Co powinni wiedzieć rodzice i dziadkowie

Każdy, kto ma dzieci, pracuje z nimi lub przebywa w ich pobliżu, wie, że dzieciństwo ma różne etapy. Podobnie jak uczniowie, którym mieli pomóc, Plany Zarejestrowanych Oszczędności na Edukację (RESP) również składają się z faz, a wiedza, co i kiedy zrobić, pomoże Tobie i Twojemu dziecku uzyskać maksymalne korzyści.

Akumulacja – Otwarcie RESP i rozpoczęcie regularnego wpłacania

Maksymalne wykorzystanie RESP zaczyna się od zbadania i wyboru odpowiedniego planu i dostawcy. W Educators Financial Group możesz wybierać pomiędzy planami indywidualnymi lub rodzinnymi. Ponieważ środki z RESP nie będą potrzebne przez jakiś czas (i wszystko może się w tym czasie wydarzyć), wybrany plan powinien być jak najbardziej elastyczny. Rodzinny RESP zapewnia większą elastyczność niż indywidualny RESP, ponieważ umożliwia dodanie do planu więcej niż jednego dziecka. Zapytaj specjalistę finansowego swoich nauczycieli o zasady dotyczące wypłat obowiązujące dla nauczycieli. (Chociaż rząd federalny ustala ogólne zasady wypłat w ramach RESP, proces w przypadku konkretnego RESP zależy od zasad ustalonych przez dostawcę planu.)

Kiedy już otworzysz RESP, jak decydujesz, jakie inwestycje w nim trzymać?

W ten sam sposób podjąłeś decyzję o innych inwestycjach – rozmawiając ze swoim specjalistą finansowym o tym, jak długo musisz inwestować i o swojej tolerancji na ryzyko. „Wiele osób nie podchodzi do alokacji aktywów w ramach RESP w ten sam sposób, co w przypadku innych zarejestrowanych planów, ponieważ limit, jaki mogą wpłacić, wynosi 50 000 USD” mówi Graham Walker, certyfikowany specjalista ds. planowania finansowego dla nauczycieli. „Ale RESP mogą zauważyć znaczny wzrost, a niektóre konta przekraczają 100 000 dolarów w momencie wypłaty”. Ponadto, jego zdaniem, RESP może pozostać otwarty przez 35 lat od jego utworzenia. Zaleca, aby przez pierwsze 10 lat alokacja aktywów w RESP odzwierciedlała alokację aktywów w RRSP – jeśli jeden z nich jest bardziej obciążony akcjami, drugi też powinien taki być. W miarę jak dziecko otrzymujące RESP zbliża się do wieku uniwersyteckiego, zestawienie aktywów powinno stać się bardziej konserwatywne, aby zmniejszyć zmienność.

WSKAZÓWKA: Co się stanie, jeśli nie będziesz mógł wpłacić rocznej składki ze względu na zakłócenia w wynagrodzeniu lub masz problemy z przepływem środków pieniężnych? Życie się dzieje. Możesz nadrobić zaległości w ramach Kanadyjskiego Dotacji Oszczędnościowej na Edukację (CESG). Dowiedz się jak.

Przygotowanie do wycofania się z RESP – Kiedy uczeń rozpoczyna naukę w szkole średniej

Nadszedł czas, aby ponownie przeczytać zasady Twojego dostawcy RESP i zacząć przygotowywać się na ostateczną wypłatę środków. Nie jest jeszcze za wcześnie, aby omówić z dzieckiem lub wnukiem, które programy kształcenia policealnego kwalifikują się do wycofania z programu RESP, aby można było to uwzględnić przy wyborze programu. Szczegóły dotyczące programów kwalifikacyjnych są publikowane na rządowej stronie internetowej RESP.

Rozważ także obecnie modyfikację alokacji zasobów w ramach RESP. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje w ramach Planu powinny stawać się coraz bardziej konserwatywne w miarę zbliżania się fazy wycofywania.

Zanim Twoje dziecko lub wnuk będzie gotowe do podjęcia nauki w szkole policealnej, w planie powinna znajdować się wystarczająca ilość środków pieniężnych, aby pokryć wypłaty co najmniej przez pierwszy rok nauki. Pozostałe środki należy trzymać w płynnych inwestycjach charakteryzujących się niskim ryzykiem, takich jak gotówka lub GIC z terminem zapadalności określonym w celu zapewnienia środków pieniężnych na wypłaty w kolejnych latach szkolnych.

WSKAZÓWKA: Jeśli Twoje dziecko lub wnuk skończy w tym roku 15 lat i nie posiada jeszcze RESP, przez pozostałe dwa lata kwalifikowalności nie można ubiegać się o żadne pieniądze CESG, chyba że do końca roku kalendarzowego na rzecz RESP wpłacona zostanie kwota 2000 USD. (Termin RESP dla każdego roku kalendarzowego upływa 31 grudnia).

Rejestracja – Pobieranie środków z RESP

Wycofanie środków RESP wymaga pewnego planowania, aby zmaksymalizować korzyści i zminimalizować należne podatki. Specjalista finansowy firmy Educators może doradzić Ci najlepsze strategie podatkowe.

Ogólnie rzecz biorąc, płatności na pomoc edukacyjną (EAP) – dochody z inwestycji i dotacje rządowe będące częścią RESP – powinny zostać wycofane z RESP przed wycofaniem wniesionych przez Ciebie wpłat, ponieważ wszelkie niewykorzystane pieniądze z dotacji muszą zostać zwrócone rządowi. Od składek, które zostaną pobrane w celu pokrycia kwalifikujących się wydatków, nie jest należny podatek. EAP są opodatkowane w momencie wypłaty w imieniu studenta. W ciągu pierwszych 13 tygodni uczestnictwa studenci mogą otrzymać do 5000 dolarów. Następnie wypłaty EAP z tytułu wydatków kwalifikujących się nie są ograniczone.

Student musi uwzględnić wszystkie otrzymane EAP jako dochód w swoim zeznaniu podatkowym. Biorąc pod uwagę dostępne podstawowe ulgi podatkowe na cele osobiste, czesne, edukację i podręczniki, wielu studentów nie będzie płacić podatku od swoich programów EAP. Studenci współpracujący mogą być zmuszeni do ograniczenia wypłat w ramach programu EAP w latach szkolnych, gdy uzyskują dochody z pracy w spółdzielni.

Aby wypłacić środki w RESP, musisz wypełnić formularz i przedstawić oficjalny dowód, że Twoje dziecko lub wnuk jest zapisane w programie kwalifikacyjnym. Jest mało prawdopodobne, że będziesz musiał przedstawić rachunki w celu sprawdzenia, czy student wydaje środki na dopuszczalne wydatki edukacyjne, ale mimo wszystko dobrym pomysłem może być ich zatrzymanie.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *