Czy zastanawiałeś się jaki jest Twój profil zawodowy? Dowiedz się więcej tutaj!

Wybór zawodu nie zawsze jest łatwym zadaniem, prawda? W końcu trzeba być bardzo ostrożnym i dobrze poinformowanym, aby podjąć właściwą decyzję. Ważna jest również świadomość swojego profilu zawodowego, ponieważ stworzy to więcej warunków do analizy swoich mocnych i słabych stron.

Samowiedza jest kluczem do rozwinięcia Twojego potencjału i rozpoznania, jak daleko możesz się posunąć. Wielu profesjonalistów gubi się po drodze, ponieważ chcą zrobić krok większy niż ich noga. Znajomość własnych ograniczeń i dostrzeganie odpowiedniego momentu, aby przejść dalej, to różnice, które należy wziąć pod uwagę.

W tym poście podkreślimy profesjonalne style i cechy tych, którzy chcą być generalistami lub specjalistami w danym segmencie. Ponadto omówimy narzędzia używane do ustalenia, jaki jest Twój profil zawodowy. Wymeldować się!

Zrozum, czym jest profil zawodowy i jakie są jego warunki

Profil zawodowy jest wskaźnikiem umiejętności osobistych i technicznych pracownika. Innymi słowy, obejmuje zdobyte doświadczenie i zdobyte kwalifikacje w celu doskonalenia usług.

Firmy poszukują pracowników o różnych cechach, aby zachować równowagę w środowisku korporacyjnym, biorąc pod uwagę potencjał zespołu do wykonywania najróżniejszych atrybucji. Mając to na uwadze, pokażemy typy profili najczęściej analizowanych przez sektor HR. Podążać:

komunikatory

Wyróżniają się zdolnością adaptacji do każdego środowiska. Nie lubią monotonii i nieustannie stawiają czoła wyzwaniom. Potrzebują kontaktu interpersonalnego, aby wykazać się łatwością komunikacji i artykulacji z innymi członkami zespołu.

Chcą mieć autonomię w wykonywaniu swoich obowiązków i zniechęcają się, gdy nie cieszą się uznaniem zawodowym, na jakie zasługują. Zawsze są podekscytowani nowymi zadaniami i przedstawiają towarzyskość oraz ducha przywództwa jako kluczowe czynniki w ich stylu zawodowym.

planiści

W przeciwieństwie do komunikatorów lubią bardziej stabilne środowisko pracy i cenią sobie rutynę. Starają się być bardzo konserwatywni i mają duże trudności z improwizacją. Mimo to zachowują spokój w bardziej skomplikowanych momentach, co firmy oceniają bardzo pozytywnie.

Planiści są na ogół bardzo zrelaksowani i charakteryzują się tym, że są niezawodni i łatwo się z nimi dogadać. Lubią wykonywać zadania zgodnie z harmonogramem, co sprzyja organizacji usług. Jednak może to być szkodliwe, jeśli wyniki są bardzo pilne.

Oprócz bycia spostrzegawczym, zorientowanym na szczegóły i dyplomatycznym, ci profesjonaliści unikają konfliktów korporacyjnych. Pomaga to zachować równowagę w grupie, zapobiegając momentom wielkiego napięcia.

wykonawcy

Ten profil zawodowy wyróżnia się optymizmem, dynamizmem i proaktywnością. Dlatego ci pracownicy lubią przywództwo i wykazują dużo determinacji i wytrwałości w dążeniu do celu.

Taka postawa sprawia, że ​​są bardzo ważni dla grupy, aby osiągnąć wysoką produktywność. Są bezpośrednie i obiektywne, aby wykonać zadanie tak szybko, jak to możliwe. Wykonawcy są bardzo poszukiwani przez firmy, ponieważ lubią wyzwania i stawiają na świadczenie ponadprzeciętnej jakości usług.

Bardzo cenią sobie swobodę w realizacji nowych projektów. Lubią innowacje i są bardzo konkurencyjni. Jeśli masz te cechy, prawdopodobnie masz styl pracy profesjonalnego wykonawcy.

Analityka

Są całkiem racjonalni i myślą o pozytywach i negatywach przed podjęciem działania. Charakteryzują się również dużą szczegółowością i umiejętnością identyfikowania możliwości promowania usprawnień procesów.

Kolejnym pozytywnym aspektem jest umiejętność improwizacji w nagłych sytuacjach, co wynika z talentu do pokonywania wyzwań i zdobytej wiedzy o organizacji. Analityka jest bardzo ceniona, ponieważ ocenia wszystkie możliwe zmienne w procesie podejmowania decyzji.

Czynnik ten generuje duże bezpieczeństwo dla zespołu, ponieważ profesjonaliści są bardziej pewni, że są na właściwej ścieżce. Ponieważ są sztywne, nieśmiałe i bardzo zatroskane, potrzebują przywództwa, które zachęci ich do dotrzymywania terminów realizacji projektów.

Jeśli zidentyfikowałeś już swój profil zawodowy na podstawie wyróżnionych przez nas informacji, zrobiłeś już ważny krok w kierunku wizualizacji tego, co można zrobić, aby osiągnąć sukces.

Zobacz, jak mogą pracować profesjonaliści

Niezależnie od profilu pracownika można scharakteryzować jako specjalistę lub generalistę. Lubię to? Nie martw się, wyjaśnimy Ci to prosto. Czytaj z uwagą!

Specjaliści to ci, którzy koncentrują się na posiadaniu wyjątkowych zdolności w danej dziedzinie. Na przykład prawnik ma ponadprzeciętną wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego. W tym przypadku staje się referencją na rynku pracy, gdy poruszane są tematy z tego obszaru. W tym celu wymagane jest dogłębne zbadanie konkretnego segmentu i doświadczenie zawodowe.

Generaliści wyróżniają się wiedzą specjalistyczną w wielu obszarach kariery. Adwokat może występować w procesach sądowych w różnych gałęziach, takich jak cywilne, pracownicze i handlowe. Jest profesjonalistą, który gra na kilku pozycjach i zawsze jest chętny do współpracy, co jest pozytywnie odbierane przez firmy.

Dowiedz się, jak odkryć swój profil zawodowy

Czy jesteś komunikatorem, planistą, wykonawcą lub analitykiem? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie od razu. Istnieją jednak testy, które pomogą Ci zidentyfikować Twoje cechy i sprawdzić, jaki jest Twój styl pracy. Test Dysku analizuje postawę ciała biorąc pod uwagę 4 elementy:

 • dominacja (jak stawiasz czoła trudnościom i wyzwaniom);
 • wpływ (relacje międzyludzkie i umiejętność wywierania wpływu na ludzi);
 • stabilność (jak żyje ze zmianami);
 • samozadowolenie (zachowanie wbrew ustalonym regułom).

Alternatywny

Inną procedurą weryfikacji zachowania jednostek jest test enneagramu. Ma na celu weryfikację cech osobowości na podstawie 9 cech:

 • perfekcjonista (skupia się na perfekcji);
 • pomocny (zawsze chętny do współpracy ze współpracownikami);
 • konkurencyjny (jego głównym celem jest odniesienie sukcesu);
 • indywidualista (priorytetowo traktuje samowiedzę, ale jest bardzo wycofany);
 • obserwator (stara się zrozumieć okoliczności i ludzi);
 • pytający (lubi rozumieć, co jest wokół i jest sceptyczny);
 • marzyciel (chce być szczęśliwy i otwarty na nowe pomysły);
 • konfrontacyjny (zawsze dąży do konfrontacji z innymi, co prowadzi go do bycia liderem);
 • pacyfista (przyjmuje dialog w celu rozwiązania i uniknięcia konfliktów).

Znając swój profil zawodowy, będziesz lepiej przygotowany do sprostania wyzwaniom rynku pracy i wyboru zawodu bardziej skoncentrowanego na Twoich umiejętnościach i cechach.

Myślisz o pójściu na studia? Następnie przeczytaj ten post o tym, jak dyplom może zwiększyć Twoje dochody!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *