Co to jest biuro rodzinne i dlaczego warto je założyć w Singapurze?

W Singapurze „biuro rodzinne” odnosi się do wykwalifikowanych inwestorów rodzinnych o wysokiej wartości netto (HNWF) lub inwestorów indywidualnych o wysokiej wartości netto (HNWI), zgodnie z definicją zespołu Family Office Development Team (FODT), organu państwowego pod auspicjami Rady ds. Rozwoju Gospodarczego Singapuru (EDB) i Urzędu Monetarnego Singapuru (MAS). Jako organizacje, biura rodzinne można uznać za specjalne firmy doradcze w zakresie zarządzania majątkiem.

W ostatniej dekadzie Singapur aktywnie namawiał HNWF i HNWI do inwestowania w kraju za pośrednictwem rodzinnych biur. Dzieje się tak dlatego, że poza licznymi korzyściami bezpośrednimi, jakie przynoszą ich inwestycje, obecność HNWF i HNWI jest szczególnie korzystna dla branży usług profesjonalnych i finansów. HNWF i HNWI mają również duży wpływ na ekosystem startupów, ponieważ są bardziej elastyczne niż tradycyjne firmy inwestycyjne i venture capital.

Niedawne aktualizacje wymagań dotyczących założenia biura rodzinnego w Singapurze prawdopodobnie przyciągną jeszcze więcej HNWF i HNWI, zwłaszcza z Chin, Hongkongu, Indii i Indonezji. Uważa się, że pomaga to Singapurowi bezpośrednio czerpać korzyści z rosnącego bogactwa i wpływów tych krajów.

Jakie są korzyści z założenia Family Offices?

Rodziny HNW i osoby, które spełniają wymagania FODT dotyczące biur rodzinnych, korzystają z szerokiej gamy przywilejów. Oto niektóre z korzyści wynikających z bycia uznanym za biuro rodzinne:

 • Bezpośredni dostęp do wielu najlepszych doradców finansowych na świecie.
 • Sprawdzone, ustrukturyzowane podejście do zarządzania majątkiem i dziedzictwem.
 • Większa przejrzystość w kwestiach spornych, takich jak sukcesja i dziedziczenie.
 • Zmniejszone zewnętrzne i wewnętrzne ryzyko dla stabilności bogactwa.
 • Struktura dla podejść środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w inwestycjach.
 • Stabilne ramy filantropii.
 • Szanse dla młodszych członków rodziny na dalszy wzrost bogactwa.
 • Zachęty podatkowe dla lokalizacji w Singapurze
 • Wysoce pożądane środowisko do poszerzania globalnych kontaktów zawodowych.

Biorąc pod uwagę te korzyści, rosnące rodziny HNW i osoby prywatne z całego świata zakładają teraz biuro rodzinne w Singapurze. Ten napływ kapitału jest obecnie postrzegany przez rząd Singapuru jako strategicznie ważny dla utrzymania przewagi kraju jako globalnego centrum innowacji i inwestycji.

Jak założyć Family Office w Singapurze?

Założenie biura rodzinnego w Singapurze jest tak proste, jak założenie jakiejkolwiek innej firmy. Aby rozpocząć, kandydaci muszą złożyć wniosek na stronie internetowej Urzędu ds. Rachunkowości i Korporacji (ACRA). Zapoznaj się z poradnikami ACRA, aby zapoznać się z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi aplikacji, w tym z rejestracją firmy, inkorporacją i innymi kwestiami dotyczącymi zgodności z prawem. Należy pamiętać, że wymagania mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Biura rodzinne są również zasadniczo zobowiązane do posiadania licencji na usługi rynków kapitałowych w zakresie zarządzania funduszami zgodnie z art. 99 ust. 1 lit. h) Ustawy o papierach wartościowych i kontraktach terminowych („SFA”). Ponadto biura rodzinne są również zobowiązane do angażowania krajowych usług doradztwa finansowego i zarządzania funduszami. Istnieją jednak wyjątki od tych wymagań. Biura rodzinne mogą ubiegać się o zwolnienie z licencji MAS.

Jakie są wymagania dla Family Offices?

Kandydaci ubiegający się o status Family Office muszą spełnić kilka wymagań. Niektóre z bardziej znaczących wymagań obejmują następujące.

 • Family office musi zatrudniać co najmniej dwóch specjalistów ds. inwestycji z licencją w Singapurze. Istnieje roczny okres karencji na zatrudnienie drugiego licencjonowanego profesjonalisty.
 • Biura rodzinne ubiegające się na podstawie sekcji 13O ustawy o podatku dochodowym z 1947 r. o fundusze poniżej 50 mln SGD w zarządzanych aktywach (AUM) muszą spełnić minimalny wymóg kapitałowy w wysokości 10 mln SGD po złożeniu wniosku, który może wzrosnąć do 20 mln SGD w ciągu dwóch lat.
 • Family office ubiegające się na podstawie sekcji 13U Ustawy o podatku dochodowym z 1947 r. o fundusze w wysokości co najmniej 50 milionów SGD w AUM muszą zatrudnić trzech licencjonowanych w Singapurze specjalistów ds. inwestycji. Co najmniej jeden z trzech zatrudnionych specjalistów ds. inwestycji nie może być członkiem rodziny.
 • Nowe biura rodzinne muszą wydać minimalną kwotę w Singapurze, z wymaganą kwotą opartą na wielkości ich AUM.
 • Nowe biura rodzinne muszą zainwestować co najmniej 10% wartości swoich AUM lub 10 milionów SGD, w zależności od tego, która kwota jest niższa, w inwestycje lokalne. Obejmuje to start-upy, akcje notowane na giełdzie w Singapurze oraz fundusze zarządzane przez zarządzających funduszami z licencją w Singapurze, by wymienić tylko kilka.

Konkretne wymagania dotyczące biur rodzinnych mogą ulec zmianie z niewielkim lub żadnym powiadomieniem. Z tego powodu zainteresowani wnioskodawcy mogą chcieć znaleźć usługi wykwalifikowanych ekspertów w singapurskim prawie korporacyjnym.

W jaki sposób Family Office przynosi korzyści Singapurowi?

Biura rodzinne są kluczowym składnikiem ekosystemu innowacji w Singapurze. Zdolność tego typu firm do szybkiego dostosowywania się do różnych możliwości sprawia, że ​​są one głównym źródłem finansowania obiecujących startupów. Są również kluczowymi czynnikami rozwoju rodzimych talentów Singapuru, zwłaszcza w usługach prawnych i finansach.

Biura rodzinne zatrudniają również innych profesjonalistów z Singapuru, aby ułatwić codzienną działalność ich firm. Ich obecność w Singapurze zachęca również innych HNWF i HNWI do przeniesienia się do kraju, jeszcze bardziej zwiększając ich korzyści dla szerszej społeczności Singapuru.

Trudno też przecenić wartość doświadczenia, jakie wnoszą szefowie family office, zważywszy, że wielu z nich to sami odnoszący sukcesy przedsiębiorcy. Przez lata wielu szefów rodzinnych biur służyło jako mentorzy i przewodnicy obecnym i przyszłym liderom społeczności biznesowej Singapuru. Ogólnie rzecz biorąc, biura rodzinne były jak dotąd dodatnie dla kraju.

Czy powinieneś założyć Family Office w Singapurze?

Jeśli masz kwalifikacje, założenie biura rodzinnego w Singapurze może otworzyć świat możliwości dla Twojej rodziny i pomóc zabezpieczyć dziedzictwo. Biorąc pod uwagę, że rząd Singapuru dużo inwestuje w poprawę ekosystemu biur rodzinnych, może to być bezpieczny zakład, który będzie się opłacał przez kolejne pokolenia.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *