcy, gdyż jest on uznawany za najsłabszą stronę stosunku prawnego. Dzieje się tak przy założeniu, że umowy o pracę nie zapewniają równości zaangażowanych osób.

Co to jest prawo pracy?

Prawo pracy, zwane również prawem pracy, jest gałęzią prawa prywatnego odpowiedzialną za regulację stosunków prawnych między pracownikami a pracodawcami w oparciu o zasady i przepisy prawa pracy obowiązujące na rynku zawodowym.

Zasady i normy określające minimalne kryteria harmonijnego i prawidłowego stosunku pracy, bez jakichkolwiek sankcji dla praw obu stron i godności pracownika, są regulowane przez Jednolitą Ustawę o Pracy i Federalną Konstytucję 1988.

Związek człowieka z pracą wykracza poza potrzebę utrzymania się, dlatego prawo pracy jest jedną z najważniejszych gałęzi prawa prywatnego dla dzisiejszego społeczeństwa.

A czym w takim razie zajmuje się prawnik specjalizujący się w prawie pracy?

Obowiązki pełnomocnika ds. zatrudnienia

Prawnik pracy jest specjalistą posiadającym wykształcenie prawnicze i specjalizującym się w występowaniu w postępowaniach prawnych dotyczących stosunków pracy.

Niezależnie od tego, czy jest to sektor prywatny, czy publiczny, rolą prawnika ds. zatrudnienia jest reprezentowanie swojego klienta, niezależnie od tego, czy jest to pracownik, czy pracodawca.

Każdy pracownik – od stażysty po starszego pracownika zbliżającego się do emerytury – i każda organizacja – od dużych korporacji po mikroprzedsiębiorstwa – muszą być świadomi swoich praw i obowiązków.

Kim jest prawnik ds. zatrudnienia?

Prawnik pracy jest bardzo poszukiwanym profesjonalistą na rynku pracy, ponieważ nie zawsze łatwo jest poradzić sobie z takimi sytuacjami, szanując obie zaangażowane strony, rozwiązując konflikty, nieporozumienia i nieprawidłowości.

Zadaniem prawnika pracy jest reprezentowanie swojego klienta, niezależnie od tego, czy jest to pracodawca, czy pracownik. Zajmuje się sprawami indywidualnymi i zbiorowymi – np. zwolnieniami grupowymi – wypadkami przy pracy, zwolnieniami lekarskimi, urlopami, ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia, FGTS, nadgodzinami i ich naliczaniem. Jego odpowiedzialność za kontynuację procesu sądowego obejmuje między innymi przedstawienie dokumentów, takich jak petycja wstępna, skarga, embargo, odwołanie w sprawie ponownego rozpatrzenia, odwołanie zwykłe i tymczasowe.

Kariera prawnicza obejmuje takie atrybuty jak: dostosowywanie działalności biznesowej do standardów pracy; analizować ryzyko; wdrażać ulepszenia; pośredniczyć w sporach pracowniczych; zapewnić stosowanie prawa pracy.

Prawo pracy: do czego służy?

Dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy istotne jest, aby działały zasady regulujące relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

Służą one uregulowaniu stosunku umownego pomiędzy firmą a pracownikiem, ustaleniu praw i obowiązków stron oraz regulaminów postępowania.

Dynamika relacji pomiędzy pracownikami, menadżerami i pracodawcami danej organizacji musi być dostosowana do potrzeb społeczeństwa i gospodarki, do której są włączeni.

I temu właśnie służy prawo pracy. Muszą być jasne i łatwe do zrozumienia, aby przedsiębiorstwa i pracownicy mieli pewność, że znają swoje prawa i obowiązki w stosunku pracy. Ponadto muszą być nowoczesne i elastyczne, aby umożliwić negocjacje pomiędzy firmami a pracownikami.

W ten sposób przyczyniają się do ograniczenia konfliktów oraz zwiększenia bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstw i pracowników, a w konsekwencji przyczyniają się do poprawy otoczenia biznesowego w kraju.

Wielkim dziedzictwem, jakie wyłoniło się z reformy pracy, było z pewnością uznanie dla rokowań zbiorowych. Oznacza to poprawę sposobu, w jaki pracownicy i firmy negocjują swoje procedury i warunki pracy.

Jak zostać profesjonalistą w swojej dziedzinie

To proste. Po ukończeniu studiów prawniczych i późniejszej rejestracji w OAB i zatwierdzeniu egzaminu adwokackiego możesz teraz pracować jako prawnik w dowolnym miejscu w kraju.

Aby jednak móc zostać prawnikiem pracy, ważne jest, aby kontynuować studia i specjalizować się w tej dziedzinie. A możliwości jest wiele, mogą to być studia podyplomowe, takie jak między innymi specjalizacja, magisterskie, doktoranckie, lub darmowe kursy, stawiając na kształcenie ustawiczne.

Czy zatem warto inwestować w studia podyplomowe w tej dziedzinie? Biorąc pod uwagę, że obszar ten jest dość obszerny, ważne jest, aby zagłębić się w określone tematy, aby skupić się na określonym obszarze jako zawodzie.

Specjalizacja przyspiesza Twoją karierę dzięki sieciowanie, nową wiedzę, oprócz bardzo potrzebnego doświadczenia technicznego. Umożliwia powiększenie i ulepszenie sieci kontaktów, co jest podstawowym czynnikiem dla każdego, kto szuka wolnych stanowisk jako prawnik pracy lub już pracuje w terenie.

Główne obowiązki prawnika ds. zatrudnienia

 • Opanuj konsolidację prawa pracy;
 • Należy zwracać uwagę na zmiany w przepisach;
 • Opracuj środki zapobiegawcze w celu uniknięcia procesów sądowych i zawierania porozumień;
 • Obrona jednej ze stron w procesie pracowniczym;
 • Postępuj zgodnie z procesami;
 • Zbieraj dowody, aby bronić klienta w trakcie procesu;
 • Udzielam porad z zakresu prawa pracy.

Porozmawiajmy także o wartościach: średnie wynagrodzenie osób zajmujących to stanowisko wynosi 4138 R$. To interesująca kwota, zwłaszcza jeśli porównamy ją ze średnią pensją w Brazylii, prawda?

6 Zasady prawa pracy

 1. zasada ochrony

Zasada ta gwarantuje ochronę niedostatecznej części stosunku pracy, czyli pracownika. Dlatego dzieli się ją na trzy inne podzasady: korzystniejsza norma, korzystniejszy stan i In dubio pro misero.

najkorzystniejsza norma

Zasada ta gwarantuje, że niezależnie od konkretnego prawa, zawsze będzie stosowana zasada najkorzystniejsza dla pracownika.

Z najkorzystniejszego stanu

Zgodnie z precedensem 51 TST (Naczelnego Sądu Pracy), w przypadku wprowadzenia przez spółkę zmian w klauzulach umownych, będą one obowiązywać tylko w przypadku pracowników, którzy zostaną zatrudnieni po tych zmianach.

Wątpliwości dla biednych

W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisu lub ważności decyzji należy zawsze skłaniać się w stronę hipowystarczalności, czyli w stronę pracownika.

 1. zasada ciągłości

Teoretycznie każda umowa o pracę musi być zawarta na czas nieokreślony, czyli wygasa dopiero wtedy, gdy istnieje ku temu określony przez prawo powód.

 1. Zasada pierwszeństwa rzeczywistości

Zgodnie z tą zasadą fakty przeważają nad formalnymi dostosowaniami. Jest to zasada o ogromnym znaczeniu, zawarta w art. 9 CLT, gdyż ma na celu ograniczenie przymusu w środowisku pracy. Krótko mówiąc: rzeczywistość jest warta więcej niż dokumenty.

 1. Zasada niematerialności wynagrodzeń

Zasada ta chroni maksymalne wynagrodzenie za praktykę zawodową, czyli wynagrodzenie. Kilka urządzeń wzmacnia tę zasadę, przykładem jest art. 468 CLT, który zabrania wszelkich zmian niekorzystnych dla pracownika,

 1. Zasada szkodliwej niezmienności umownej

Mówiąc najprościej: zmiany umowy powodujące szkodę dla pracownika są zabronione.

 1. Zasada niezrzeczenia się praw

Pracownikom nie wolno zrzekać się jakichkolwiek praw przewidzianych przez prawo. Nie możesz na przykład zrezygnować z FGTS ani wakacji.

Wiedząc to wszystko, aby pomóc Ci podjąć decyzję o zmianie swojego życia, wydzieliliśmy dla Ciebie kilka kursów z zakresu prawa pracy, które pomogą Ci odmienić Twoją karierę!

Prawa pracownicze i wykroczenia księgowego

Poznaj ważny temat związany ze standardami i etyką rachunkowości, odpowiadając na pytania dotyczące obowiązków i zakazów zawodowego księgowego, jakie są formy tajemnicy zawodowej i jak naliczane są honoraria.

Prawo pracy: procesy, zasoby i praktyki

Celem kursu jest omówienie głównych procedur, które prawnik musi zrozumieć, aby móc pracować w obszarze prawa pracy, łącząc teorię i praktykę.

Obejmuje ona etapy rozpoczynające proces, aż po fazę odwoławczą, przegląd prawa pracy i postępowania cywilnego, a także przybliżenie doktryny do tematu, praktyczne przykłady petycji i orzecznictwa, aby pokazać uczniowi wszystkie aspekty proces.

Prawo pracy: zasoby i założeniaS

W ramach tego kursu online, w części 1, zapoznasz się z koncepcją odwołania, a także różnymi zasadami składania odwołań. Ponadto dowiesz się więcej o rodzajach odwołań pracowniczych wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego. Na koniec dowiesz się więcej o przypadku rozstrzygnięcia powtarzających się żądań, jego hipotezach dotyczących stosowności i procedurze.

W części 2 dowiesz się o głównych aspektach odwołań, jakie są ich obiektywne i subiektywne założenia, a także jakie są główne rodzaje odwołań stosowane w sądach pracy.

Prawo pracy: podstawy i mechanizmy

Dla lepszego zrozumienia podstaw prawa pracy wyeksponowane zostaną główne wydarzenia historyczne dyscypliny normatywnej w naszym kraju. Zatem celem jest ustalenie, czy prawo wywodzi się z procesu ewolucyjnego, przy czym konieczna jest znajomość historycznej ewolucji faktów w celu bardziej konkretnej analizy współczesności.

Kolejna kwestia do zbadania dotyczy tworzenia, cech, rozwoju, zawieszenia i przerwania indywidualnej umowy o pracę. Ten ostatni charakteryzuje się jako ważne źródło regulacji pracy i dlatego zasługuje na uwagę pod względem formalno-regulacyjnym.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *