Dotacja na opiekę nad dzieckiem: jak złożyć wniosek?

Potrzebujesz zwolnić się z pracy, aby zająć się chorym dzieckiem, ale boisz się utraty dochodów? Social Security zapewnia wsparcie, płatne w gotówce, aby zrekompensować rodzicom w takich sytuacjach. W tym artykule wyjaśniamy, jak ubiegać się o zasiłek na opiekę nad dzieckiem i jak go uzyskać.

Jaka jest dotacja na opiekę nad dzieckiem?

Jak wskazano w Poradniku praktycznym – Dotacja na zasiłek na dziecko, udzielanym przez ZUS, zasiłek na dziecko “To jest wsparcie pieniężne udzielane osobom, które muszą zwolnić się z pracy, aby zapewnić pilną i niezbędną pomoc swoim dzieciom (biologicznym, adoptowanym lub od współmałżonka), w przypadku choroby lub wypadku. Dotyczy małoletnich lub dużych dzieci. Jeśli są starsze, muszą należeć do gospodarstwa domowego beneficjenta. Dotyczy to również dzieci, które niezależnie od wieku są niepełnosprawne lub przewlekle chore.”

W ten sposób, jeśli musisz zostać w domu, aby opiekować się dzieckiem, bo zachorowało lub uległo wypadkowi, nadal otrzymujesz wynagrodzenie, a nieobecności w pracy są usprawiedliwione.

Jednakże, zgodnie z art. 19 dekretu z mocą ustawy nr. Rozporządzenie nr 91/2009 określa maksymalny limit dni, które każdy z rodziców może wykorzystać na otrzymanie zasiłku wychowawczego, z którego nie może korzystać jednocześnie ojciec i matka:

 • Do 30 dni w roku kalendarzowym, następujących po sobie lub przeplatanych, lub przez cały okres hospitalizacji, jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 12 lat lub jest niepełnosprawne lub cierpi na chorobę przewlekłą (bez ograniczeń wiekowych);
 • Do 15 dni w roku kalendarzowym, następujących po sobie lub nie, jeżeli dziecko ukończyło 12 lat.

zanotuj:

W przypadku każdego dziecka oprócz pierwszego, do okresów nieobecności, o których mowa, dodaje się jeden dzień, z prawem do odpowiedniego zasiłku z Ubezpieczeń Społecznych.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Jak wspomniano w Praktycznym przewodniku po zabezpieczeniach społecznych, do zasiłku na opiekę nad dzieckiem uprawnieni są:

Osoba znajdująca się w sytuacji przedemerytalnej z całkowitym zawieszeniem aktywności zawodowej, pobierająca zasiłek dla bezrobotnych lub będąca rencistą, emerytem lub rencistą, która nie pracuje lub nie odprowadza składek do ZUS, nie jest uprawniona do tego zasiłku. Wykluczeni są również pracownicy zatrudnieni na bardzo krótkoterminową umowę o pracę.

Jakie są niezbędne wymagania?

Jako rodzic, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania na opiekę nad dzieckiem, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Złóż wniosek o dofinansowanie w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym przestałeś pracować, aby opiekować się dzieckiem;
 • Uregulować sytuację składkową przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Przestrzegać okresu gwarancji;
 • Drugi rodzic musi pracować i nie może ubiegać się o zasiłek z tego samego powodu lub nie może zapewnić pomocy rodzinie.

Jeżeli dziecko lub młodociany korzystający z pomocy rodziny jest pełnoletni, musi pozostawać w gospodarstwie domowym.

Jaki jest okres gwarancji?

Aby skorzystać z tego wsparcia, w dniu rozpoczęcia okresu nieobecności musisz przepracować i opłacać składki na ubezpieczenie społeczne lub inny krajowy lub zagraniczny system zabezpieczenia społecznego przez sześć kolejnych miesięcy (o ile nie nakładania się) i zapewnić subsydium w takich przypadkach.

Miesiąc, w którym rozpoczyna się licencja, jest również wliczany do okresu gwarancji, jeśli to konieczne, pod warunkiem, że co najmniej jeden dzień w tym samym miesiącu został zdyskontowany.

Jak ubiegać się o urlop wychowawczy?

Wniosek o przyznanie zasiłku wychowawczego można złożyć online, na Portalu Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając formularz i dostarczając zeskanowaną dokumentację, osobiście w punkcie obsługi ZUS lub pocztą do Okręgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Formularze i potrzebne dokumenty

Aby ubiegać się o zasiłek na opiekę nad dzieckiem, należy wypełnić i złożyć w ZUS następujące formularze:

A także poniższe dokumenty, jak określono w Praktycznym przewodniku po zabezpieczeniach społecznych:

 • „Zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie szpitalne potwierdzające chorobę dziecka, z identyfikacją dziecka i rodzica sprawującego opiekę oraz datę rozpoczęcia i zakończenia okresu ograniczenia możliwości wykonywania pracy;
 • orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, gdy dziecko ma 12 lat lub więcej, uchylone w przypadku przyznania renty inwalidzkiej;
 • Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, gdy dziecko ukończyło 12 lat, które jest wymagane tylko przy składaniu pierwszego wniosku;
 • Dokument z instytucji bankowej potwierdzający IBAN (międzynarodowy numer konta bankowego), w przypadku, gdy chcesz, aby płatność była dokonywana poprzez wpłatę na konto bankowe i nie zastosowałeś się jeszcze do tej metody płatności.”

Należy pamiętać, że jeśli Twoje dziecko jest chore i SNS (w ośrodku zdrowia lub szpitalu) wydaje na to Średnie Zaświadczenie (CIT), aby to udowodnić, informacja ta jest przesyłana bezpośrednio do służb Ubezpieczeń Społecznych, bez konieczności składania aplikacja. .

Ile otrzymujesz?

Dzienna kwota dofinansowania do opieki nad dzieckiem odpowiada 100% wynagrodzenia referencyjnego netto (które weszło w życie 1 kwietnia 2020 r.), z minimalnym limitem 65% wynagrodzenia referencyjnego.

Wynagrodzenie referencyjne jest obliczane na podstawie Twojego wynagrodzenia brutto w celu ustalenia dziennej kwoty określonej dotacji. Liczba ta odpowiada średniemu wynagrodzeniu zadeklarowanemu do ZUS w pierwszych sześciu miesiącach ostatnich ośmiu miesięcy, z wyłączeniem dopłat do urlopów i świąt Bożego Narodzenia.

Z kolei, aby obliczyć swoje wynagrodzenie referencyjne netto, będziesz musiał odjąć od całkowitej wartości swojego wynagrodzenia referencyjnego wartości odpowiadające stawce IRS oraz stawce składki ZUS, która Cię dotyczy.

Jeśli mieszkasz w Regionach Autonomicznych, kwota zasiłku na opiekę nad dzieckiem jest zwiększona o 2%.

Jak i na jak długo jest odbierany?

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem można otrzymywać przez maksymalnie 30 dni w roku (od 1 stycznia do 31 grudnia) na dzieci biologiczne, adoptowane lub współmałżonka, plus jeden dzień na każde kolejne dziecko.

Jeżeli dziecko (dzieci) ukończyło 12 lat, limit dni w roku na otrzymanie zasiłku opiekuńczego wzrasta do 15 plus jeden dzień na każde kolejne dziecko.

Dotację możesz otrzymać przelewem bankowym lub pocztą, przekazem pocztowym, jednak ZUS zaleca wybranie przelewu, ponieważ jest to metoda bezpieczniejsza, szybsza i pozbawiona opóźnień i strat.

Kiedy będzie koniec?

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem trwale wygasa, gdy:

 • Przestań opuszczać pracę, aby zająć się dzieckiem;
 • Jest oszustwo;
 • Pracujesz podczas otrzymywania dotacji.

Czy przysługuje urlop wychowawczy z powodu izolacji profilaktycznej?

Jako środek wyjątkowy w obliczu pandemii COVID-19 ustanowiono wsparcie dla pracowników, którzy tracą pracę i mają dzieci lub wnuki (poniżej 12 roku życia lub cierpiących na chorobę przewlekłą niezależnie od wieku), którzy wymagają przyczyny izolacji profilaktycznej.

Będzie im przysługiwało 100% wynagrodzenia referencyjnego, a dofinansowanie to będzie obowiązywać maksymalnie przez 14 dni.

Aby otrzymać to wsparcie, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę Direct Social Security
 2. W menu „Rodzina” wybierz opcję „Rodzicielstwo”.
 3. Kliknij w przycisk „Zamów nowy” i wybierz „Dotacja na opiekę nad dzieckiem lub wnukiem”

Niezbędne jest dostarczenie odpowiedniego cyfrowego zaświadczenia o izolacji profilaktycznej wystawionego przez pełnomocnika ds. zdrowia. Następnie będziesz musiał przejść do menu „Profil” iw sekcji „Dokumenty dowodowe” będziesz musiał przesłać ten plik.

Uwaga:

Aby otrzymywać wsparcie bezpośrednio na swoje konto bankowe, należy wprowadzić numer IBAN w profilu Social Security Direct, klikając opcję „Zmień konto bankowe”.

Jeśli minie 14 dni tego zasiłku, a Twoje dziecko nadal będzie chore, będziesz mieć prawo do zasiłku opiekuńczego w ramach normalnego programu dla Twojego dziecka.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *