Co musisz wiedzieć o zaplanowanym egzaminie wstępnym

Najpopularniejszą formą przyjęcia stosowaną przez brazylijskie uczelnie prywatne jest egzamin wstępny. Tradycyjnie test zawiera obiektywne pytania oraz wypracowanie, w którym uczeń prezentuje swoje umiejętności nabyte podczas edukacji podstawowej. Jednak opcją dostępu do ukończenia studiów, na którą jest duże zapotrzebowanie, jest zaplanowany egzamin wstępny.

Ale czy ma taki sam cel jak tradycyjny przedsionkowy? Czytaj dalej i dowiedz się, co to jest, jak działa, kiedy się odbywa i jak możesz zapisać się na zaplanowany egzamin wstępny w Faro.

Jaki jest planowany egzamin wstępny?

W przypadku klasycznego egzaminu wstępnego student musi stawić się w wyznaczonym przez instytucję edukacyjną miejscu w wyznaczonym czasie. To samo dzieje się na zaplanowanym egzaminie wstępnym, jednak duża różnica polega na tym, że masz do dyspozycji opcje dat i godzin; więc możesz wybrać w zależności od dostępności.

Uczelnie często oferują oba tryby: najpierw odbywa się ogólny proces selekcji, a następnie planowany egzamin wstępny. W nim pozostałe wolne miejsca oferowane są studentowi, który z jakiegoś powodu nie mógł uczęszczać w poprzednim terminie, nie wymagającym formalnego uzasadnienia.

Jak przebiega zaplanowany egzamin wstępny?

O zauważ, że jest on opublikowany na stronie internetowej uczelni i tam student znajdzie wszystkie podstawowe informacje, aby zapisać się zgodnie z kalendarzem planowania. Kolejną zaletą jest to, że mając terminy w ręku, będzie można przystąpić do innych egzaminów wstępnych, bez ich pokrywania się, co zwiększa Twoje szanse.

Treści pobierane w zaplanowanym egzaminie wstępnym są takie same, jak we wspólnym egzaminie wstępnym iw Enem, czyli wszystkie przedmioty wspólnej krajowej podstawy szkolnictwa średniego, z obiektywnymi pytaniami z matematyki, portugalskiego, chemii, fizyki, Biologia, historia i geografia, oprócz pisania, które powinno mieć od 20 do 30 linii.

Kiedy się odbywa i jak zarejestrować się na zaplanowany egzamin wstępny do Faro?

Zapisy na planowy egzamin wstępny do Faro odbywają się tak samo jak na egzamin tradycyjny. W terminie wskazanym w ogłoszeniu należy wejść na stronę uczelni i skorzystać z dyferencjału, czyli wybrać najlepszy dla siebie termin przystąpienia do testu w ramach opcji oferowanych przez Faro.

O podręcznik kandydata To także materiał specjalnie przygotowany do egzaminu wstępnego, w którym można znaleźć istotne informacje o planowanym egzaminie wstępnym, takie jak terminy, miejsce przeprowadzania testów, treść i inne wytyczne.

Teraz zobacz, jakie opcje kursu możesz zaplanować na egzamin wstępny w Faro:

Administracja

W zarządzaniu firmami i instytucjami zażądano nowych kompetencji, myśląc o umiejętności postrzegania całości przez administratora w spójny sposób. W ten sposób profesjonalista w tej dziedzinie może pracować w sektorze prywatnym lub publicznym, przy świadczeniu autonomicznych usług i/lub we własnej firmie. Główne cechy administratora to:

 • przywództwo i łatwość w pracy zespołowej;
 • elastyczność i proaktywność w obliczu zmian;
 • umiejętność podejmowania krytycznych decyzji;
 • myślenie strategiczne i wizja przyszłości.

W ten sposób kreatywność, innowacja i transformacja są podstawą dobrego zarządzania. Wśród dyscyplin składających się na matrycę programową Administracji znajdują się: rachunkowość, mikro i makroekonomia, zarządzanie ludźmi, zarządzanie publiczne, ogólna teoria administracji itp.

Nauki o rachunkowości

Jest to kurs, który integruje kilka obszarów wiedzy związanych ze złożonością obszaru rachunkowości i wymaganiami współczesnego i technologicznego świata, dlatego refleksyjna postawa krytyczna jest niezbędna i musi wykazywać:

 • uprawnienia i obowiązki zawodowe związane z przeżywaną rzeczywistością;
 • dziedzina teoretycznych założeń obszaru rachunkowości;
 • etyczna analiza i interpretacja danych i informacji o kapitale;
 • postawa etyczno-zawodowa w działaniu.

Wśród dyscyplin Programu Nauk o Rachunkowości znajdziesz: Wstęp do administracji, Wstęp do studiów prawniczych, Zarządzanie podatkami, Rachunkowość przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza itp.

Prawidłowy

Prawo jest stosowaną nauką społeczną niezbędną dla porządku społecznego i rozwoju narodów. Profesjonalista ma przypisane funkcje związane z różnymi firmami i instytucjami. Tak więc w karierze prawniczej prawnik ma fundamentalne znaczenie, aby wiedzieć, jak radzić sobie z pokonywaniem kryzysów.

Licencjat z prawa to idealne połączenie teorii z praktyką, ponieważ konieczne jest zastanowienie się nad zdobytą wiedzą i doświadczenie związku między praktyką a studiowanymi tekstami teoretycznymi. Wśród dyscyplin macierzy programowej kierunku Prawo można wymienić: prawo cywilne, prawo karne, prawo konstytucyjne, ogólną teorię postępowania, prawo administracyjne, etykę ogólną i zawodową, prawa człowieka itp.

inżynieria lądowa

Inżynier budownictwa jest obecny od małych reform do dużych prac, wymagając od profesjonalisty wyrafinowanych umiejętności, oprócz troski o środowisko, zawsze myśląc o zrównoważonym rozwoju. Szkolenie w zakresie inżynierii lądowej opiera się na czterech podstawach:

 1. nauka podstawowych umiejętności inżynierskich;
 2. zachęcanie i monitorowanie postępu i rozwoju technologicznego;
 3. zdolności zarządcze i wrażliwość na wymagania społeczne i środowiskowe;
 4. doświadczenie i praktyczną pracę.

W matrycy programowej inżynierii lądowej wyróżniają się następujące dyscypliny: geologia, rysunek techniczny, topografia, mechanika, teoria konstrukcji, hydrologia, beton zbrojony, a także inne podstawowe przedmioty w kształceniu inżyniera.

Inżynieria leśna

W całej Brazylii, a zwłaszcza w Amazonii, lasy są ważnym źródłem dochodów w ramach przepisów dotyczących ochrony środowiska iw tym kontekście inżynier leśny staje się ważny. Dzięki wiedzy o ograniczeniach i potencjale środowiska można lepiej wykorzystać zasoby i wywoływać mniejszy wpływ.

Inżynier leśny może pracować w przemyśle drzewnym, na rynku węgla, w zarządzaniu i ochronie przestrzeni środowiskowych, w ponownym zalesianiu, w analizie wpływu itp. W ciągu 10 semestrów studiów oferuje mu pełne szkolenie.

Dyscypliny składające się na program nauczania Inżynierii Leśnej to między innymi: Morfologia Roślin, Zoologia, Meteorologia i Klimatologia, Hydrologia i Nawadnianie, Rysunek Techniczny, Genetyka Roślin, Ekologia ogólna, Chemia Drewna, Ulepszanie Lasów.

Jakie są inne sposoby wjazdu do Faro?

Oprócz obiektywnych testów i prac pisemnych, stosowanych w planowanym egzaminie wstępnym, student może zdecydować się na inne formy przyjęcia do Faro. Jednym z nich jest wynik Enem za ostatnie 5 lat, z minimalnym wynikiem 300 w eseju i 200 w średniej z testów obiektywnych.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *