Czy zacząłeś już myśleć o ścieżce kariery? dowiedzieć się, jak się rozwijać

Jak zamierzasz widzieć siebie na rynku pracy za 10 lat? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ trzeba mieć wizję przyszłości i dojrzałość, aby zobaczyć, co można zrobić, aby osiągnąć swoje cele zawodowe. Dlatego wiele osób inwestuje w plan kariery.

Ta postawa jest niezbędna do ustalenia idealnych działań do osiągnięcia celów i pokonania trudności, które pojawiają się na drodze. Ponadto planowanie zapewnia większe bezpieczeństwo, które jest niezbędne, aby zachować koncentrację i być gotowym stawić czoła nowym wyzwaniom.

W tym poście podkreślimy odpowiednie działania w celu ustalenia planu ukierunkowanego na Twój rozwój zawodowy. Omówimy również narzędzia, które pomogą Ci stworzyć niezawodną strategię kariery. Wymeldować się!

Pomyśl o obecnej sytuacji

Samowiedza jest kluczem do sukcesu, ponieważ pomaga ocenić swoje mocne i słabe strony. Kolejną zaletą jest to, że pozwala na bardziej inteligentną refleksję nad bieżącą chwilą.

Patrząc na sytuację doświadczaną w dojrzały sposób, jesteś w stanie lepiej wyobrazić sobie, jak potoczy się Twoje życie zawodowe. Środek ten jest niezbędny do rozpoczęcia opracowywania planu kariery zawodowej. Nie należy tworzyć wizji przyszłości, którą można urzeczywistnić, jeśli nie ma prawidłowej analizy teraźniejszości.

Wyświetl żądany stan

Jakie stanowisko zawodowe chcesz zajmować za 5 lat? Odpowiedź musi znajdować się w planowaniu zawodowym, ponieważ jest to sposób, w jaki możesz pokierować swoimi działaniami, aby osiągnąć swoje cele.

Jeśli na przykład jesteś obecnie stażystą w firmie międzynarodowej, powinieneś zaplanować stanowisko, które zamierzasz zajmować w firmie w przyszłości. Takie zachowanie pomoże ci być bardziej zmotywowanym i zdeterminowanym, by osiągnąć swoje cele. Posiadanie punktu docelowego i chęć rozwoju to zawsze sposoby na ucieczkę od akomodacji.

określić cele

Nie ma sposobu, aby wygrać w świecie korporacji, jeśli nie masz dobrze zdefiniowanych celów. Bycie apatycznym i czekanie na okazje, które spadną z nieba, to postawy, które sprawią, że będziesz sparaliżowany i niezdolny do reagowania.

Dlatego ważne jest, aby mieć cele, które uwzględniają Twoją zdolność do realizacji projektów i Twój potencjał wzrostu w krótkim, średnim i długim okresie. Jeśli jesteś na przykład w swojej pierwszej pracy i chcesz zostać w firmie, warto pomyśleć o tym, jak się rozwijać w firmie. Na początek możesz wyznaczyć kilka celów, takich jak:

 • terminowo wywiązywać się z zadań;

 • rozwijać i proponować innowacyjne projekty;

 • opracowywać nowe inicjatywy dla firmy, o ile mają poparcie menedżerów;

 • inwestować w szkolenia zawodowe;

 • osiągnąć stanowiska o większym prestiżu i wyższym wynagrodzeniu w instytucji.

Określ terminy

Jak szybko planujesz ukończyć studia podyplomowe, które są ważne dla Twojego rozwoju w firmie? Jaki jest termin zakończenia udziału w innowacyjnym projekcie? Kiedy tworzysz cele, musisz upewnić się, że istnieje termin ich realizacji.

Określenie czasu na zakończenie działań jest niezbędną inicjatywą dla kontynuacji zadań przewidzianych w twoim planie. Zaleca się, aby ustalone terminy uwzględniały rutynę pracy i osobiste zobowiązania.

Bądź przekonany o tym, co robisz

Plan kariery nie może być tylko dokumentem, który ma służyć jako ozdoba, prawda? Innymi słowy, trzeba być naprawdę świadomym tego, co się planuje i co jest niezbędne do osiągnięcia bardziej wyrazistych rezultatów.

Pewność siebie należy ocenić na tym etapie planowania zawodowego. Jeśli nie jesteś przekonany do tego, co zostało nakreślone na twoją przyszłość, lepiej przejrzeć cele i zaplanowane działania.

W ten sposób unikniesz marnowania czasu i energii na działania, które donikąd Cię nie zaprowadzą. Staraj się ściśle monitorować postępy w osiąganiu celów, aby móc wydłużyć terminy lub zmodyfikować cele, zgodnie z okolicznościami osobistymi i zawodowymi.

Poznaj 3 narzędzia do monitorowania swojego planu kariery

Obecnie istnieją trzy narzędzia, które mogą pomóc w zbudowaniu realnego planu kariery, który można zastosować. Pokażemy Ci, jak możesz z nich korzystać już teraz. Podążać!

MĄDRY

Jest to funkcja szeroko stosowana w świecie korporacyjnym. To słowo oznacza mądre w języku angielskim. Jednak jego użyteczność opiera się na każdej literze, co zostanie wyjaśnione poniżej:

 • Konkretny (konkretny): cele muszą być jasne, aby można je było łatwo przyswoić, sprzyjając organizacji ludzi w celu ich osiągnięcia;
 • Mierzalne: należy przyjąć parametry, aby zweryfikować, czy cele zostały osiągnięte, czy nie;

 • Osiągalne: istotne jest, aby cele były możliwe do osiągnięcia. W przeciwnym razie nie ma sensu układać planu kariery;

 • Realistyczne: cele muszą mieścić się w kontekście, który sprawia, że ​​są dla Ciebie istotne, a jednocześnie możliwe do pomyślnego zrealizowania;

 • Określony w czasie (czas): cele muszą zostać osiągnięte w okresie, który umożliwia odpowiedni rozwój działań.

Analiza SWOT

Również bardzo odpowiedni dla tych, którzy chcą zmienić swoje życie zawodowe. Każda litera SWOT zawiera słowo w języku angielskim, patrz:

 • Mocne strony: podkreśla Twoje mocne strony i przewagę konkurencyjną, biorąc pod uwagę innych specjalistów w Twojej dziedzinie;

 • Słabe strony (słabe strony): obejmuje aspekty, nad którymi należy popracować, aby osiągnąć lepsze wyniki;

 • Możliwości: obejmują szanse, które masz, aby wyróżnić się w swojej dziedzinie zawodowej;

 • Zagrożenia: składa się z zagrożeń zewnętrznych, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją karierę.

Cykl PDCA

To narzędzie jest szeroko stosowane przez firmy do tworzenia planowania strategicznego. Powstaje okrąg, który obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i jest podzielony na cztery ćwiartki. W prawym górnym rogu wstawiana jest litera P rozpoczynająca cykl. Kroki dla tej funkcji są następujące:

 • Zaplanuj (planowanie);

 • Czy (wykonanie tego, co zostało zaplanowane);

 • Sprawdź (zweryfikuj, czy działania są realizowane zgodnie z planem);

 • Ustawa (działania przeprowadzane w trakcie realizacji planu, który obejmuje rewizję i niezbędne dostosowania do osiągnięcia celów).

Postępując zgodnie z działaniami opisanymi w tym poście i nieustannie dążąc do ciągłego doskonalenia, będziesz mieć większe szanse na zbudowanie użytecznego planu kariery dla swojego rozwoju zawodowego.

Podobała Ci się ta treść? Dlatego koniecznie podziel się nim w mediach społecznościowych. W końcu wiedza jest zawsze niezbędna dla naszej ewolucji!

[rock-convert-cta id=”1273″]

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *