Czy inżynieria leśna i inżynieria środowiska to to samo?

Kiedy przychodzi czas na wybór uczelni, często pojawiają się również pewne wątpliwości. A jeśli chodzi o inżynierię, nie jest inaczej. W szczególności dwie z nich wywołują najwięcej zamieszania, bo wydają się być tym samym – są to: inżynieria leśna i inżynieria środowiska.

To fakt: tylko tak wyglądają, ponieważ tworzą dwóch bardzo różnych profesjonalistów w swoich funkcjach. Jednak ludzie często mylą te dwa kursy lub myślą, że są takie same. To zamieszanie może wynikać z faktu, że oba są powiązane z zasobami naturalnymi i ochroną środowiska.

Nawet jeśli specjaliści w dziedzinie leśnictwa i inżynierii środowiska mają szansę pracować w agencji publicznej lub w tej samej niszy co firmy prywatne, ich zadania w tych instytucjach są zupełnie inne.

Mówiąc bardzo krótko, inżynier leśnictwa skupia się na myśleniu o użytecznych procesach w ochronie przyrody, podczas gdy inżynier środowiska myśli o sposobach poprawy przetwarzania pozostałości w rzekach i morzach.

W ten sposób, mimo że wyglądają podobnie, widzimy, że różnice są dobrze rozgraniczone. Jeśli nadal masz wątpliwości, uspokój się! Aby pomóc Ci wybrać odpowiedni kurs, przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm dziedzinom inżynierii, które będą zyskiwać na popularności w nadchodzących latach.

Czytaj więc dalej i dowiedz się wszystkiego o obszarze specjalizacji, programie nauczania i rynku pracy w leśnictwie i inżynierii środowiska.

Kariera inżyniera leśnego

O inżynierze leśnym to profesjonalista, który analizuje możliwość wykorzystania lub nie wykorzystania różnych elementów środowiska, takich jak drewno, oleje i żywice, na określonych obszarach — zwykle obszarach leśnych.

Wśród jego atrybutów jest ochrona flory i fauny, oprócz oceny ekosystemów pod kątem możliwości produkcji dóbr leśnych, opracowywania sposobów wykorzystania i ponownego wykorzystania zasobów naturalnych.

Jest bardzo poszukiwany w planowaniu i realizacji projektów ponownego zalesiania. Ponadto rolą inżyniera leśnego jest nadzorowanie publicznych i prywatnych przedsiębiorstw korzystających z zasobów leśnych, takich jak np. elektrownie wodne.

Kariera inżyniera środowiska

Główną funkcją inżyniera środowiska jest działanie w zakresie oczyszczania i kontroli pozostałości chemicznych w przyrodzie, głównie w wodzie i ściekach. Ten profesjonalista zajmie się odzyskiwaniem gleby i wody, oprócz pracy nad kontrolą zanieczyszczeń, zarówno w środowisku przemysłowym, jak i wyłącznie na obszarach miejskich.

Firmy muszą coraz bardziej dbać o swoje wyniki w odniesieniu do środowiska. W tym sensie inżynier środowiska musi ocenić, co może, a co nie, spowodować negatywne skutki i ostrzec przed tym przedsiębiorców. Oni też:

  • zarządzają różnymi środkami, których celem jest ograniczenie wpływu procesów i produktów chemicznych;
  • monitorować jakość wody w rzekach, morzach i glebach;
  • planują środki dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych;
  • myślą o inicjatywach mających na celu uniknięcie powodzi, powodzi i klęsk żywiołowych na dużą skalę itp.

W przeciwieństwie do inżyniera leśnictwa, który prawie zawsze musi ubrudzić sobie ręce, inżynier środowiska jest bardziej w biurze, pracując nad rozwojem projektu i oceniając możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na przyrodę.

Programy nauczania inżynierii leśnej i inżynierii środowiska

Dyscypliny kierunku Inżynieria Leśna obejmują przedmioty związane z botaniką, fizjologią roślin, ekologią, technologią drewna oraz przedmioty dotyczące właściwych metod świadomego korzystania ze środowiska.

Musisz lubić studiowanie zagadnień rolniczych i biologicznych, ale także nauk ścisłych, ponieważ matematyka i fizyka są ważne w dyscyplinach zajmujących się wpływem na środowisko, meteorologią, urbanistyką i zasobami wodnymi.

Na studiach na kierunku inżynieria środowiska student oprócz nauk społecznych zrealizuje również dyscypliny z zakresu nauk ścisłych i biologicznych. Dlatego ważne jest, aby lubić matematykę i mieć umiejętność logicznego rozumowania, co jest bardzo potrzebne na studiach iw życiu zawodowym.

Do najczęstszych dyscyplin na studiach licencjackich z inżynierii środowiska należą: ekologia, geologia, hydrologia, topografia i chemia. Po dobrze uformowanej bazie rozpoczynają się zajęcia z hydrauliki, zarządzania środowiskiem, ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami itp.

Rynek pracy w leśnictwie i inżynierii środowiska

Większość ofert pracy dla inżyniera leśnego w Brazylii jest w tartakach. W rolnictwie również istnieje zapotrzebowanie ze względu na konieczność ponownego zalesiania dużych obszarów.

Dzięki wiedzy zdobytej w czasie studiów możliwa jest praca w zarządzaniu parkami ekologicznymi i rezerwatami leśnymi.

Jako naukowiec inżynier leśny może inwestować w prace, których głównym celem jest genetyczne ulepszanie nasion oraz doskonalenie technologii związanych z wykorzystaniem drewna i innych surowców naturalnych.

Z zadaniem produkcji, planowania i sadzenia, zawsze z myślą o podstawowej trosce o środowisko, wspólną działalnością kawalerów inżynierii leśnej jest inspekcja środowiskowa, oferty pracy, które są zazwyczaj oferowane w przetargach publicznych przez Ministerstwo Środowiska i Ibama. .

Doradztwo to powszechna praca dla inżynierów środowiska, głównie dlatego, że firmy potrzebują licencji środowiskowej przed rozpoczęciem działalności.

Ponadto ten profesjonalista jest bardzo poszukiwany w branżach, firmach budowlanych i zakładach, które poszukują trwałej pieczęci, mając możliwość wyboru kariery publicznej lub prywatnej.

W sektorze publicznym inżynierowie środowiska również mają zagwarantowane miejsce, ponieważ konieczne jest myślenie o odpowiedzialności społeczeństwa wobec przyrody. W sektorze prywatnym jest potrzebny przy projektach rolniczych i przemysłowych, w których wakaty są częstsze w południowo-wschodnich i południowych regionach Brazylii.

A tam masz profil studenta inżynierii? Mimo że są one podobne pod pewnymi względami, kursy inżynierii leśnej i inżynierii środowiska to nie to samo. Co więcej, na rynku pracy jest miejsce dla tych dwóch profesjonalistów, jednak każdy z nich działa w ramach swoich specyficznych funkcji.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *