Czym są i jak działają?

Inteligentne liczniki są instalowane we wszystkich portugalskich domach, zgodnie z europejskim zobowiązaniem do ograniczenia emisji gazów zanieczyszczających do atmosfery. W sumie w Portugalii jest już 4,3 miliona inteligentnych liczników, co odpowiada zasięgowi dwóch trzecich odbiorców energii.

Główną zaletą tych nowych urządzeń jest koniec szacowanego zużycia, ale to nie wszystko. Dowiedz się lepiej, jak działają inteligentne liczniki i jakie korzyści przyniosą Ci w życiu.

Czym są inteligentne liczniki?

Inteligentne liczniki to cyfrowe urządzenia, które mierzą i informują o zużyciu energii elektrycznej i gazu, umożliwiając rzeczywisty i automatyczny zdalny odczyt. Eliminuje to potrzebę regularnego zgłaszania odczytów przez konsumentów, aby uniknąć szacunkowych odczytów. Operator zrobi to za Ciebie zdalnie.

Sprzęt ten jest stopniowo wdrażany w całym kraju, w ramach misji transformacji energetycznej w Portugalii i odpowiedzialnego korzystania z energii. Nawiasem mówiąc, ta inicjatywa wyszła z Unii Europejskiej, która postawiła sobie za cel wyposażenie 80% domów w te nowe inteligentne liczniki i osiągnięcie 100% do końca 2022 roku.

Tym samym wszystkie stare liczniki muszą zostać wymienione przed 31 grudnia 2022 r., a wymiana jest obowiązkowa. W ten sposób nigdy więcej szacunków energii elektrycznej i nieścisłości w rachunkach za energię elektryczną. Ale zalety na tym się nie kończą.

Jakie są zalety inteligentnych liczników?

Inteligentne liczniki mają kilka zalet i są skierowane nie tylko do konsumenta, ale także do środowiska i firm dostarczających energię i zarządzających nią. Kontynuujemy opisywanie głównych.

odczyty automatyczne

Konsument nie musi już zbierać ani przekazywać odczytów co miesiąc, ponieważ to sam licznik przesyła je do dystrybutora, zdalnie, bezpośrednio i automatycznie.

Faktury bez kosztorysów

Rozliczenia nie są już szacowane, ponieważ dystrybutor ma natychmiastowy dostęp do dokładnego i rzeczywistego zużycia energii. Konsument płaci tylko tyle, ile faktycznie zużył.

operacje zdalne

Nie jest już konieczna obecność konsumenta w domu ani dojazd technika do miejsca zamieszkania w celu wykonania czynności takich jak: diagnostyka usterek, naprawa usterek, przerwanie lub wznowienie dostaw energii, zmiana zakontraktowanej mocy czy ustawienie taryfy.

Kontrola nad konsumpcją

Konsumenci mają dostęp do bardziej realnych i dokładnych informacji o swoich szczytach konsumpcyjnych, co pozwala im wybrać taryfę bardziej dostosowaną do ich rzeczywistych potrzeb, a przez to bardziej korzystną finansowo i efektywną.

Sprawność w wymianie dystrybutora

Jeżeli konsument zamierza zmienić dystrybutorów, nie jest konieczne podawanie odczytów w trakcie zmiany. Inteligentny licznik wysyła rzeczywisty odczyt w momencie zmiany do obu dystrybutorów: nowego i odchodzącego.

korzyści dla środowiska

Inteligentne liczniki pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją energii w sieci krajowej, zmniejszając w ten sposób emisję dwutlenku węgla. E-Redes szacuje, że do końca 2022 roku uda się uniknąć emisji 2 tys. ton CO2 do atmosfery.

Jak zdobyć inteligentne liczniki i ile to kosztuje?

Zastępowanie liczników analogowych licznikami inteligentnymi odbywa się stopniowo i stopniowo we wszystkich portugalskich domach. Ponieważ jest to obowiązkowe, nie będziesz musiał składać żadnych wniosków w tym zakresie. Jeśli jeszcze tak się nie stało, do końca 2022 roku powinien już być zainstalowany w Twoim domu.

W tym czasie otrzymasz powiadomienie od E-Redes z tą informacją. Do tego czasu należy nadal okresowo zgłaszać odczyty liczników, aby uniknąć szacunkowych rachunków. Jeśli jednak nie chcesz czekać i chcesz jak najszybciej skorzystać z inteligentnego licznika, możesz wysłać zapytanie do firmy dystrybucyjnej.

Inteligentne liczniki nie wiążą się z żadnymi kosztami, ponieważ stanowią własność i wyłączną odpowiedzialność Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (ORD). Konsument będzie zwykle nadal płacił tę samą kwotę za zakontraktowaną moc.

Inteligentne liczniki: często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań konsumentów dotyczących tych urządzeń.

Czy mogę przestać raportować odczyty, gdy mam inteligentny licznik?

Nie zawsze. Po zainstalowaniu inteligentnego licznika konieczne jest przeprowadzenie testów w celu sprawdzenia dokładności i komunikacji. Dopiero potem licznik zaczyna działać, w którym to momencie nie ma już potrzeby wysyłania odczytów.

Czy istnieją tylko inteligentne liczniki światła?

Nie. Ten typ licznika istnieje również dla gazu ziemnego. Jednak ta inicjatywa dotyczy wyłącznie usług elektroenergetycznych.

Skąd mam wiedzieć, czy mam inteligentny licznik?

O posiadaniu inteligentnego licznika dowiesz się, gdy otrzymasz powiadomienie od E-Redes potwierdzające tę informację. Do tego czasu należy nadal zgłaszać odczyty liczników.

Czy muszę mieć internet, aby mieć inteligentny licznik?

Nie. Działanie inteligentnego licznika jest autonomiczne i nie wymaga żadnej pomocy z zewnątrz. Bez internetu sprzęt nadal będzie działał.

Czy inteligentne liczniki kolidują z innymi urządzeniami, które mam w domu?

Nie. Inteligentne liczniki są całkowicie niezależne i możesz mieć w domu taki sprzęt, jaki chcesz, bez jakiejkolwiek ingerencji w nowe liczniki.

Czy mogę odmówić inteligentnego licznika?

Nie. Instalacja inteligentnych liczników jest obowiązkowa we wszystkich portugalskich domach w ramach krajowego planu E-Redes mającego na celu modernizację i uczynienie sektora energetycznego bardziej zrównoważonym.

Widzę czerwone światło na moim inteligentnym liczniku. Czy powinienem się martwić?

Tak. Inteligentne liczniki posiadają sygnalizację świetlną, która informuje o ich stanie pracy: czerwona, jeśli licznik nie jest zliczany, żółta, jeśli licznik jest testowany, zielona, ​​jeśli działa poprawnie. Jeśli świeci się czerwona lampka Twojego inteligentnego licznika, skontaktuj się ze swoim dostawcą energii.

Ile kosztuje inteligentny licznik?

Inteligentne liczniki są bezpłatne. Jeśli zostaniesz obciążony jakąkolwiek kwotą, jesteś ofiarą oszustwa, dlatego powinieneś odmówić zapłaty i zgłosić sytuację.

Czy rachunki za prąd wzrosną dzięki inteligentnym licznikom?

Nie. Wręcz przeciwnie, zapłacisz tylko za to, co faktycznie zużyjesz, ponieważ faktura wystawiana jest na podstawie rzeczywistego pomiaru zużycia. W rzeczywistości jest to oszczędność w stosunku do szacunkowych odczytów.

Czy inteligentne liczniki są szkodliwe dla zdrowia?

Nie. Do tej pory nie ma badań potwierdzających jakikolwiek poziom zagrożenia inteligentnych liczników dla zdrowia ludzkiego. W rzeczywistości sprzęt ten emituje znacznie mniej promieniowania niż telefony komórkowe i inne podobne urządzenia.

Liczniki te pojawiły się, aby promować bardziej efektywne zużycie energii i zapewnić konsumentom większą kontrolę nad swoimi wydatkami. Potwierdź, że taryfa, którą płacisz, jest dla Ciebie najkorzystniejsza, korzystając z naszego darmowego symulatora, który porównuje różne warunki oferowane przez firmy dystrybucyjne.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *