Czy znasz już swój profil służbowy? Poznaj lekarza ogólnego

W zależności od działalności firmy, może ona zwrócić się do specjalisty ogólnego lub specjalisty. Z punktu widzenia osoby przygotowującej się do Weź pracę lub nawet zakładania firmy, znajomość własnego profilu zawodowego jest niezbędna do wyboru kariera ma to związek z tym stanem.

Czy kiedykolwiek przestałeś o tym myśleć? Do pewnego czasu głośno było o tym, że trendem na rynku pracy jest specjalizacja. W końcu przy ciągłym rozwoju technologii coraz więcej organizacji potrzebowało ludzi, którzy rozumieli szczegóły zadań.

Jednak od jakiegoś czasu sytuacja ta uległa zmianie. To, co dawniej wymagało dziesięcioleci, aby stać się przestarzałym, obecnie nie trwa długo. Dlatego firmy chcą pracowników z globalną wizją i zróżnicowanymi umiejętnościami.

Odkryj więc cechy profesjonalisty ogólnego i dowiedz się, czy pasujesz do tego profilu!

Co to jest profesjonalista ogólny?

Jak sama nazwa wskazuje, profesjonalista ogólny to ten, który ma szerokie spojrzenie na pracę, którą rozwija. Jeśli myślisz o swoim czasie w szkole średniej, wyobraź sobie ucznia, który radzi sobie dobrze ze wszystkich przedmiotów, w przeciwieństwie do kolegi z klasy, który jest dobry z niektórych przedmiotów, ale nie z innych.

Profesjonalista ogólny, mówiąc prostym językiem, to osoba, która rozumie trochę każdy obszar pracy. Ten typ profilu jest często spotykany w małych i średnich firmach, gdzie ta sama osoba musi obsługiwać działania w kilku sektorach, takich jak zakupy, sprzedaż, obsługa klienta, logistyka, zapasy, zarządzanie finansami itp.

Ponieważ właściciele mniejszych firm nie zawsze są w stanie zatrudnić specjalistę do każdego obszaru, decydują się na zatrudnianie specjalistów ogólnych, którzy mogą obsłużyć pracę zgodnie z zapotrzebowaniem zakładu.

Jak działa ten rodzaj profesjonalisty?

Należy wyjaśnić, że nie wszystkie obszary akceptują obecność generalistów, w końcu istnieją zawody regulowane, które mają działalność przewidzianą prawem. Więc to nie dlatego, że farmaceuta jest częścią dziedziny zdrowia, będzie mógł działać jako lekarz lub pielęgniarka, prawda?

Jednak obecnie istnieją oferty pracy, które mogą być zajmowane przez osoby o różnym stopniu wykształcenia, takie jak administracjagospodarka, Inżynieria itd. Nawiasem mówiąc, im wyżej dana osoba wspina się po szczeblach kariery, tym bardziej organizacja wymaga od niej, aby była profesjonalistą o profilu ogólnym. Wiesz dlaczego?

Z zasady. W firmie są trzy poziomy: strategiczny (szczyt hierarchii), taktyczny (środek) i operacyjny (baza). Dla każdego z tych staży potrzebny jest inny profil zawodowy.

Podczas gdy osoby na szczycie „piramidy” firmy muszą posiadać umiejętności koncepcyjne, czyli globalną wizję, osoby na poziomie taktycznym muszą rozwijać umiejętności ludzkie. Z kolei osoby na poziomie operacyjnym muszą posiadać umiejętności techniczne, ponieważ zajmują się podstawowymi zadaniami związanymi z prowadzeniem biznesu.

Jak więc widać, profesjonalista ogólny może być obecny zarówno w małych, jak i dużych firmach.

Jakie są Twoje główne cechy i umiejętności?

Ważne jest, aby wyjaśnić, że osoba o profilu ogólnym raczej nie będzie ekspertem we wszystkim, jednak będzie posiadała niezbędną wiedzę, aby mieć zadowalające wyniki w obszarach, w których będzie pracować.

Obecnie trendem w firmach jest cenienie wyników, a nie tylko sposobu, w jaki działania zostały przeprowadzone. Dlatego często menedżer prosi profesjonalistę o zrobienie czegoś, daje podstawowe wytyczne, ale także oferuje pracownikowi pewną swobodę działania. Dzięki temu w organizacjach jest miejsce dla ogólnego profesjonalisty do pracy bez konieczności stosowania stałej rutyny.

Dysponując globalnym spojrzeniem na procesy biznesowe, osoby o tym profilu są w stanie myśleć o swojej pracy w sposób strategiczny. Na przykład nie zależy mu tylko na wykonaniu zadania, które odpowiada celom sektora, ale wie, że indywidualne wyniki wpływają na działania kolegów z innych działów.

Dzięki temu profesjonaliści generalni często dobrze przemieszczają się między różnymi sektorami firmy. W niektórych przypadkach może nawet zostać wezwany do zastąpienia kogoś nieobecnego lub przebywającego na urlopie.

Aby to zrobić, osoby o tym bardziej wszechstronnym profilu muszą mieć pewną elastyczność w zakresie zmian zadanie do innego nagle, zgodnie z potrzebami firmy.

Taka cecha jest bardzo przydatna w codziennym życiu zabieganej firmy, ponieważ specjalista nie zawsze może zostawić niedokończoną czynność, aby rozpocząć kolejną. Nawiasem mówiąc, jednym z zagrożeń związanych z tego typu profilem jest właśnie posiadanie bardzo wąskiego spojrzenia na pracę, aby nadawać się tylko do jednej funkcji.

Wręcz przeciwnie, w zależności od potrzeb firmy, osoba o profilu ogólnym może mieć większe znaczenie dla realizacji celów biznesowych.

Jakie są zalety i wady bycia kimś, kto pracuje z szerokim zakresem możliwości?

Kiedy firmy przeżywają trudności, na przykład kryzys gospodarczy, często utrzymują szczupły personel. W rezultacie preferowane są osoby, którym udaje się pracować na różnych stanowiskach w biznesie.

Ponadto, ponieważ technologia rozwija się tak szybko, nie zawsze opłaca się firmie mieć specjalistę w określonej technice lub narzędziu, ponieważ wiedza ta może zostać utracona wraz z pojawieniem się innowacji na rynku.

Z drugiej strony bycie profesjonalistą może być przeszkodą, gdy firma potrzebuje osoby do rozwiązania problemu, który obejmuje wiele szczegółów. W końcu brak konkretnej wiedzy może uniemożliwić pracownikowi osiągnięcie oczekiwanego rezultatu.

Teraz, gdy masz już pojęcie o cechach profesjonalisty ogólnego, powinieneś ocenić, czy masz ten profil, czy nie. Uświadom sobie od razu, że nie ma dobra ani zła. W końcu sytuacja na rynku pracy i sama firma pokaże, czy warto być bardziej generalistą, czy specjalistą. W każdym razie przez cały czas Wydziałmożesz skierować swój trening na jedną lub drugą opcję.

Czy lubiłeś rozmawiać na ten temat? Co powiesz na udostępnienie tego posta i pomoc znajomym w dokonaniu właściwego wyboru dla ich profilu do pracy? Wystarczy kilka kliknięć, aby to zrobić! Chodźmy?!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *